Thuận tình ly hôn với người nước ngoài

0
31

Thuận tình ly hôn với người nước ngoài như thế nào là nội dung mà bạn nên tìm hiểu để việc thuận tình ly hôn đạt kết quả tốt nhất.

Theo đánh giá của nhiều bạn thì ly hôn là một trong những thủ tục tố tụng đương đối phức tạp. Mặc dù giấy tờ cần chuẩn bị không nhiều nhưng quy trình giải quyết ly hôn khá phức tạp. Thậm chí, để việc nộp đơn yêu cầu ly hôn được Tòa án thụ lý cũng đã là công việc không hề đơn giản.

Tuy nhiên, nếu đó là thuận tình ly hôn thì thủ tục ly hôn sẽ đơn giản hơn và vợ chồng có thể nhận được kết quả như mong muốn.

Vậy câu hỏi đặt ra là thuận tình ly hôn với người nước ngoài như thế nào và có gì khác biệt so với ly hôn giữa người Việt với nhau không?

Trong nội dung bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và làm rõ thuận tình ly hôn với người nước ngoài.

1. Tư vấn thuận tình ly hôn với người nước ngoài

Khi tìm hiểu về thuận tình ly hôn với người nước ngoài, các bạn sẽ tìm hiểu về các nội dung sau:

 • Thuận tình ly hôn với người nước ngoài là gì?;
 • Giấy tờ cần chuẩn bị để thuận tình ly hôn với người nước ngoài;
 • Quy trình thuận tình ly hôn với người nước ngoài;
 • Khó khăn khi thuận tình ly hôn với người nước ngoài.

1.1. Thuận tình ly hôn với người nước ngoài là gì

Điều 55, Luật Hôn nhân và gia đình 2014 đang có hiệu lực thi hành có quy định về thuận tình ly hôn như sau:


“Điều 55. Thuận tình ly hôn

Trong trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án công nhận thuận tình ly hôn; nếu không thỏa thuận được hoặc có thỏa thuận nhưng không bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án giải quyết việc ly hôn.”


Như vậy, thuận tình ly hôn với người nước ngoài là trường hợp ly hôn khi thỏa mãn các yếu tố sau:

 • Vợ chồng người Việt và người nước ngoài cùng tự nguyện yêu cầu ly hôn;
 • Vợ chồng đã thỏa thuận được với nhau về việc chia tài sản chung của vợ chồng;
 • Vợ chồng đã thỏa thuận được với nhau về người trực tiếp nuôi con khi ly hôn và nghĩa vụ cấp dưỡng của bên còn lại;
 • Việc thỏa thuận trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của người vợ và con.
Thuận tình ly hôn với người nước ngoài là gì?
Thuận tình ly hôn với người nước ngoài là gì?

1.2. Giấy tờ cần chuẩn bị để thuận tình ly hôn với người nước ngoài

Khi thực hiện bất kỳ thủ tục nào thì chắc chắn người thực hiện thủ tục phải chuẩn bị giấy tờ. Thuận tình ly hôn với người nước ngoài không phải ngoại lệ khi mà cặp đôi vợ chồng cũng sẽ phải chuẩn bị hồ sơ thuận tình ly hôn gồm những giấy tờ cần thiết.

Theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự thì thuận tình ly hôn với người nước ngoài là  thủ tục giải quyết việc dân sự.

Theo đó, pháp luật quy định về giấy tờ cần chuẩn bị để thuận tình ly hôn với người nước ngoài tại Điều 362, Bộ luật tố tụng dân sự 2015 đang có hiệu lực thi hành. Chi tiết như sau:


“Điều 362. Đơn yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự

1. Người yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự phải gửi đơn đến Tòa án có thẩm quyền quy định tại Mục 2 Chương III của Bộ luật này.

Trường hợp Chấp hành viên yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự theo quy định của Luật thi hành án dân sự thì có quyền, nghĩa vụ của người yêu cầu giải quyết việc dân sự theo quy định của Bộ luật này.

2. Đơn yêu cầu phải có các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm làm đơn;

b) Tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc dân sự;

c) Tên, địa chỉ; số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người yêu cầu;

d) Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết và lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự đó;

đ) Tên, địa chỉ của những người có liên quan đến việc giải quyết việc dân sự đó (nếu có);

e) Các thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu của mình;

g) Người yêu cầu là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ, nếu là cơ quan, tổ chức thì đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn; trường hợp tổ chức yêu cầu là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp.

3. Kèm theo đơn yêu cầu, người yêu cầu phải gửi tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp.”


Như vậy, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự thì giấy tờ cần chuẩn bị để thuận tình ly hôn với người nước ngoài sẽ gồm có:

 • Đơn yêu cầu Tòa án giải quyết thuận tình ly hôn;
 • Giấy tờ tài liệu, chứng cứ chứng minh yêu cầu thuận tình ly hôn với người nước ngoài là hợp pháp và có căn cứ.

