Dịch vụ làm giấy kết hôn nhanh

0
297

Dịch vụ làm giấy kết hôn nhanh như thế nào và vì sao cần làm giấy kêt hôn nhanh?

Theo nhận xét của nhiều bạn, kết hôn với người nước ngoài được đánh giá là tương đối phức tạp. Tính phức tạp thể hiện ở một số vấn đề sau:

  • Cần chuẩn bị nhiều loại giấy tờ;
  • Thời gian giải quyết kéo dài;
  • Có thể gặp phải tình trạng cán bộ, công chức gây khó dễ.

Một trong những vấn đề khiến các bạn băn khoăn có nên lựa chọn kết hôn tại Việt Nam hay không chính là thời hạn giải quyết việc đăng ký kết hôn khá dài, nếu so sánh với các nước khác trên thế giới. Chính vì thời hạn giải quyết đăng ký kết hôn kéo dài nên người nước ngoài khó có thể thu xếp thời gian và công việc để ở Việt Nam tới khi nhận được Giấy chứng nhận kết hôn.

Lúc này, các bạn sẽ đặt ra vấn đề cần tìm kiếm đơn vị dịch vụ làm giấy kết hôn nhanh.

Trong nội dung bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu lý do cần làm giấy kết hôn nhanh và giải pháp.

1. Dịch vụ làm giấy kết hôn nhanh

Trong thực tiễn, đối với thủ tục đăng ký kết hôn thực hiện tại UBND cấp xã thì gần như các bạn sẽ không có nhu cầu tìm kiếm đơn vị dịch vụ làm giấy kết hôn nhanh.

Bởi lẽ, thủ tục đăng ký kết hôn tại UBND cấp xã được đánh giá là đơn giản. Cặp đôi nam, nữ có thể nhận được kết quả ngay trong ngày làm việc hoặc nếu muộn thì tối đa không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

Nếu ở làng xã, công chức tư pháp – hộ tịch đều nắm rõ nhân thân của từng cá nhân nên thường tạo điều kiện cho công dân lấy kết quả ngay trong ngày. Thậm chí, chỉ sau 30 phút tới 1 tiếng.

Thế nhưng, nếu đó là thủ tục đăng ký kết hôn tại UBND cấp huyện thì sẽ lại rất khác biệt.

Để hiểu rõ hơn về dịch vụ làm giấy kết hôn nhanh, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những nội dung chính sau:

  • Quy định của pháp luật về thời hạn giải quyết đăng ký kết hôn với người nước ngoài;
  • Vì sao cần làm giấy kết hôn nhanh;
  • Có nên dùng dịch vụ làm giấy kết hôn nhanh;
  • Làm sao tìm kiếm đơn vị dịch vụ làm giấy kết hôn nhanh uy tín.

1.1. Quy định của pháp luật về thời hạn giải quyết đăng ký kết hôn với người nước ngoài

Quy trình đăng ký kết hôn với người nước ngoài, trong đó có thời hạn giải quyết đăng ký kết hôn được quy định tại Khoản 2, 3, 4, Điều 38 Luật Hộ tịch 2014 và được hướng dẫn bởi Điều 31, 32, Nghị định 123/2015/NĐ-CP. Cụ thể như sau:


“Điều 38. Thủ tục đăng ký kết hôn

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, công chức làm công tác hộ tịch có trách nhiệm xác minh, nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết.

3. Khi đăng ký kết hôn cả hai bên nam, nữ phải có mặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân, công chức làm công tác hộ tịch hỏi ý kiến hai bên nam, nữ, nếu các bên tự nguyện kết hôn thì ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch. Hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

4. Chính phủ quy định bổ sung giấy tờ trong hồ sơ đăng ký kết hôn, việc phỏng vấn, xác minh mục đích kết hôn khi giải quyết yêu cầu đăng ký kết hôn; thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam để kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên.

Bài viết khác:  Làm giấy đăng ký kết hôn nhanh

Điều 31. Trình tự đăng ký kết hôn

Trình tự đăng ký kết hôn được thực hiện theo quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều 38 của Luật Hộ tịch và quy định sau đây:

1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tư pháp tiến hành nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ và xác minh nếu thấy cần thiết. Trưởng phòng Phòng Tư pháp chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra và đề xuất của Phòng Tư pháp trong việc giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn.

