Tags Thẻ bài viết "phỏng vấn"

thẻ: phỏng vấn

Phỏng vấn visa định cư khi kết hôn với người Đài...

Khi kết hôn với người nước ngoài hay cụ thể hơn là kết hôn với người Đài Loan thì thủ tục phỏng vấn visa...