Dịch vụ làm giấy tờ kết hôn với người nước ngoài

0
834

Dịch vụ làm giấy tờ kết hôn với người nước ngoài của đơn vị uy tín là giải pháp mà các bạn có thể lựa chọn, nếu không thực sự am hiểu.

Hơn chục năm làm công tác tư vấn, hỗ trợ kết hôn với người nước ngoài chúng tôi nhận thấy khó khăn lớn nhất đối với cặp đôi khi kết hôn với người nước ngoài đó chính là làm sao chuẩn bị đúng và đủ các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký kết hôn.

Khó khăn này có thể tới từ nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng chung nhất là do cặp đôi không am hiểu các quy định của pháp luật có liên quan. Phần lớn cặp đôi đều lần đầu đăng ký kết hôn, không hề có kinh nghiệm trong khi đó pháp luật lại chỉ quy định chung cho giấy tờ tất cả các trường hợp kết hôn với người nước ngoài nhưng mỗi quốc gia sẽ lại có những quy định riêng về giấy tờ cấp cho công dân của quốc gia họ.

Do đó, khi kết hôn với người nước ngoài thì cặp đôi thường lúng túng và giải pháp cho vấn đề này chính là tìm tới đơn vị cung cấp dịch vụ làm giấy tờ kết hôn với người nước ngoài để được hỗ trợ.

1. Dịch vụ làm giấy tờ kết hôn với người nước ngoài

Trong nội dung dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn chuẩn bị giấy tờ kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam tại Việt Nam và quy trình giải quyết. Đồng thời, trình bày thêm lý do mà các bạn cân nhắc sử dụng dịch vụ làm giấy tờ kết hôn với người nước ngoài.

1.1. Hồ sơ đăng ký kết hôn với người nước ngoài

Giấy tờ dùng để đăng ký kết hôn với người nước ngoài được quy định tại Khoản 1, Điều 38, Luật Hộ tịch 2014 đang có hiệu lực thi hành. Chi tiết như sau:


Điều 38. Thủ tục đăng ký kết hôn

1. Hai bên nam, nữ nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài xác nhận người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

Người nước ngoài, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài phải nộp thêm giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân, bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu.

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, công chức làm công tác hộ tịch có trách nhiệm xác minh, nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết.

3. Khi đăng ký kết hôn cả hai bên nam, nữ phải có mặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân, công chức làm công tác hộ tịch hỏi ý kiến hai bên nam, nữ, nếu các bên tự nguyện kết hôn thì ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch. Hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

4. Chính phủ quy định bổ sung giấy tờ trong hồ sơ đăng ký kết hôn, việc phỏng vấn, xác minh mục đích kết hôn khi giải quyết yêu cầu đăng ký kết hôn; thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam để kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên.”


Còn trong thực tiễn, nếu cặp đôi chuẩn bị những giấy tờ theo quy định nêu trên là chưa đủ. Cặp đôi nam nữ sẽ cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

Bài viết khác:  Làm gì khi bị từ chối tiếp nhận hồ sơ kết hôn với người nước ngoài

a) Giấy tờ của người Việt

 • Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là độc thân;
 • Giấy xác nhận cư trú nếu kết hôn tại nơi đang tạm trú;
 • Giấy tờ tùy thân;
 • Giấy khám sức khỏe có kết luận về bệnh tâm thần và sức khỏe kết hôn;
 • Văn bản cho phép kết hôn với người nước ngoài, nếu là cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc trong lực lượng vũ trang;
 • Tờ khai đăng ký kết hôn có dán ảnh nam, nữ.

b) Người nước ngoài cần có

 • Giấy tờ chứng minh hiện tại đang độc thân đã được chứng nhận/hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Hộ chiếu;
 • Giấy tờ chứng minh địa chỉ cư trú tại nước ngoài;
 • Giấy khám sức khỏe kết hôn do tổ chức y tế có thẩm quyền cấp có kết luận đủ sức khỏe kết hô;
 • Thị thực hoặc giấy tờ cho phép cư trú hợp pháp tại Việt Nam;
Giấy chứng nhận kết hôn | Dịch vụ làm giấy tờ kết hôn với người nước ngoài
Giấy chứng nhận kết hôn | Dịch vụ làm giấy tờ kết hôn với người nước ngoài

c) Một số vấn đề cần lưu ý

 • Mỗi một quốc gia sẽ có những mẫu giấy tờ độc thân để cấp cho công dân của họ. Mẫu giấy này phải đúng biểu mẫu do cơ quan có thẩm quyền công bố thì mới được chấp nhận để đăng ký kết hôn.
 • Giấy khám sức khỏe cũng là nội dung cặp đôi cần quan tâm khi đăng ký kết hôn. Đây là giấy tờ hay bị cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ bắt bẻ. Tốt nhất, cặp đôi nên khám tại những bệnh viện uy tín.