Kinh nghiệm thực tiễn, giấy tờ cần chuẩn bị để thuận tình ly hôn với người nước ngoài sẽ gồm có:

 • Giấy tờ tùy thân của vợ chồng người Việt và người nước ngoài. Với người Việt thì đó là Căn cước công dân hoặc hộ chiếu và với người nước ngoài thì đó là hộ chiếu và visa cho phép cư trú hợp pháp tại Việt Nam;
 • Đơn yêu cầu Tòa án công nhận thuận tình ly hôn (tải mẫu đơn tại đây);
 • Giấy chứng nhận kết hôn hoặc Giấy trích lục ghi chú kết hôn (nếu trường hợp vợ chồng kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài);
 • Giấy khai sinh của các con chung;
 • Giấy tờ chứng minh tài sản chung của vợ chồng;
 • Giấy tờ chứng minh khoản nợ hoặc nghĩa vụ khác của vợ chồng.
Giấy tờ để thuận tình ly hôn với người nước ngoài
Giấy tờ để thuận tình ly hôn với người nước ngoài

1.3. Quy trình thuận tình ly hôn với người nước ngoài

Hiện nay, quy trình giải quyết thuận tình ly hôn với người nước ngoài được giải quyết theo một trong hai cách sau:

 • Giải quyết thuận tình ly hôn với người nước ngoài theo thủ tục giải quyết việc dân sự;
 • Giải quyết thuận tình ly hôn với người nước ngoài theo thủ tục hòa giải tại Tòa án.

Quy trình chung để giải quyết thuận tình ly hôn với người nước ngoài như sau:

 • Bước 1: Người có yêu cầu ly hôn nộp đơn yêu cầu Tòa án giải quyết thuận tình ly hôn với người nước ngoài;
 • Bước 2: Tòa án phân công hòa giải viên tiến hành hòa giải thuận tình ly hôn (nếu giải quyết theo quy trình hòa giải tại Tòa án) hoặc phân công thẩm phán xem xét đơn và tiến hành thụ lý đơn yêu cầu thuận tình ly hôn;
 • Bước 3: Thẩm phán hoặc hòa giải viên tiến hành hòa giải ly hôn giữa vợ chồng người Việt và người nước ngoài;
 • Bước 4: Tòa án ban hành quyết định Công nhận thuận tình ly hôn giữa người Việt và người nước ngoài.

1.4. Khó khăn khi thuận tình ly hôn với người nước ngoài

Trong thực tiễn, khi thực hiện thủ tục ly hôn, các bạn có thể gặp một số khó khăn khi thuận tình ly hôn với người nước ngoài. Một số khó khăn có thể kể tới như:

 • Thời gian giải quyết thuận tình ly hôn với người nước ngoài

Mặc dù quy trình giải quyết thuận tình ly hôn với người nước ngoài không có quá nhiều vấn đề phức tạp thế nhưng thời gian giải quyết thuận tình ly hôn với người nước ngoài thường kéo dài.

Nếu người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam và chỉ sang Việt Nam để làm thủ tục ly hôn thì với việc thời gian ly hôn kéo dài sẽ khiến người nước ngoài rất khó thu xếp được thời gian và công việc để ở lại Việt Nam cho tới khi hoàn tất thủ tục ly hôn.

 • Cần có phiên dịch viên khi giải quyết thuận tình ly hôn với người nước ngoài

Ngoài vấn đề về thời gian giải quyết ly hôn thì một khó khăn nữa mà người có yêu cầu Tòa án công nhận thuận tình ly hôn với người nước ngoài đó là vấn đề phải có phiên dịch viên khi Tòa án làm việc với người nước ngoài.

Theo đó, trong quá trình giải quyết thuận tình ly hôn với người nước ngoài thì đương sự sẽ phải mời phiên dịch viên để Tòa án làm việc.

Tới đây, bạn đã được tìm hiểu toàn bộ các vấn đề có liên quan tới thuận tình ly hôn với người nước ngoài.

2. Kết luận thuận tình ly hôn với người nước ngoài

Như vậy, dựa trên quy định của pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn thì chúng tôi đã cùng bạn tìm hiểu và làm rõ thuận tình ly hôn với người nước ngoài như thế nào.

Như đã trình bày ở phần đầu bài viết, thủ tục ly hôn chưa bao giờ là đơn giản. Đặc biệt, với những bạn không am hiểu và không có nhiều thời gian đi lại thì việc có thể nhận được Quyết định thuận tình ly hôn với người nước ngoài là điều không hề đơn giản.

Làm gì để thuận tình ly hôn với người nước ngoài đạt kết quả tốt nhất?

Để thuận tình ly hôn với người nước ngoài đạt kết quả tốt nhất, các bạn nên làm những công việc sau:

 • Tham khảo kinh nghiệm từ những bạn đã hoàn tất thủ tục thuận tình ly hôn với người nước ngoài;
 • Tìm hiểu kỹ quy định của pháp luật và thông lệ giải quyết của Tòa án địa phương để chuẩn bị đúng, đủ giấy tờ cần thiết;
 • Thực hiện quy trình thuận tình ly hôn với người nước ngoài đúng pháp luật;
 • Trường hợp không am hiểu và không muốn đi lại nhiều lần thì nên sử dụng dịch vụ của đơn vị uy tín.

Tin rằng, hơn chục năm trong lĩnh vực, cùng đội ngũ luật sư và chuyên viên chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn thuận tình ly hôn với người nước ngoài đạt kết quả tốt nhất.

Rất vui được đồng hành cùng bạn!

Xem thêm: Đơn phương ly hôn với người nước ngoài