Tags Thẻ bài viết "vợ/chồng chờ thường trú Úc"

thẻ: vợ/chồng chờ thường trú Úc

Định cư Úc diện vợ chồng đoàn tụ gia đình

Nếu visa 300 Úc dành cho trường hợp vợ/chồng của công dân hoặc thường trú Úc tạm trú để kết hôn; thì visa 309...
Call Now Button