Tags Thẻ bài viết "đăng ký kết hôn với người Nhật Bản tại Nhật Bản"

thẻ: đăng ký kết hôn với người Nhật Bản tại Nhật Bản

Giải đáp thủ tục kết hôn tại Nhật Bản

Câu hỏi: Xin chào ạ! Em là tu nghiệp sinh tại Nhật Bản. Em chuẩn bị kết hôn với người Nhật. Em sắp hết hạn...

Đăng ký kết hôn với người Nhật Bản

Câu hỏi: Chào anzlaw. Tôi đang sinh sống ở Cà Mau. Hai năm trước đây tôi có sang Nhật Bản học tập và làm việc....