Thủ tục ghi chú kết hôn với người Nhật Bản

0
36

Thủ tục ghi chú kết hôn với người Nhật Bản như thế nào là nội dung mà bạn nên tìm hiểu để việc ghi chú kết hôn với người Nhật Bản đạt kết quả tốt nhất.

Khi kết hôn với người Nhật Bản, các bạn có thể lựa chọn đăng ký kết hôn với người Nhật Bản tại một trong hai cơ quan sau:

 • Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam;
 • Cơ quan có thẩm quyền của Nhật Bản.

Do quan hệ hôn nhân của người Việt và người Nhật Bản là hôn nhân có yếu tố nước ngoài nên đòi hỏi pháp luật và nhà nước của Việt Nam và Nhật Bản cùng công nhận quan hệ hôn nhân là hợp pháp.

Tuy nhiên, do chỉ kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của một quốc gia nên quốc gia còn lại không biết tới quan hệ hôn nhân này. Chính vì vậy, cặp đôi sẽ phải thực hiện thủ tục ghi chú kết hôn với người Nhật Bản.

Vậy thủ tục ghi chú kết hôn với người Nhật Bản như thế nào?

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ cùng bạn tìm hiểu và làm rõ thủ tục ghi chú kết hôn với người Nhật Bản.

1. Tư vấn thủ tục ghi chú kết hôn với người Nhật Bản

Như đã trình bày ở phần đầu bài viết, khi kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của một quốc gia thì cặp đôi sẽ phải thực hiện thủ tục ghi chú kết hôn với người Nhật Bản tại cơ quan có thẩm quyền của quốc gia còn lại.

Vì vậy, thủ tục ghi chú kết hôn với người Nhật Bản có thể được chia làm 02 trường hợp, bao gồm:

 • Thủ tục ghi chú kết hôn với người Nhật Bản tại Việt Nam, trường hợp kết hôn tại Nhật Bản;
 • Thủ tục ghi chú kết hôn với người Nhật Bản tại Nhật Bản, trường hợp kết hôn tại Việt Nam.

Để giúp các bạn hiểu rõ, hiểu đúng về thủ tục ghi chú kết hôn với người Nhật Bản tại mỗi cơ quan nêu trên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 03 nội dung, bao gồm:

 • Cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục ghi chú kết hôn với người Nhật Bản;
 • Hồ sơ để thực hiện thủ tục ghi chú kết hôn với người Nhật Bản;
 • Quy trình thủ tục ghi chú kết hôn với người Nhật Bản.

1.1. Thủ tục ghi chú kết hôn với người với người Nhật Bản, thực hiện tại Việt Nam

Thủ tục ghi chú kết hôn với người Nhật Bản, thực hiện tại Việt Nam là trường hợp cặp đôi đã đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Nhật Bản tại Nhật Bản.

Theo đó, sau khi có kết quả đăng ký kết hôn tại Nhật Bản, người Việt Nam sẽ thực hiện thủ tục ghi chú kết hôn tại Việt Nam.

a) Cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục ghi chú kết hôn với người Nhật Bản

Ghi chú kết hôn với người Nhật Bản là thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của Nhật Bản tại Nhật Bản.

Cơ quan có thẩm quyền thực hiện ghi chú kết hôn với người Nhật Bản được quy định tại Khoản 1, Điều 48, Luật Hộ tịch 2014 đang có hiệu lực thi hành như sau:


“Điều 48. Thẩm quyền ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh; kết hôn; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; thay đổi hộ tịch đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

…”


Như vậy, theo quy định của pháp luật thì UBND cấp huyện, nơi người Việt đang cư trú là cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục ghi chú kết hôn với người Nhật Bản. Ngoài ra, nếu người Việt đang cư trú tại nước ngoài thì cơ quan đại diện của Việt Nam tại quốc gia mà người Việt đang cư trú là cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục ghi chú kết hôn với người Nhật Bản.

Cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục ghi chú kết hôn với người Nhật Bản
Cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục ghi chú kết hôn với người Nhật Bản

b) Hồ sơ để thực hiện thủ tục ghi chú kết hôn với người Nhật Bản

Hồ sơ để thực hiện thủ tục ghi chú kết hôn với người Nhật Bản được quy định tại điểm a, b, c Khoản 1, Điều 35, Nghị định 123/2015/NĐ-CP. Chi tiết như sau:


“Điều 35. Trình tự, thủ tục ghi chú kết hôn

1. Hồ sơ ghi chú kết hôn do một trong hai bên kết hôn nộp tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 1 Điều 48 của Luật Hộ tịch, gồm các giấy tờ sau đây:

a) Tờ khai theo mẫu quy định;

b) Bản sao Giấy tờ chứng nhận việc kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp;

c) Ngoài giấy tờ quy định tại Điểm a và b của Khoản này, nếu gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì còn phải nộp bản sao giấy tờ của cả hai bên nam, nữ quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này; nếu là công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì phải nộp trích lục về việc đã ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn hoặc hủy việc kết hôn theo quy định tại Khoản 2 Điều 37 của Nghị định này.”


Trong thực tiễn, hồ sơ để thực hiện thủ tục ghi chú kết hôn với người Nhật Bản sẽ gồm các giấy tờ sau:

 • Tờ khai ghi chú kết hôn với người Nhật Bản theo mẫu mới nhất (tải tờ khai tại đây);
 • Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người Việt Nam;
 • Hộ chiếu của người Nhật Bản;
 • Bản sao giấy tờ hộ tịch của Nhật Bản;
 • Bản sao giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký kết hôn;
 • Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của người Việt đã được cấp trước đó, dùng để đăng ký kết hôn với người Nhật Bản tại Nhật Bản.

c) Quy trình thực hiện thủ tục ghi chú kết hôn với người Nhật Bản

Quy trình thực hiện thủ tục ghi chú kết hôn với người Nhật Bản được thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 50, Luật Hộ tịch 2014 đang có hiệu lực thi hành, được hướng dẫn bởi Khoản 2, Điều 35, Nghị định 123/2015/NĐ-CP. Chi tiết như sau:


Điều 50. Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn, ly hôn, hủy việc kết hôn

2. Trong thời hạn 12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều này và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, công chức làm công tác hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch. Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trích lục cho người yêu cầu.

“Điều 35. Trình tự, thủ tục ghi chú kết hôn

2. Thời hạn giải quyết ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn là 05 ngày làm việc, kể từ ngày Phòng Tư pháp tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày làm việc.

…”


Như vậy, quy trình thủ tục ghi chú kết hôn với người Nhật Bản gồm 02 bước, bao gồm:

 • Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị ghi chú kết hôn với người Nhật Bản

Theo đó, người Việt Nam sẽ có mặt tại UBND cấp huyện, nơi cư trú và tìm tới Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính. Tại cơ quan này, người Việt sẽ xuất trình giấy tờ tùy thân và nộp hồ sơ ghi chú kết hôn với người Nhật Bản cho chuyên viên lĩnh vực tư pháp – hộ tịch.

Chuyên viên sẽ có trách nhiệm kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đúng và đủ thì tiếp nhận và hẹn trả kết quả. Ngược lại, nếu hồ sơ có thiếu sót thì thông báo để người đi ghi chú kết hôn hoàn thiện lại hồ sơ.

 • Bước 2: Nhận kết quả thủ tục ghi chú kết hôn với người Nhật Bản

Thời hạn giải quyết ghi chú kết hôn với người Nhật Bản là 05 ngày làm việc, trừ trường hợp phải xác minh thì thời hạn là 10 ngày làm việc.

Tới lịch trả kết quả, người đi ghi chú kết hôn sẽ quay trở lại cơ quan đã nộp hồ sơ để nhận kết quả thủ tục ghi chú kết hôn với người Nhật Bản.

Tới đây, các bạn đã hoàn tất thủ tục ghi chú kết hôn với người Nhật Bản tại Việt Nam.

Giấy trích lục ghi chú kết hôn | Quy trình thủ tục ghi chú kết hôn với người Nhật Bản
Giấy trích lục ghi chú kết hôn | Quy trình thủ tục ghi chú kết hôn với người Nhật Bản

1.2. Thủ tục ghi chú kết hôn với người Nhật Bản tại Nhật Bản

Đây là thủ tục ghi chú kết hôn với người Nhật Bản, trong trường hợp cả hai đã đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. Trong trường hợp này, người Nhật Bản sẽ có trách nhiệm thực hiện thủ tục ghi chú kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Nhật Bản tại Nhật Bản.

a) Cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục ghi chú kết hôn

Kinh nghiệm cho thấy, cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục ghi chú kết hôn với người Nhật Bản tại Nhật Bản có thể là một trong hai cơ quan sau:

