Giấy tuyên thệ độc thân của người Mỹ

0
43

Giấy tuyên thệ độc thân của người Mỹ là giấy tờ không thể thiếu trong hồ sơ đăng ký kết hôn với người Mỹ.

Khi thực hiện bất kỳ thủ tục hành chính nào cũng vậy, các bạn sẽ phải chuẩn bị hồ sơ gồm những loại giấy tờ mà pháp luật quy định, thậm chí cả những loại giấy tờ theo thông lệ áp dụng pháp luật của từng địa phương, từng công chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Đăng ký kết hôn với người Mỹ không phải ngoại lệ khi mà các bạn sẽ phải chuẩn bị hồ sơ đăng ký kết hôn gồm những loại giấy tờ mà pháp luật về hộ tịch quy định và thực tiễn áp dụng.

Trong số những giấy tờ trong hồ sơ đăng ký kết hôn với người Mỹ thì giấy tờ chứng minh hiện nay người Mỹ đang độc thân là giấy tờ không thể thiếu.

Theo thực tiễn áp dụng phá luật thì giấy tờ này có tên gọi Giấy tuyên thệ độc thân của người Mỹ.

Vậy Giấy tuyên thệ độc thân của người Mỹ là giấy tờ như thế nào và làm sao để có được giấy tờ này?

1. Tư vấn Giấy tuyên thệ độc thân của người Mỹ

Để giúp các bạn hiểu rõ, hiểu đúng về Giấy tuyên thệ độc thân của người Mỹ, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những nội dung sau:

  • Quy định của pháp luật về giấy tờ độc thân của người Mỹ;
  • Thực tiễn Giấy tuyên thệ độc thân của người Mỹ;
  • Làm gì để có Giấy tuyên thệ độc thân của người Mỹ.

1.1. Quy định của pháp luật về giấy tờ độc thân của người Mỹ

Trước khi tìm hiểu về Giấy tuyên thệ độc thân của người Mỹ, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu quy định của pháp luật về giấy tờ độc thân của người Mỹ.

Giấy tờ độc thân của người Mỹ dùng để đăng ký kết hôn tại Việt Nam được quy định tại Điều 10, Khoản 1, Điều 38, Luật Hộ tịch 2014 đang có hiệu lực thi hành, được hướng dẫn bởi Khoản 3, Điều 2, Khoản 1 Điều 30, Nghị định 123/2015/NĐ-CP. Chi tiết như sau:


Điều 10. Hợp pháp hóa lãnh sự đối với giấy tờ của nước ngoài

Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc xác nhận để sử dụng cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Điều 38. Thủ tục đăng ký kết hôn

1. Hai bên nam, nữ nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài xác nhận người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

Người nước ngoài, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài phải nộp thêm giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân, bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu.

Điều 2. Quy định về xuất trình, nộp giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, cấp bản sao trích lục hộ tịch

3. Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài sử dụng để đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký người dịch theo quy định của pháp luật.

Bài viết khác:  Kết hôn với người Mỹ tại Việt Nam

Điều 30. Hồ sơ đăng ký kết hôn

1. Hồ sơ đăng ký kết hôn được lập theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật Hộ tịch và quy định sau đây:

a) Hai bên nam, nữ có thể khai chung vào một Tờ khai đăng ký kết hôn;

b) Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài là giấy do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp còn giá trị sử dụng xác nhận hiện tại người đó không có vợ hoặc không có chồng; trường hợp nước ngoài không cấp xác nhận tình trạng hôn nhân thì thay bằng giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài xác nhận người đó có đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật nước đó.

Nếu giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài không ghi thời hạn sử dụng thì giấy tờ này và giấy xác nhận của tổ chức y tế theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật Hộ tịch chỉ có giá trị 6 tháng, kể từ ngày cấp.

…”


Như vậy, theo quy định của pháp luật thì giấy tờ độc thân của người Mỹ dùng để đăng ký kết hôn tại Việt Nam là giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân. Giấy tờ này do cơ quan có thẩm quyền của Mỹ cấp còn giá trị sử dụng xác nhận hiện tại người Mỹ không có vợ hoặc không có chồng; trường hợp Mỹ không cấp xác nhận tình trạng hôn nhân thì thay bằng giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Mỹ xác nhận người Mỹ có đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật nước đó.

Giấy tờ độc thân của người Mỹ phải được chứng nhận và hợp pháp hóa lãnh sự và dịch thuật sang tiếng Việt, có công chứng/chứng thực bản dịch.

