Công hàm độc thân Úc

0
43

Công hàm độc thân Úc là giấy tờ không thể thiếu trong thành phần hồ sơ đăng ký kết hôn với người Úc.

Chắc hẳn, đa số các bạn đều biết để đăng ký kết hôn với người Úc tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hay của Úc thì cặp đôi phải có hồ sơ đăng ký kết hôn gồm những giấy tờ cần thiết, theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thì cặp đôi phải đáp ứng đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình của Việt Nam, trong đó có quy định nam và nữ phải đang độc thân. Tất nhiên, tình trạng hôn nhân là độc thân phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy tờ xác nhận.

Với người Việt Nam thì giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân là Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Còn với người Úc thì đó là Công hàm độc thân Úc.

Trong nội dung bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu toàn bộ các nội dung có liên quan tới công hàm độc thân Úc.

1. Tư vấn Công hàm độc thân Úc

Để giúp các bạn hiểu rõ và hiểu đúng về Công hàm độc thân Úc, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những nội dung sau:

 • Quy định của pháp luật về Công hàm độc thân Úc;
 • Thực tiễn Công hàm độc thân Úc;
 • Thủ tục xin cấp Công hàm độc thân Úc.
Công hàm độc thân Úc | ảnh minh họa
Công hàm độc thân Úc | ảnh minh họa

1.1. Quy định của pháp luật về Công hàm độc thân Úc

Công hàm độc thân Úc là giấy tờ trong thành phần hồ sơ đăng ký kết hôn với người Úc tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và được quy định tại Khoản 1, Điều 38, Luật Hộ tịch 2014 đang có hiệu lực thi hành, được hướng dẫn bởi điểm b, Khoản 1, Điều 30, Nghị định 123/2015/NĐ-CP. Chi tiết như sau:


“Điều 38. Thủ tục đăng ký kết hôn

1. Hai bên nam, nữ nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài xác nhận người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

Người nước ngoài, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài phải nộp thêm giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân, bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu.

Điều 30. Hồ sơ đăng ký kết hôn

1. Hồ sơ đăng ký kết hôn được lập theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật Hộ tịch và quy định sau đây:

a) Hai bên nam, nữ có thể khai chung vào một Tờ khai đăng ký kết hôn;

b) Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài là giấy do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp còn giá trị sử dụng xác nhận hiện tại người đó không có vợ hoặc không có chồng; trường hợp nước ngoài không cấp xác nhận tình trạng hôn nhân thì thay bằng giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài xác nhận người đó có đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật nước đó.

Nếu giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài không ghi thời hạn sử dụng thì giấy tờ này và giấy xác nhận của tổ chức y tế theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật Hộ tịch chỉ có giá trị 6 tháng, kể từ ngày cấp.”


Đối chiếu với quy định nêu trên thì giấy tờ độc thân của người Úc dùng để đăng ký kết hôn tại Việt Nam là giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân. Đó là giấy do cơ quan có thẩm quyền của Úc cấp còn giá trị sử dụng xác nhận hiện tại người đó không có vợ hoặc không có chồng; trường hợp Úc không cấp xác nhận tình trạng hôn nhân thì thay bằng giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền Úc xác nhận người đó có đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật Úc.

Bài viết khác:  3 cách kết hôn với người Úc

Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người Úc có thời hạn sử dụng theo thông tin được ghi trong giấy tờ đó. Trường hợp không ghi thời hạn sử dụng thì giấy tờ này có giá trị sử dụng trong vòng 6 tháng, kể từ ngày cấp.

1.2. Thực tiễn Công hàm độc thân Úc

Trong thực tiễn, giấy tờ độc thân của người Úc không có tên gọi giấy chứng minh tình trạng hôn nhân và cũng không phải giấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật Úc. Tên gọi của giấy tờ độc thân của người Úc dùng để đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam là Công hàm độc thân Úc.

Đây là giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Úc cấp, để xác nhận không có gì cản trở về mặt pháp lý giữa việc kết hôn của công dân Úc và Việt Nam. Đồng thời xác nhận người xin cấp Công hàm độc thân Úc đã điền những thông tin trong tờ khai xin cấp Công hàm độc thân Úc là đúng và là sự thật, không có lý do pháp lý nào ngăn cản việc kết hôn của công dân Úc và Việt Nam.

Công hàm độc thân Úc không ghi thời hạn sử dụng. Do đó, theo quy định của pháp luật Việt Nam thì Công hàm độc thân Úc có giá trị sử dụng 06 tháng, kể từ ngày cấp.

Công hàm độc thân Úc phải được chứng nhận và hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam thì mới có giá trị sử dụng để đăng ký kết hôn với người Việt Nam tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Bài viết khác:  Thủ tục kết hôn với người Úc

1.3. Thủ tục xin cấp Công hàm độc thân Úc

Theo kinh nghiệm thực tiễn thì thủ tục xin cấp Công hàm độc thân Úc có thể được chia làm những nội dung chính như sau:

 • Cơ quan có thẩm quyền cấp Công hàm độc thân Úc;
 • Hồ sơ cần chuẩn bị để xin cấp Công hàm độc thân Úc;
 • Quy trình xin cấp Công hàm độc thân Úc.

a) Cơ quan có thẩm quyền cấp Công hàm độc thân Úc

Theo hướng dẫn từ cơ quan có thẩm quyền và kinh nghiệm thực tiễn thì cơ quan có thẩm quyền cấp Công hàm độc thân Úc gồm có:

 • Bộ Ngoại giao và thương mại Úc;
 • Cơ quan đại diện của Úc tại nước ngoài. Đó là Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán hoặc Tổng lãnh sự quán Úc tại nước ngoài.

