Đăng ký kết hôn có mất phí không?

0
55

Đăng ký kết hôn có mất phí không là nội dung câu hỏi mà bạn có thể quan tâm để việc đăng ký kết hôn đặt kết quả tốt nhất.

Khi đăng ký kết hôn, các bạn chủ yếu quan tâm tới giấy tờ phải chuẩn bị, quy trình đăng ký kết hôn và bảo lãnh định cư nước ngoài. Nội dung đăng ký kết hôn có mất phí không thì ít được các bạn quan tâm, tìm hiểu.

Các bạn chỉ quan tâm tới vấn đề này khi được yêu cầu nộp lệ phí đăng ký kết hôn với số tiền tương đối lớn. Lúc này, các bạn sẽ đặt vấn đề có thể đã bị yêu cầu nộp lệ phí đăng ký kết hôn nhiều hơn quy định và muốn tìm hiểu đăng ký kết hôn có mất phí không.

Ngoài ra, cũng có những bạn cẩn thận muốn tìm hiểu và chuẩn bị trước để khi nhận Giấy chứng nhận kết hôn thì thanh toán.

Vậy theo quy định của pháp luật thì đăng ký kết hôn có mất phí không và nếu có thì mức phí là bao nhiêu tiền?

Trong nội dung bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và giải đáp cho câu hỏi đăng ký kết hôn có mất phí không nêu trên.

1. Giải đáp đăng ký kết hôn có mất phí không

Để hiểu rõ về đăng ký kết hôn có mất phí không, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những nội dung sau:

  • Quy định của pháp luật về đăng ký kết hôn có mất phí không;
  • Thực tiễn đăng ký kết hôn có mất phí không.
Bài viết khác:  Đăng ký kết hôn có mất tiền không?

1.1. Quy định của pháp luật về đăng ký kết hôn có mất phí không

Lệ phí đăng ký kết hôn nói riêng và lệ phí hộ tịch được quy định tại Điều 11, Luật Hộ tịch 2014 đang có hiệu lực thi hành. Chi tiết như sau:


“Điều 11. Lệ phí hộ tịch

1. Miễn lệ phí đăng ký hộ tịch trong những trường hợp sau:

a) Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật;

b) Đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn, giám hộ, kết hôn của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước.

2. Cá nhân yêu cầu đăng ký sự kiện hộ tịch khác ngoài quy định tại khoản 1 Điều này, yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch phải nộp lệ phí.

Bộ Tài chính quy định chi tiết thẩm quyền thu, mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch.”


Như vậy, theo quy định của pháp luật về hộ tịch thì lệ phí đăng ký kết hôn do Bộ Tài chính quy định.

Theo quy định tại số thứ tự 4, mục Lệ phí, phụ lục số 01, danh mục phí, lệ phí được ban hành kèm theo Luật Phí và Lệ phí 2015 thì mức thu lệ phí hộ tịch do HĐNĐ cấp tỉnh quy định.

Như vậy, đăng ký kết hôn có mất phí không thì sẽ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh các địa phương quy định.

Bài viết khác:  Đăng ký kết hôn phải nộp bao nhiêu tiền lệ phí?

1.2. Thực tiễn đăng ký kết hôn có mất phí không

Trong thực tiễn, đăng ký kết hôn có mất phí không phụ thuộc vào quy định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh các địa phương và mỗi địa phương lại có quy định về mức thu lệ phí này là khác nhau.

Mức thu lệ phí đăng ký kết hôn, thực hiện tại UBND cấp xã dao động từ 10.000 tới 40.000 VNĐ tại mỗi địa phương.

Mức thu lệ phí đăng ký kết hôn, thực hiện tại UBND cấp huyện dao động từ 500.000 tới 2.000.000 VNĐ

Để biết rõ hơn về mức thu lệ phí đăng ký kết hôn nơi bạn thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn thì bạn cần tìm hiểu mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch do HĐND cấp tỉnh quy định và thông thường mức thu lệ phí này được niêm yết tại trụ sở cơ quan có thẩm quyền đăng ký hộ tịch.

Đăng ký kết hôn có mất phí không?
Đăng ký kết hôn có mất phí không?

1.3. Làm gì khi bị yêu cầu nộp lệ phí đăng ký kết hôn cao hơn mức quy định?

Trong thực tiễn, có trường hợp các bạn được yêu cầu nộp lệ phí đăng ký kết hôn cao hơn mức mà pháp luật quy định. Đây không phải là tình trạng phổ biến nhưng đôi lúc và đôi chỗ  có thể bạn gặp phải tình trạng này.

Hơn chục năm làm công tác tư vấn kết hôn với người nước ngoài, chúng tôi gặp không ít phản hồi từ khách hàng về việc được yêu cầu nộp lệ phí đăng ký kết hôn tới vài triệu với lý do để phục vụ cho việc trao Giấy chứng nhận kết hôn cho cặp đôi như mua hoa quả, băng rôn và mời lãnh đạo trao giấy kết hôn.

Bài viết khác:  Đăng ký kết hôn phải nộp bao nhiêu tiền?

Khi bạn thấy rằng có thể bạn đã bị yêu cầu nộp lệ phí đăng ký kết hôn cao hơn mức quy định thì bạn đề nghị cung cấp hóa đơn hoặc phiếu thu theo quy định của pháp luật. Nếu yêu cầu các bạn nộp lệ phí đăng ký kết hôn cao hơn mức quy định thì chắc chắn người yêu cầu sẽ không dám xuất hóa đơn hoặc chứng từ có liên quan tới khoản thu đó.

2. Kết luận đăng ký kết hôn có mất phí không

Như vậy, dựa trên quy định của pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu một trong những nội dung quan trọng liên quan tới đăng ký kết hôn. Đó là, đăng ký kết hôn có mất phí không.

Đăng ký kết hôn có mất phí không sẽ theo quy định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh của từng địa phương và mức thu lệ phí này sẽ khác nhau tại mỗi địa phương.

Trường hợp, bạn bị yêu cầu nộp lệ phí đăng ký kết hôn cao hơn mức quy định thì bạn đề nghị cung cấp phiếu thu hoặc hóa đơn, chứng từ khi bạn nộp tiền lệ phí đăng ký kết hôn.

Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký kết hôn với người nước ngoài mới nhất

Thủ tục kết hôn với người nước ngoài mới nhất