Thủ tục có yếu tố nước ngoài

Thủ tục có yếu tố nước ngoài

Giấy khám sức khỏe kết hôn

Kết hôn với người nước ngoài thì giấy khám sức khỏe kết hôn là giấy tờ không thể thiếu. Tuy nhiên, ít ai biết...
Call Now Button