Giấy độc thân của người Slovakia

0
79

Giấy độc thân của người Slovakia là giấy tờ gì và người Slovakia cần làm gì để có được giấy tờ này?

Chắc rằng, đa số các bạn đều biết, để đăng ký kết hôn thì cặp đôi nam, nữ phải chuẩn bị hồ sơ đăng ký kết hôn. Hồ sơ này sẽ gồm những giấy tờ mà pháp luật quy định và có thể bổ sung thêm một số giấy tờ khác theo thông lệ giải quyết đăng ký kết hôn của các địa phương. Trong thành phần hồ sơ đăng ký kết hôn thì giấy độc thân chắc chắn là giấy tờ bắt buộc phải có.

Kết hôn với người Slovakia cũng không phải ngoại lệ khi mà cặp đôi nam, nữ người Việt và người Slovakia cũng phải chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ mà pháp luật quy định. Trong đó, người Slovakia sẽ phải chuẩn bị giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân là độc thân, hay ngắn gọn hơn là giấy độc thân.

Vậy pháp luật quy định như thế nào về giấy độc thân của người Slovakia và người Slovakia phải làm gì để có được giấy tờ này?

1. Giấy độc thân của người Slovakia

Để tìm hiểu rõ hơn về giấy độc thân của người Slovakia, chúng ta sẽ tìm hiểu quy định của pháp luật về giấy tờ độc thân của người nước ngoài nói chung và thực tiễn áp dụng đối với giấy độc thân của người Slovakia.

1.1. Quy định của pháp luật về giấy tờ độc thân của người nước ngoài

Hồ sơ đăng ký kết hôn với người nước ngoài nói chung, trong đó có người Slovakia được quy định tại Khoản 1, Điều 38, Luật Hộ tịch 2014 và được hướng dẫn bởi Điều 30, Nghị định 123/2015/NĐ-CP. Chi tiết như sau:


“Điều 38. Thủ tục đăng ký kết hôn

1. Hai bên nam, nữ nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài xác nhận người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

Người nước ngoài, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài phải nộp thêm giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân, bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu.


Điều 30. Hồ sơ đăng ký kết hôn

1. Hồ sơ đăng ký kết hôn được lập theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật Hộ tịch và quy định sau đây:

a) Hai bên nam, nữ có thể khai chung vào một Tờ khai đăng ký kết hôn;

b) Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài là giấy do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp còn giá trị sử dụng xác nhận hiện tại người đó không có vợ hoặc không có chồng; trường hợp nước ngoài không cấp xác nhận tình trạng hôn nhân thì thay bằng giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài xác nhận người đó có đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật nước đó.

Nếu giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài không ghi thời hạn sử dụng thì giấy tờ này và giấy xác nhận của tổ chức y tế theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật Hộ tịch chỉ có giá trị 6 tháng, kể từ ngày cấp.

2. Trường hợp người nước ngoài không có hộ chiếu để xuất trình theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này thì có thể xuất trình giấy tờ đi lại quốc tế hoặc thẻ cư trú.

3. Ngoài giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này, nếu bên kết hôn là công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì còn phải nộp bản sao trích lục hộ tịch về việc đã ghi vào sổ việc ly hôn hoặc hủy việc kết hôn theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 của Nghị định này; nếu là công chức, viên chức hoặc đang phục vụ trong lực lượng vũ trang thì phải nộp văn bản của cơ quan, đơn vị quản lý xác nhận việc người đó kết hôn với người nước ngoài không trái với quy định của ngành đó.”


Như vậy, theo quy định của pháp luật, để đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thì người nước ngoài phải nộp giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân, trường hợp nước ngoài không cấp xác nhận tình trạng hôn nhân thì thay bằng giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài xác nhận người đó có đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật nước đó.

Tới đây, các bạn đã biết quy định của pháp luật về giấy độc thân của người nước ngoài, trong đó có người Slovakia, dùng để đăng ký kết hôn với người Việt Nam tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

1.2. Thực tiễn giấy độc thân của người Slovakia

Quy định nêu trên áp dụng cho trường hợp người nước ngoài nói chung, còn trong thực tiễn sẽ có sự khác biệt đôi chút.

Theo đó, cơ quan có thẩm quyền của Slovakia không cấp giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân cũng như giấy tờ xác nhận người Slovakia đủ điều kiện kết hôn. Thay vào đó, cơ quan có thẩm quyền của Slovakia sẽ cấp Giấy tuyên thệ độc thân cho công dân Slovakia, khi có nhu cầu cấp giấy tờ kết hôn với công dân Việt Nam, tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Để có được Giấy tuyên thệ độc thân, người Slovakia sẽ làm theo các bước sau:

  • Bước 1: Chuẩn bị giấy tờ tùy thân;
  • Bước 2: Có mặt tại cơ quan có thẩm quyền của Slovakia để tuyên thệ;
  • Bước 3: Nhận kết quả tuyên thệ độc thân;
  • Bước 4: Chứng nhận/hợp pháp hóa lãnh sự Giấy tuyên thệ độc thân;
  • Bước 5: Dịch thuật Giấy tuyên thệ độc thân sang tiếng Việt có công chứng.

