Làm giấy kết hôn bao nhiêu ngày thì có?

0
37

Làm giấy kết hôn bao nhiêu ngày thì có là nội dung mà bạn có thể tham khảo để việc đăng ký kết hôn đạt kết quả tốt nhất.

Ngoài tìm hiểu về giấy tờ cần chuẩn bị, quy trình đăng ký kết hôn thì làm giấy kết hôn bao nhiêu ngày thì có cũng là nội dung mà các bạn quan tâm, tìm hiểu. Đặc biệt, đối với những bạn đăng ký kết hôn với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư tại nước ngoài thì tìm hiểu về thời hạn đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam lại càng trở lên quan trọng, để người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư tại nước ngoài có thể sắp xếp thời gian, công việc.

Đồng thời, khi đã có lời giải đáp cho câu hỏi làm giấy kết hôn bao nhiêu ngày thì có, các bạn có thể tìm giải pháp để làm đăng ký kết hôn sớm.

Trong nội dung bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tất cả những vấn đề về làm giấy kết hôn bao nhiêu ngày thì có.

1. Giải đáp làm giấy kết hôn bao nhiêu ngày thì có

Để giúp các bạn hiểu rõ về làm giấy kết hôn bao nhiêu ngày thì có, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các nội dung sau:

  • Quy định của pháp luật về làm giấy kết hôn bao nhiêu ngày thì có;
  • Thực tiễn làm giấy kết hôn bao nhiêu ngày thì có.

1.1. Quy định của pháp luật về làm giấy kết hôn bao nhiêu ngày thì có

a) Trường hợp đăng ký kết hôn tại UBND cấp xã

Làm giấy kết hôn bao nhiêu ngày thì có, thực hiện tại UBND cấp xã được quy định tại Điều 18, Luật Hộ tịch 2014 đang có hiệu lực thi hành. Chi tiết như sau:


“Điều 18. Thủ tục đăng ký kết hôn

1. Hai bên nam, nữ nộp tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu quy định cho cơ quan đăng ký hộ tịch và cùng có mặt khi đăng ký kết hôn.

2. Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình, công chức tư pháp – hộ tịch ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch. Hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn; công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ thì thời hạn giải quyết không quá 05 ngày làm việc.”


Như vậy, trong trường hợp đăng ký kết hôn tại UBND cấp xã, làm giấy kết hôn bao nhiêu ngày thì có thì sẽ được giải quyết ngay trong ngày nộp hồ sơ đăng ký kết hôn. Trường hợp cần phải xác minh điều kiện kết hôn của một trong hai bên nam, nữ thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài nhưng tối đa không quá 05 ngày làm việc.

Bài viết khác:  Giấy kết hôn tại Việt Nam có dùng được ở Trung Quốc không?

b) Trường hợp đăng ký kết hôn tại UBND cấp huyện

Nếu đăng ký kết hôn tại UBND cấp huyện, làm giấy kết hôn bao nhiêu ngày thì có thì được quy định tại Khoản 2, Điều 38 Luật Hộ tịch 2014, được hướng dẫn bởi Điều 31, 32, Nghị định 123/2015/NĐ-CP. Chi tiết như sau:


“Điều 38. Thủ tục đăng ký kết hôn

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, công chức làm công tác hộ tịch có trách nhiệm xác minh, nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết.

Điều 31. Trình tự đăng ký kết hôn

Trình tự đăng ký kết hôn được thực hiện theo quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều 38 của Luật Hộ tịch và quy định sau đây:

1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tư pháp tiến hành nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ và xác minh nếu thấy cần thiết. Trưởng phòng Phòng Tư pháp chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra và đề xuất của Phòng Tư pháp trong việc giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn.

2. Nếu hồ sơ hợp lệ, các bên có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, không thuộc trường hợp từ chối kết hôn đăng ký kết hôn theo quy định tại Điều 33 của Nghị định nàythì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký 02 bản chính Giấy chứng nhận kết hôn.

3. Căn cứ tình hình cụ thể, khi cần thiết, Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ quy định bổ sung thủ tục phỏng vấn khi giải quyết yêu cầu đăng ký kết hôn nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên và hiệu quả quản lý Nhà nước.

Điều 32. Tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận kết hôn, Phòng Tư pháp tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

2. Việc trao, nhận Giấy chứng nhận kết hôn được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 38 của Luật Hộ tịch.

Giấy chứng nhận kết hôn có giá trị kể từ ngày được ghi vào sổ và trao cho các bên theo quy định tại Khoản này.

3. Trường hợp một hoặc hai bên nam, nữ không thể có mặt để nhận Giấy chứng nhận kết hôn thì theo đề nghị bằng văn bản của họ, Phòng Tư pháp gia hạn thời gian trao Giấy chứng nhận kết hôn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận kết hôn. Hết 60 ngày mà hai bên nam, nữ không đến nhận Giấy chứng nhận kết hôn thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hủy Giấy chứng nhận kết hôn đã ký.

Nếu sau đó hai bên nam, nữ vẫn muốn kết hôn với nhau thì phải tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn từ đầu.”