Bài viết khác:  Kết hôn giả để được nhập cư tại Mỹ (P2)
Giấy tuyên thệ độc thân của người Mỹ
Giấy tuyên thệ độc thân của người Mỹ

1.2. Thực tiễn Giấy tuyên thệ độc thân của người Mỹ

Trong thực tiễn áp dụng pháp luật thì giấy tờ độc thân của người Mỹ dùng để đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam không phải giấy tờ xác nhận tình trạng hôn nhân, cũng không phải giấy đủ điều kiện kết hôn mà giấy tờ này là Giấy tuyên thệ độc thân của người Mỹ.

Giấy tuyên thệ độc thân của người Mỹ do cơ quan có thẩm quyền của Mỹ cấp, xác nhận người Mỹ tuyên thệ tình trạng hôn nhân là độc thân trước mặt cán bộ của cơ quan có thẩm quyền, KHÔNG xác nhận tình trạng hôn nhân của công dân Mỹ. Đây là điểm đặc trưng trong Giấy tuyên thệ độc thân của người Mỹ khi mà không xác nhận tình trạng hôn nhân của người Mỹ là độc thân nhưng lại được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chấp nhận theo công văn trao đổi giữa Việt Nam và Mỹ.

Giấy tuyên thệ độc thân của người Mỹ không ghi thời hạn sử dụng nên theo quy định của pháp luật có thời hạn 06 tháng, kể từ ngay cấp.

Giấy tuyên thệ độc thân của người Mỹ phải được chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự mà không được miễn.

1.3. Làm gì để có Giấy tuyên thệ độc thân của người Mỹ

Để có Giấy tuyên thệ độc thân của người Mỹ, người Mỹ sẽ thực hiện theo quy trình gồm những bước sau:

  • Bước 1: Đặt lịch làm việc với cơ quan có thẩm quyền
Bài viết khác:  Kết hôn với người có quốc tịch Mỹ

Trong trường hợp xin cấp Giấy tuyên thệ độc thân của người Mỹ, người Mỹ sẽ phải đặt lịch hẹn làm việc và sẽ chỉ được tới làm việc theo đúng thời gian và địa điểm theo phiếu đặt lịch.

Nếu không đặt lịch hẹn trước, cơ quan có thẩm quyền sẽ không tiếp và giải quyết việc xin cấp Giấy tuyên thệ độc thân của người Mỹ.

  • Bước 2: Có mặt tại cơ quan có thẩm quyền và thực hiện việc tuyên thệ độc thân

Tới lịch hẹn, người Mỹ sẽ cầm theo giấy tờ tùy thân và có mặt theo đúng thời gian và địa điểm. Tiếp đó, người Mỹ sẽ thực hiện tuyên thệ trước mặt cán bộ của cơ quan có thẩm quyền.

  • Bước 3: Nộp lệ phí cấp Giấy tuyên thệ độc thân của người Mỹ và nhận kết quả.

Tới đây, các bạn đã tìm hiểu xong toàn bộ những nội dung có liên quan tới Giấy tuyên thệ độc thân của người Mỹ.

2. Kết luận Giấy tuyên thệ độc thân của người Mỹ

Như vậy, dựa trên quy định của pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về Giấy tuyên thệ độc thân của người Mỹ.

Trong thành phần hồ sơ kết hôn với người Mỹ thì Giấy tuyên thệ độc thân của người Mỹ là giấy tờ không thể thiếu và cũng là giấy tờ khó chuẩn bị nhất. Đây cũng là giấy tờ mà cặp đôi thường gặp vướng mắc khi chuẩn bị.

Ngoài khó khăn vướng mắc khi chuẩn bị Giấy tuyên thệ độc thân của người Mỹ thì một khó khăn nữa mà cặp đôi hay gặp phải đó là tình trạng cán bộ, công chức yêu cầu cung cấp thêm giấy tờ mà pháp luật không quy định. Đây là thực tiễn áp dụng pháp luật của Việt Nam và cũng khá phổ biến tại các địa phương.

Nếu không am hiểu và không có nhiều thời gian đi lại, bạn có thể tìm kiếm đơn vị uy tín để được trợ giúp làm Giấy tuyên thệ độc thân của người Mỹ, cũng như hỗ trợ đăng ký kết hôn với người Mỹ đạt kết quả tốt nhất, trong thời gian sớm nhất.

Xem thêm: Thủ tục kết hôn với người Mỹ

Thủ tục kết hôn với người nước ngoài mới nhất