Tags Thẻ bài viết "cơ quan có thẩm quyền giải quyết"

thẻ: cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Đăng ký kết hôn với người Trung Quốc ở cơ quan...

Những năm gần đây, tỉ lệ công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài tăng nhanh chóng mặt. Trong đó chiếm tỉ...
Call Now Button