Như vậy, hồ sơ đăng ký kết hôn với người nước ngoài có nhiều loại giấy tờ. Đó là một trong những lý do mà các bạn cân nhắc sử dụng dịch vụ làm giấy tờ kết hôn với người nước ngoài.

1.2. Quy trình đăng ký kết hôn

Quy trình đăng ký kết hôn với người nước ngoài được quy định tại Điều 31,32, Nghị định 123/2015/NĐ-CP. Chi tiết như sau:


Điều 31. Trình tự đăng ký kết hôn

Trình tự đăng ký kết hôn được thực hiện theo quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều 38 của Luật Hộ tịch và quy định sau đây:

1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tư pháp tiến hành nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ và xác minh nếu thấy cần thiết. Trưởng phòng Phòng Tư pháp chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra và đề xuất của Phòng Tư pháp trong việc giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn.

2. Nếu hồ sơ hợp lệ, các bên có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, không thuộc trường hợp từ chối kết hôn đăng ký kết hôn theo quy định tại Điều 33 của Nghị định này thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký 02 bản chính Giấy chứng nhận kết hôn.

3. Căn cứ tình hình cụ thể, khi cần thiết, Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ quy định bổ sung thủ tục phỏng vấn khi giải quyết yêu cầu đăng ký kết hôn nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên và hiệu quả quản lý Nhà nước.

Điều 32. Tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận kết hôn, Phòng Tư pháp tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

2. Việc trao, nhận Giấy chứng nhận kết hôn được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 38 của Luật Hộ tịch.

Giấy chứng nhận kết hôn có giá trị kể từ ngày được ghi vào sổ và trao cho các bên theo quy định tại Khoản này.

3. Trường hợp một hoặc hai bên nam, nữ không thể có mặt để nhận Giấy chứng nhận kết hôn thì theo đề nghị bằng văn bản của họ, Phòng Tư pháp gia hạn thời gian trao Giấy chứng nhận kết hôn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận kết hôn. Hết 60 ngày mà hai bên nam, nữ không đến nhận Giấy chứng nhận kết hôn thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hủy Giấy chứng nhận kết hôn đã ký.

Nếu sau đó hai bên nam, nữ vẫn muốn kết hôn với nhau thì phải tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn từ đầu.”


Như vậy, thời gian giải quyết đăng ký kết hôn với người nước ngoài là 13 ngày làm việc. Thông thường, các địa phương áp dụng 15 ngày làm việc và chỉ trả kết quả vào ngày làm việc cuối cùng.

Bài viết khác:  Làm đăng ký kết hôn với người nước ngoài

Nếu tính thêm thời gian cặp đôi hoàn thiện hồ sơ thì tổng thời gian có thể phải kéo dài tới 4 tuần.

Thời gian giải quyết đăng ký kết hôn với người nước ngoài kéo dài cũng là một trong những lý do mà nhiều cặp đôi quyết định sử dụng dịch vụ làm giấy tờ kết hôn với người nước ngoài để có thể nhận kết quả trong thời gian sớm nhất.

1.3. Lý do nên dùng dịch vụ làm giấy tờ kết hôn với người nước ngoài

Có nhiều lý do để các bạn cân nhắc sử dụng dịch vụ làm giấy tờ kết hôn với người nước ngoài của đơn vị uy tín có nhiều năm kinh nghiệm, hỗ trợ các bạn đăng ký kết hôn.

Thực tế, hơn chục năm trong nghề, chúng tôi thấy những lý do sau là phổ biến nhất để các bạn quyết định dùng dịch vụ làm giấy tờ kết hôn với người nước ngoài.

a) Các bạn không am hiểu nên không biết bắt đầu từ đâu

Điều này khá phổ biến khi hầu hết các bạn đều là lần đầu kết hôn với người nước ngoài. Vì là lần đầu nên đa số các bạn lúng túng, không biết bắt đầu từ đầu, cần làm những công việc gì, thời gian đăng ký kết hôn với người nước ngoài mất bao lâu.

Chính vì không am hiểu nên các bạn thường mất rất nhiều thời gian, công sức để đi lại nhưng vẫn không đạt kết quả như mong muốn.

b) Thiếu sót giấy tờ khi tự chuẩn bị

Đây cũng là lý do phổ biến mà các bạn nên dùng dịch vụ làm giấy tờ kết hôn với người nước ngoài.

