Tags Thẻ bài viết "kết hôn với người Nhật"

thẻ: kết hôn với người Nhật

Giải đáp thủ tục kết hôn tại Nhật Bản

Câu hỏi: Xin chào ạ! Em là tu nghiệp sinh tại Nhật Bản. Em chuẩn bị kết hôn với người Nhật. Em sắp hết hạn...