Tags Thẻ bài viết "Đại sứ quán Trung Quốc"

thẻ: Đại sứ quán Trung Quốc

Phỏng vấn kết hôn với người Trung Quốc

Thời gian vừa qua, ANZLAW nhận được nhiều đề nghị tư vấn về quá trình phỏng vấn kết hôn với người Trung Quốc. Trong...