Như vậy, trong trường hợp đăng ký kết hôn tại UBND cấp huyện, làm giấy kết hôn sẽ có trong 13 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bài viết khác:  Giấy chứng nhận kết hôn là gì?
Làm giấy kết hôn bao nhiêu ngày thì có? | Phiếu hẹn trả kết quả đăng ký kết hôn
Làm giấy kết hôn bao nhiêu ngày thì có? | Phiếu hẹn trả kết quả đăng ký kết hôn

c) Trường hợp đăng ký kết hôn tại cơ quan đại diện của Việt Nam

Nếu đăng ký kết hôn tại cơ quan đại diện của Việt Nam, làm giấy kết hôn bao nhiêu ngày thì có được quy định tại Khoản 2, 3, Điều 7, Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BNG-BTP. Chi tiết như sau:


“Điều 7. Đăng ký kết hôn

3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cán bộ lãnh sự nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ, trường hợp cần thiết thì tiến hành các biện pháp xác minh. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, kết quả thẩm tra, xác minh cho thấy các bên đăng ký kết hôn có đủ Điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật thì cán bộ lãnh sự báo cáo Thủ trưởng Cơ quan đại diện ký 02 bản chính Giấy chứng nhận kết hôn.

4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày Thủ trưởng Cơ quan đại diện ký Giấy chứng nhận kết hôn, Cơ quan đại diện tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

Khi đăng ký kết hôn, cả hai bên nam, nữ phải có mặt tại trụ sở Cơ quan đại diện. Cán bộ lãnh sự hỏi ý kiến hai bên nam nữ, nếu các bên tự nguyện kết hôn thì ghi việc kết hôn vào Sổ đăng ký kết hôn; hướng dẫn hai bên nam, nữ ký tên vào Giấy chứng nhận kết hôn, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ đăng ký kết hôn. Mỗi bên vợ, chồng được nhận một bản chính Giấy chứng nhận kết hôn. Trích lục kết hôn (bản sao) được cấp theo yêu cầu.

…”


Như vậy, trong trường hợp đăng ký kết hôn tại cơ quan đại diện của Việt Nam thì làm giấy kết hôn mất 13 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

1.2. Thực tiễn làm giấy kết hôn bao nhiêu ngày thì có

Trong thực tiễn, nếu đăng ký kết hôn tại UBND cấp xã thì các bạn có thể nhận được kết quả ngay trong ngày nộp hồ sơ.

Trường hợp kết hôn tại UBND cấp huyện thì thời gian nhận được Giấy chứng nhận kết hôn theo quy định của pháp luật và thông lệ áp dụng của từng địa phương. Có địa phương trả kết quả sau 08 ngày làm việc, có địa phương trả kết quả vào ngày làm việc thứ 15 theo quy định của pháp luật. Đa số các địa phương trả kết quả vào đúng ngày làm việc thứ 15, theo giấy hẹn.

Bài viết khác:  Gia hạn nhận giấy chứng nhận kết hôn

Nếu người nước ngoài không sinh sống tại Việt Nam mà chỉ sang Việt Nam để đăng ký kết hôn thì với khoảng thời gian kéo dài tới 15 ngày làm việc thì việc thu xếp thời gian, công sức là điều không hề đơn giản.

Lúc này, các bạn sẽ tìm giải pháp để làm giấy đăng ký kết hôn sớm.

1.3. Làm giấy đăng ký kết hôn sớm

Để làm giấy đăng ký kết hôn sớm, các bạn có thể thực hiện theo những cách sau:

  • Nộp hồ sơ đăng ký kết hôn vắng mặt người nước ngoài

Theo quy định của pháp luật thì một trong hai bên có thể nộp hồ sơ đăng ký kết hôn mà không cần có mặt của bên còn lại và cũng không cần văn bản ủy quyền. Do đó, người Việt có thể chuẩn bị hồ sơ đăng ký kết hôn và nộp hồ sơ đăng ký kết hôn không cần sự có mặt của người Việt.

Tới khi có kết quả đăng ký kết hôn, người nước ngoài sẽ có mặt và cùng người Việt ký nhận Giấy chứng nhận kết hôn.

Tuy nhiên, trong thực tiễn thì việc nộp hồ sơ đăng ký kết hôn vắng mặt người nước ngoài cũng không hề đơn giản. Bởi lẽ, có nhiều loại giấy tờ phải có mặt của người nước ngoài mới có thể thực hiện được.

  • Sử dụng dịch vụ của đơn vị uy tín

Đây là giải pháp được nhiều bạn lựa chọn trong trường hợp muốn làm đăng ký kết hôn với người nước ngoài sớm.

Các đơn vị có uy tín sẽ giúp các bạn lựa chọn đúng cơ quan có thẩm quyền phù hợp với hoàn cảnh của các bạn, chuẩn bị đúng, đủ giấy tờ cần thiết và giúp các bạn nộp hồ sơ đăng ký kết hôn được thuận lợi và giải quyết mong muốn lấy kết quả đăng ký kết hôn sớm.

2. Kết luận làm giấy kết hôn bao nhiêu ngày thì có

Như vậy, dựa trên quy định của pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về làm giấy kết hôn bao nhiêu ngày thì có, thực tiễn và giải pháp làm giấy đăng ký kết hôn sớm.

Với thời gian giải quyết đăng ký kết hôn với người nước ngoài kéo dài tới 15 ngày làm việc thì việc người nước ngoài thu xếp thời gian, công việc để sang Việt Nam đăng ký kết hôn là điều không hề đơn giản.

Giải pháp là các bạn nên sử dụng dịch vụ của đơn vị uy tín để được trợ giúp. Cách làm này sẽ giúp các bạn hạn chế những rủi ro có thể gặp phải khi tự thực hiện thủ tục kết hôn do thiếu sót trong hồ sơ, tránh phải đối mặt với tình huống bị gây khó khăn, nhũng nhiễu và nhận được kết quả đăng ký kết hôn trong thời gian phù hợp.

Rất mong được đồng hành cùng bạn.

Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký kết hôn với người nước ngoài mới nhất

Thủ tục kết hôn với người nước ngoài mới nhất