Đối tượng đượ cấp Công hàm độc thân Úc gồm có: Công dân Úc và người nước ngoài cư trú tại Úc.

b) Hồ sơ xin cấp Công hàm độc thân Úc

Kinh nghiệm thực tiễn thì hồ sơ đề nghị cấp Công hàm độc thân Úc gồm có các giấy tờ sau:

 • Hộ chiếu của người Úc;
 • Giấy tờ tùy thân của người Việt;
 • Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của người Việt;
 • Trường hợp một trong hai bên đã từng kết hôn thì cung cấp giấy tờ chứng minh mối quan hệ hôn nhân đó đã chấm dứt;
 • Một số giấy tờ khác, tùy theo hoàn cảnh của từng cặp đôi;
 • Tờ khai xin cấp Công hàm độc thân Úc.

c) Quy trình thực hiện thủ tục xin cấp Công hàm độc thân Úc

Quy trình xin cấp Công hàm độc thân Úc như sau:

 • Bước 1: Đặt lịch làm việc với cơ quan có thẩm quyền để xin cấp Công hàm độc thân Úc

Theo đó, để được cấp Công hàm độc thân Úc thì người có đề nghị phải đặt lịch hẹn trước. Cơ quan có thẩm quyền sẽ không tiếp nhận và giải quyết nếu không có lịch hẹn trước.

 • Bước 2: Người có đề nghị có mặt theo lịch hẹn để nộp hồ sơ đề nghị cấp Công hàm độc thân Úc và nhận kết quả

Theo lịch hẹn, người có yêu cầu cấp Công hàm độc thân Úc sẽ có mặt tại cơ quan có thẩm quyền. Tại cơ quan này, người có đề nghị sẽ nộp hồ sơ đề nghị cấp Công hàm độc thân Úc cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ. Cán bộ sẽ kiểm tra thành phần hồ sơ. Nếu mọi thứ đúng và đủ thì cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp Công hàm độc thân Úc.

Trước khi nhận Công hàm độc thân Úc, người có đề nghị phải đúng lệ phí theo quy định.

 • Bước 3: Thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan có thẩm quyền
Bài viết khác:  Có nên đăng ký kết hôn với người Úc tại Việt Nam?

Sau khi đã có Công hàm độc thân Úc do cơ quan có thẩm quyền của Úc cấp. Người được cấp công hàm cần được thực hiện quy trình hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để Công hàm độc thân Úc có giá trị sử dụng tại Việt Nam.

Chi tiết về hợp pháp hóa lãnh sự, mời bạn xem thêm: Hướng dẫn thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự.

Tới đây, bạn đã tìm hiểu toàn bộ những nội dung có liên quan tới Công hàm độc thân Úc.

Giấy Công hàm độc thân Úc
Giấy Công hàm độc thân Úc

2. Làm gì để xin cấp Công hàm độc thân Úc đạt kết quả tốt nhất

Như vậy, dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và hướng dẫn từ cơ quan có thẩm quyền thì chúng tôi đã cùng bạn tìm hiểu về một trong những giấy tờ không thể thiếu trong hồ sơ đăng ký kết hôn với người Úc. Đó là, Công hàm độc thân Úc.

Công hàm độc thân chỉ là một trong những giấy tờ mà cặp đôi người Việt và người Úc phải chuẩn bị. Đây cũng là giấy tờ khó chuẩn bị nhất trong hồ sơ đăng ký kết hôn với người Úc, đồng thời cũng là giấy tờ mà các bạn hay gặp sai sót khi chuẩn bị hồ sơ đăng ký kết hôn.

Làm gì để xin Công hàm độc thân đạt kết quả tốt nhất?

Để xin Công hàm độc thân đạt kết quả tốt nhất, các bạn nên làm những việc sau:

 • Tìm hiểu kỹ quy định của pháp luật Việt Nam và Úc liên quan tới Công hàm độc thân Úc và các giấy tờ đăng ký kết hôn với người Việt Nam tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam;
 • Tham khảo kinh nghiệm từ những bạn đã xin cấp Công hàm độc thân thành công và đã hoàn tất đăng ký kết hôn với người Úc;
 • Chuẩn bị đúng, đủ hồ sơ đề nghị cấp Công hàm độc thân;
 • Thực hiện quy trình xin cấp Công hàm độc thân theo đúng quy định.
 • Sử dụng dịch vụ làm giấy Công hàm độc thân của đơn vị uy tín, nếu không am hiểu và không có nhiều thời gian đi lại.

Trong thực tiễn, các bạn hay sử dụng dịch vụ của đơn vị uy tín. Đây cũng là cách làm phù hợp để các bạn có thể nhận được kết quả đăng ký kết hôn với người Úc tốt nhất, tránh thiếu sót trong hồ sơ đăng ký kết hôn hoặc gặp nhũng nhiễu từ cán bộ, công chức.

Tin rằng, với bề dầy kinh nghiệm hơn chục năm trong lĩnh vực, chúng tôi xứng đáng để bạn tin tưởng và giao kết hợp đồng dịch vụ hỗ trợ kết hôn với người Úc.

Rất vui được tư vấn Công hàm độc thân Úc cho bạn.

Xem thêm: Thủ tục kết hôn với người Úc mới nhất

Thủ tục kết hôn với người nước ngoài mới nhất