 • Cơ quan hành chính của Nhật Bản tương đương với UBND cấp huyện của Việt Nam;
 • Cơ quan đại diện của Nhật Bản tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài.

b) Hồ sơ để thực hiện thủ tục ghi chú kết hôn với người Nhật Bản

Trong thực tiễn, hồ sơ để thực hiện thủ tục ghi chú kết hôn với người Nhật Bản gồm có:

 • Tờ khai ghi chú kết hôn theo mẫu mới nhất do cơ quan có thẩm quyền của Nhật Bản ban hành;
 • Giấy chứng nhận kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;
 • Giấy khai sinh của người Việt;
 • Giấy xác nhận cư trú của người Việt;
 • Hộ chiếu của người Việt Nam.
Giấy tờ để thực hiện thủ tục ghi chú kết hôn với người Nhật Bản
Giấy tờ để thực hiện thủ tục ghi chú kết hôn với người Nhật Bản

c) Quy trình thực hiện thủ tục ghi chú kết hôn với người Nhật Bản

Quy trình thủ tục ghi chú kết hôn với người Nhật Bản gồm 02 bước như sau:

 • Bước 1: Nộp hồ sơ ghi chú kết hôn với người Nhật Bản

Cũng giống như khi thực hiện thủ tục ghi chú kết hôn với người Nhật Bản tại Việt Nam, người Nhật Bản có mặt tại cơ quan có thẩm quyền của Nhật Bản để nộp hồ sơ ghi chú kết hôn với người Nhật Bản.

 • Bước 2: Nhận kết quả thủ tục ghi chú kết hôn với người Nhật Bản

Kết quả thủ tục ghi chú kết hôn với người Nhật Bản tại Nhật Bản là việc thông tin của người Việt Nam được ghi vào hộ tịch của người Nhật Bản với tư cách là vợ hoặc là chồng người Nhật Bản.

Tới đây, cặp đôi đã hoàn tất thủ tục ghi chú kết hôn với người Nhật Bản tại Nhật Bản.

2. Kết luận thủ tục ghi chú kết hôn với người Nhật Bản

Như vậy, dựa trên quy định của pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn thì chúng tôi đã cùng bạn tìm hiểu và làm rõ thủ tục ghi chú kết hôn với người Nhật Bản.

Thủ tục ghi chú kết hôn với người Nhật Bản được đánh giá là thủ tục tương đối phức tạp mà người đi ghi chú kết hôn có thể gặp vướng mắc. Bởi lẽ, Nhật Bản không có giấy tờ kết hôn như mẫu Giấy chứng nhận kết hôn của Việt Nam. Trong khi đó, mẫu tờ khai ghi chú kết hôn của Việt Nam lại yêu cầu phải có đủ thông tin như Giấy chứng nhận kết hôn của Việt Nam. Do đó, nhiều thông tin trong tờ khai ghi chú kết hôn với người Nhật Bản sẽ không có. Đây là lý do mà nhiều cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam từ chối tiếp nhận và giải quyết ghi chú kết hôn cho người Việt.

Làm gì để thực hiện thủ tục ghi chú kết hôn với người Nhật Bản đạt kết quả tốt nhất?

Để thực hiện thủ tục ghi chú kết hôn với người Nhật Bản đạt kết quả tốt nhất, các bạn cần làm những công việc sau:

 • Tham khảo kinh nghiệm từ những bạn đã hoàn tất thủ tục ghi chú kết hôn với người Nhật Bản;
 • Tìm hiểu kỹ quy định của pháp luật và thông lệ áp dụng pháp luật của địa phương để chuẩn bị đúng, đủ giấy tờ cần thiết và thực hiện thủ tục ghi chú kết hôn với người Nhật Bản theo đúng quy trình;
 • Ngoài ra, nếu không am hiểu và không muốn đi lại nhiều lần thì bạn có thể ủy quyền cho  đơn vị uy tín để được trợ giúp.

Tin rằng, với hơn chục năm trong lĩnh vực, cùng đội ngũ luật sư và chuyên viên chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn thực hiện thủ tục ghi chú kết hôn với người Nhật Bản đạt kết quả tốt nhất.

Rất mong được đồng hành cùng bạn!

Xem thêm: Kinh nghiệm kết hôn với người Nhật Bản