Chia tài sản chung khi ly hôn như thế nào?

0
1398

Sau kết hôn, hai vợ chồng cùng nhau xây dựng cuộc sống chung và tạo ra nhiều của cải, như vậy khi ly hôn thì những tài sản đó được phân chia như thế nào? Đây là một trong số những vấn đề quan trọng mà các bạn cần biết trước khi ly hôn. Bài viết dưới đây sẽ giải đáp thắc mắc ấy cho các bạn.

chia-tai-san
chia tài sản sau khi ly hôn
  1. Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn

Thông thường việc giải quyết tài sản chung của hai vợ chồng do hai bên thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ/chồng hoặc của cả hai vợ chồng, Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

  • Tài sản riêng của ai thì vẫn thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo thỏa thuận;
  • Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không thể chia bằng hiện vật thì sẽ chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.

Tòa án chia tài sản chung của vợ chồng theo nguyên tắc Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau:

  • Hoàn cảnh của gia đình và của vợ/chồng;
  • Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung đó. Ngoài ra, lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;
  • Tòa án bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;
  • Khi chia tài sản chung, Tòa án có xem xét, căn cứ vào lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.
  1. Trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình thì tài sản chia như thế nào?

Trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình vợ hoặc gia đình chồng còn tồn tại rất nhiều. Trong những trường hợp đó, nếu tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình không xác định được thì căn cứ vào công sức đóng góp của vợ/chồng vào việc tạo lập, duy trì, phát triển khối tài sản đó, vợ/ chồng được chia một phần trong khối tài sản đó. Việc chia khối tài sản này cũng do các bên tự thỏa thuận với gia đình, nếu như thỏa thuận không thành thì yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

  1. Trường hợp tài sản chung của vợ chồng đưa vào kinh doanh thì chia như thế nào?

Nếu vợ/chồng hoặc cả hai vợ chồng đang thực hiện hoạt động kinh doanh liên quan đến tài sản chung, khi chia tài sản đó thì vợ/chồng nhận tài sản đó phải thanh toán cho bên kia phần giá trị tài sản mà họ được hưởng.

 

 

Mời bạn đánh giá bài viết

Không có bình luận

ĐĂNG BÌNH LUẬN