2. Nếu hồ sơ hợp lệ, các bên có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, không thuộc trường hợp từ chối kết hôn đăng ký kết hôn theo quy định tại Điều 33 của Nghị định nàythì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký 02 bản chính Giấy chứng nhận kết hôn.

3. Căn cứ tình hình cụ thể, khi cần thiết, Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ quy định bổ sung thủ tục phỏng vấn khi giải quyết yêu cầu đăng ký kết hôn nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên và hiệu quả quản lý Nhà nước.

Điều 32. Tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận kết hôn, Phòng Tư pháp tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

2. Việc trao, nhận Giấy chứng nhận kết hôn được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 38 của Luật Hộ tịch.

Giấy chứng nhận kết hôn có giá trị kể từ ngày được ghi vào sổ và trao cho các bên theo quy định tại Khoản này.

3. Trường hợp một hoặc hai bên nam, nữ không thể có mặt để nhận Giấy chứng nhận kết hôn thì theo đề nghị bằng văn bản của họ, Phòng Tư pháp gia hạn thời gian trao Giấy chứng nhận kết hôn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận kết hôn. Hết 60 ngày mà hai bên nam, nữ không đến nhận Giấy chứng nhận kết hôn thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hủy Giấy chứng nhận kết hôn đã ký.

Nếu sau đó hai bên nam, nữ vẫn muốn kết hôn với nhau thì phải tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn từ đầu.”


Như vậy, theo quy định của pháp luật về hộ tịch thì thời hạn giải quyết việc đăng ký kết hôn với người nước ngoài hoặc với người Việt Nam định cư ở nước ngoài được thực hiện tại UBND cấp huyện là 15 ngày làm việc, tính từ ngày cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bài viết khác:  Làm giấy đăng ký kết hôn nhanh

Thêm vào đó, kinh nghiệm thực tiễn thì cặp đôi sẽ mất từ 02 tới 05 ngày làm việc để có thể có đủ giấy tờ cần thiết.

Như vậy, tổng thời gian mà cặp đôi có thể hoàn tất việc đăng ký kết hôn là khoảng 20 ngày làm việc. Ngày làm việc không tính ngày nghỉ cuối tuần và ngày nghỉ lễ nên tổng thời gian sẽ vào khoảng 4 tuần.

Ngoài ra, còn chưa tính tới vấn đề có thể bị cán bộ gây khó dễ, bị trả hồ sơ để chuẩn bị thêm giấy tờ.

Tới đây, bạn đã biết về thời hạn giải quyết đăng ký kết hôn với người nước ngoài để hiểu vì sao nên dùng dịch vụ làm giấy kết hôn nhanh.

1.2. Vì sao cần làm giấy kết hôn nhanh

Có nhiều lý do khiến cặp đôi cần làm giấy kết hôn nhanh. Tuy nhiên, những lý do sau là lý do phổ biến nhất:

a) Thời hạn visa của người nước ngoài không đủ

Người nước ngoài khi nhập cảnh vào Việt Nam thường sẽ xin visa du lịch hoặc nhập cảnh theo diện miễn thị thực 15 ngày. Visa du lịch cho phép người nước ngoài được lưu trú tại Việt Nam 30 ngày.

Trong khi đó, thời gian để người nước ngoài có thể nhận được kết quả đăng ký kết hôn sẽ vào khoảng 30 ngày, kể từ ngày chuẩn bị giấy tờ.

Do đó, thời gian visa của người nước ngoài sẽ không đủ để người nước ngoài kịp nhận Giấy chứng nhận kết hôn.

b) Người nước ngoài khó thu xếp công việc

Thông thường, người nước ngoài chỉ có thể xin nghỉ phép được khoảng 15 ngày. Do đó, nếu như người nước ngoài phải ở lại Việt Nam trong khoảng thời gian gần 1 tháng để đăng ký kết hôn thì việc sắp xếp công việc là không hề đơn giản.

c) Nhận kết quả sớm để thực hiện các thủ tục khác

Ngoài 2 lý do nêu trên thì một nguyên nhân nữa khiến các bạn mong muốn nhận kết quả đăng ký kết hôn sớm, đó là để thực hiện các thủ tục khác.