Bởi lẽ, do không am hiểu nên các bạn không biết giấy tờ để đăng ký kết hôn với người nước ngoài gồm những loại gì và đi đâu để có những loại giấy tờ đó và thông lệ, các giấy tờ đó phải như thế nào mới sử dụng được. Thậm chí, ngay cả việc điền các tờ khai để xin cấp giấy tờ cũng đã là một việc làm khó khăn đối với nhiều bạn.

Bài viết khác:  Kết hôn với người nước ngoài cần chuẩn bị giấy tờ gì?

Do không am hiểu nên việc các bạn làm sai hoặc thiếu giấy tờ là điều dễ hiểu. Tất yếu, khi đã có thiếu sót trong hồ sơ đăng ký kết hôn thì các bạn không thể nhận được kết quả đăng ký kết hôn như mong muốn. Đồng thời, các bạn sẽ mất thêm thời gian, công sức và cả tiền bạc để khắc phục những thiếu sót đó.

Tuy nhiên, nếu dùng dịch vụ làm giấy tờ kết hôn với người nước ngoài của đơn vị uy tín thì ngay từ khi chuẩn bị giấy tờ các bạn đã được hướng dẫn, trợ giúp từ những chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm. Do đó, thiếu sót trong hồ sơ đăng ký kết hôn gần như không có.

c) Bị gây khó dễ khi nộp hồ sơ đăng ký kết hôn

Nếu tự làm giấy tờ, công chức tiếp nhận hồ sơ sẽ dễ dàng biết các bạn sai sót ở đâu. Nếu là cán bộ chuẩn mực, có thể họ sẽ hướng dẫn các bạn hoặc bỏ qua những sai sót nhỏ không ảnh hưởng tới nội dung.

Thế nhưng, nếu là cán bộ không chuẩn mực về đạo đức thì có thể lại còn yêu cầu các bạn cung cấp thêm giấy tờ mà pháp luật không quy định.

Nếu dùng dịch vụ làm giấy tờ kết hôn với người nước ngoài thì vấn đề này của các bạn sẽ được tháo gỡ. Đơn vị dịch vụ làm giấy tờ kết hôn với người nước ngoài uy tín sẽ có luật sư, chuyên viên am hiểu quy định của pháp luật đi cùng, hỗ trợ bạn nộp hồ sơ đăng ký kết hôn và giải quyết những vướng mắc có thể phát sinh trong quá trình nộp hồ sơ.

d) Nhận được kết quả đăng ký kết hôn trong thời gian mong muốn

Nếu mong muốn nhận kết quả trong thời gian mong muốn, các bạn sẽ phải dùng dịch vụ làm giấy tờ kết hôn với người nước ngoài của đơn vị uy tín.

Tùy theo mong muốn của các bạn mà đơn vị này sẽ tư vấn phương án và con đường tối ưu nhất cho cặp đôi. Đồng thời sẽ giúp bạn chuẩn bị đúng, đủ giấy tờ cần thiết và hỗ trợ bạn nộp hồ sơ đăng ký kết hôn, lấy kết quả trong thời gian phù hợp.

Tới đây, các bạn đã hình dung được các lý do nên sử dụng dịch vụ làm giấy tờ kết hôn với người nước ngoài.

Dịch vụ làm giấy tờ kết hôn với người nước ngoài | ảnh minh họa
Dịch vụ làm giấy tờ kết hôn với người nước ngoài | ảnh minh họa

2. Kết luận dịch vụ làm giấy tờ kết hôn với người nước ngoài

Như vậy, dựa trên kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn thì chúng tôi đã nêu ra những giấy tờ cần thiết dùng để đăng ký kết hôn với người nước ngoài, quy trình giải quyết và lý do nên dùng dịch vụ làm giấy tờ kết hôn với người nước ngoài.

Với nền hành chính công của Việt Nam vẫn còn nhiều bất cập, đôi lúc và đôi chỗ vẫn còn tình trạng cán bộ nhũng nhiễu thì việc cặp đôi bị từ chối tiếp nhận hồ sơ không phải hiếm gặp. Cách tốt nhất là bạn nên tìm tới đơn vị uy tín, cung cấp dịch vụ làm giấy tờ kết hôn với người nước ngoài để được trợ giúp.

Đây là giải pháp hoàn toàn phù hợp khi cặp đôi sẽ tiết kiệm được thời gian, công sức và đôi khi là cả tiền bạc.

Rất mong được đồng hành cung cấp dịch vụ làm giấy tờ kết hôn với người nước ngoài cho bạn!

Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký kết hôn với người nước ngoài mới nhất

Thủ tục kết hôn với người nước ngoài mới nhất