Tới đây, các bạn đã tìm hiểu và biết cách để chuẩn bị giấy độc thân của người Slovakia.

1.3. Một số vấn đề về giấy tờ của người Slovakia

  • Cung cấp thêm giấy tờ ngoài giấy độc thân

Mặc dù pháp luật Việt Nam có quy định rõ ràng cán bộ, công chứng không được yêu cầu người đăng ký kết hôn cung cấp thêm giấy tờ mà pháp luật quy định. Đồng thời, pháp luật chỉ quy định người Slovakia cung cấp giấy độc thân.

Tuy nhiên, trong thực tiễn áp dụng pháp luật của một số địa phương có thể yêu cầu cặp đôi cung cấp thêm giấy tờ của người Slovakia. Đó có thể là:

– Giấy tờ ly hôn hoặc giấy tờ chứng minh vợ chồng trước đã chết, áp dụng trong trường hợp người Slovakia đã từng kết hôn;

– Giấy tờ chứng minh địa chỉ của người Slovakia tại Slovakia.

  • Giấy độc thân của người Slovakia phải đúng biểu mẫu

Mặc dù pháp luật có quy định là người nước ngoài cung cấp giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân. Thế nhưng, trong thực tiễn nếu người Slovakia cung cấp giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân mà không phải là Giấy tuyên thệ độc thân thì giấy tờ đó không thể sử dụng cho việc đăng ký kết hôn.

Đây là hướng dẫn mới nhất của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trong việc xác định giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người Slovakia, để đăng ký kết hôn với công dân Việt Nam tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Như vậy, tới đây các bạn đã được tìm hiểu đầy đủ thông tin về giấy độc thân của người Slovakia.

Giấy độc thân của người Slovakia - Ảnh minh họa
Giấy độc thân của người Slovakia – Ảnh minh họa

2. Hồ sơ đăng ký kết hôn với người Slovakia

Ngoài việc quan tâm tới giấy độc thân của người Slovakia, các bạn có thể dành thêm thời gian tìm hiểu về toàn bộ hồ sơ đăng ký kết hôn với người Slovakia.

Theo quy định của pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn thì hồ sơ kết hôn với người Slovakia sẽ gồm có:

a) Người Slovakia cần có

– Hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền của Slovakia cấp còn hạn (bản chính kèm bản sao và bản dịch);

– Giấy độc thân do cơ quan có thẩm quyền của Slovakia cấp còn hạn sử dụng 06 tháng, kể từ ngày cấp (bản chính kèm bản dịch);

– Giấy tờ ly hôn hoặc giấy tờ chứng minh vợ/chồng trước đã chết, nếu đã từng kết hôn (bản dịch);

– Giấy khám sức khỏe kết hôn (bản chính);

– Giấy tờ chứng minh địa chỉ cư trú tại Slovakia (bản dịch);

– Visa hoặc giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho phép ngườ Slovakia cư trú hợp pháp tại Việt Nam;

– Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu mới nhất.

b) Người Việt Nam cần có

– Căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hạn (bản chính và bản sao);

– Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (bản chính);

– Giấy ly hôn hoặc trích lục khai tử, nếu đã từng kết hôn (bản sao);

– Giấy khám sức khỏe kết hôn (bản chính);

– Giấy xác nhận cư trú, nếu kết hôn tại nơi tạm trú (bản chính);

– Văn bản của đơn vị đang công tác cho phép kết hôn với người nước ngoài, nếu là cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc trong lực lượng vũ trang (bản chính).

Trên đây là hồ sơ đăng ký kết hôn với người Slovakia. Trong đó, giấy độc thân của người Slovakia là giấy tờ không thể thiếu.

2. Kết luận giấy độc thân của người Slovakia

Như vậy, dựa trên các quy định của pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về một trong những giấy tờ quan trọng của người Slovakia khi kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. Đó là, giấy độc thân của người Slovakia.

Do việc kết hôn giữa người Việt và người Slovakia không phổ biến, vì vậy việc tìm kiếm thông tin để cặp đôi tự chuẩn bị giấy tờ, tự đăng ký kết hôn còn gặp nhiều khó khăn, không dễ dàng và thuận lợi như khi các bạn kết hôn với người Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Do việc tìm kiếm thông tin gặp nhiều khó khăn và lại là lần đầu đăng ký kết hôn thì chắc rằng các bạn sẽ gặp sai sót khi đăng ký kết hôn với người Slovakia.

Trong trường hợp không am hiểu và không có nhiều thời gian đi lại thì bạn có thể tính tới giải pháp thuê đơn vị uy tín để được trợ giúp.

Tin rằng, với bề dầy kinh nghiệm, cùng đội ngũ luật sư và chuyên viên chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn chuẩn bị giấy độc thân của người Slovakia, cũng như đăng ký kết hôn đạt kết quả tốt nhất.

Rất mong được đồng hành cùng bạn!

Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký kết hôn với người nước ngoài mới nhất