Bởi lẽ, ngay sau khi đăng ký kết hôn xong, cặp đôi thường sẽ thực hiện các thủ tục hành chính khác. Phổ biến nhất là thực hiện việc xin visa theo người nước ngoài sang nước ngoài định cư hoặc đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam hoặc thực hiện các giao dịch dân sự khác.

Bài viết khác:  Làm giấy đăng ký kết hôn nhanh

Tới đây, bạn đã biết về các lý do cần làm giấy kết hôn nhanh để hiểu vì sao nên dùng dịch vụ làm giấy kết hôn nhanh.

Dịch vụ làm giấy kết hôn nhanh
Dịch vụ làm giấy kết hôn nhanh

1.3. Có nên dùng dịch vụ làm giấy kết hôn nhanh

Giải pháp để làm giấy kết hôn nhanh chỉ có một giải pháp duy nhất là sử dụng dịch vụ của đơn vị uy tín, có nhiều năm kinh nghiệm.

Với những đơn vị này sẽ có cách để giúp các bạn nhận kết quả trong thời gian mong muốn. Đặc biệt, nếu các bạn sử dụng dịch vụ này ngay từ đầu thì có thể giúp các bạn chuẩn bị được hồ sơ đăng ký kết hôn đúng, đủ. Qua đó, hạn chế những rủi ro khi đăng ký kết hôn với người nước ngoài.

Thông thường, đơn vị uy tín sẽ giúp bạn làm những công việc sau:

– Tư vấn, lựa chọn đúng cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn phù hợp với hoàn cảnh của cặp đôi;

– Hỗ trợ cặp đôi chuẩn bị đúng, đủ giấy tờ đăng ký kết hôn theo quy định và cả kinh nghiệm thực tiễn;

– Giúp cặp đôi nộp hồ sơ đăng ký kết hôn thuận lợi và có phiếu hẹn trả kết quả;

– Hỗ trợ cặp đôi lấy kết quả đăng ký kết hôn trong thời gian phù hợp.

Như vậy, bạn đã được giải đáp có nên dùng dịch vụ làm giấy kết hôn nhanh.

1.4. Làm sao để tìm kiếm đơn vị dịch vụ làm giấy kết hôn nhanh uy tín

Để tìm kiếm đơn vị dịch vụ làm giấy kết hôn nhanh uy tín, các bạn nên làm những việc sau:

– Kiểm tra thông tin về đơn vị dịch vụ mà bạn liên hệ xem đơn vị đó có trụ sở ở đâu, có luật sư hoặc chuyên viên am hiểu quy định của pháp luật về lĩnh vực đăng ký kết hôn với người nước ngoài hay không;

– Đề nghị đơn vị đó cung cấp thông tin về một vài trường hợp đã giải quyết;

– Đề nghị được ký hợp đồng dịch vụ với điều khoản chỉ thanh toán khi có kết quả như mong muốn.

Phiếu hẹn trả kết quả | Dịch vụ làm giấy kết hôn nhanh
Phiếu hẹn trả kết quả | Dịch vụ làm giấy kết hôn nhanh

2. Kết luận dịch vụ làm giấy kết hôn nhanh

Như vậy, dựa trên quy định của pháp luật thì chúng ta đã tìm hiểu thời hạn giải quyết đăng ký kết hôn tại UBND cấp huyện, vì sao cần làm giấy kết hôn nhanh, có nên dùng dịch vụ làm giấy kết hôn nhanh và cùng nhau tìm giải pháp cho việc lấy giấy kết hôn nhanh.

Nếu có nhu cầu, các bạn có thể tìm kiếm đơn vị cung cấp dịch vụ làm giấy kết hôn nhanh để được trợ giúp. Một đơn vị như vậy thường có những đặc điểm sau:

  • Có trụ sở rõ ràng;
  • Nhân viên có nhiều kinh nghiệm;
  • Chỉ thu phí dịch vụ khi đạt kết quả.

Với hơn chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực, tin rằng Anzlaw xứng đáng là đơn vị mà bạn có thể đặt niềm tin.

Rất mong được đồng hành và cung cấp dịch vụ làm giấy kết hôn nhanh cho bạn!

Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký kết hôn với người nước ngoài mới nhất

Thủ tục kết hôn với người nước ngoài mới nhất