Giấy độc thân của người Hàn Quốc

0
2198

Giấy độc thân của người Hàn Quốc là giấy tờ bắt buộc phải có trong hồ sơ đăng ký kết hôn.

Trong nhiều bài viết về kết hôn với người Hàn Quốc trước đây, chúng tôi đã chỉ ra rằng cặp đôi có thể đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc tại cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc.

Khi đã lựa chọn đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thì tất nhiên cặp đôi phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về điều kiện kết hôn và thủ tục đăng ký kết hôn. Trong đó, pháp luật về hôn nhân và gia đình có quy định một trong những điều kiện kết hôn là nam, nữ phải đang độc thân.

Quy định này được pháp luật về hộ tịch cụ thể hóa chính là giấy độc thân mà cặp đôi phải nộp khi đăng ký kết hôn.

Vì vậy, khi đăng ký kết hôn tại Việt Nam thì người Hàn Quốc chắc chắn phải có giấy độc thân.

Vậy câu hỏi đặt ra là làm thế nào để có giấy độc thân của người Hàn Quốc?

1. Tư vấn về giấy độc thân của người Hàn Quốc

1.1. Quy định về giấy tờ độc thân của người Hàn Quốc

Theo quy định của Luật Hộ tịch 2014 đang có hiệu lực thi hành và các văn bản hướng dẫn thì hồ sơ đăng ký kết hôn với người nước ngoài nói chung và người Hàn Quốc nói riêng phải có giấy độc thân. Cụ thể, Khoản 1, Điều 38, Luật Hộ tịch 2014, được hướng dẫn tới Khoản 1, Điều 30, Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định về giấy tờ độc thân của người nước ngoài nói chung như sau:


Điều 38. Thủ tục đăng ký kết hôn

1. Hai bên nam, nữ nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài xác nhận người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

Người nước ngoài, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài phải nộp thêm giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân, bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu.


Điều 30. Hồ sơ đăng ký kết hôn

1. Hồ sơ đăng ký kết hôn được lập theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật Hộ tịch và quy định sau đây:

b) Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài là giấy do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp còn giá trị sử dụng xác nhận hiện tại người đó không có vợ hoặc không có chồng; trường hợp nước ngoài không cấp xác nhận tình trạng hôn nhân thì thay bằng giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài xác nhận người đó có đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật nước đó.

Nếu giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài không ghi thời hạn sử dụng thì giấy tờ này và giấy xác nhận của tổ chức y tế theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật Hộ tịch chỉ có giá trị 6 tháng, kể từ ngày cấp.

…”


Chình vì quy định nêu trên, người Hàn Quốc sẽ phải chuẩn bị giấy độc thân để có thể đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Bài viết khác:  Thủ tục xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thực tế, giấy tờ này có tên gọi là Giấy đủ điều kiện kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc cấp.

Vậy thủ tục xin cấp Giấy độc thân của người Hàn Quốc như thế nào?

1.2. Thủ tục xin cấp giấy độc thân của người Hàn Quốc

Để có thể có giấy tờ này, người Hàn Quốc sẽ thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Chuẩn bị giấy tờ cần thiết

Giấy tờ gồm:

– Tờ khai xin cấp giấy độc thân;

– Giấy tờ tùy thân của người Hàn Quốc;

– Giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam.

  • Bước 2: Có mặt tại cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc

Sau khi có đủ giấy tờ, người Hàn sẽ có mặt tại cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc.

  • Bước 3: Xuất trình giấy tờ tùy thân và nộp hồ sơ

Người Hàn sẽ xuất trình giấy tờ tùy thân và nộp hồ sơ cho cán bộ, công chức trong cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc.

  • Bước 3: Nhận giấy độc thân do cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc cấp

Thông thường, giấy đủ điều kiện kết hôn sẽ được cấp sau khoảng 1 tuần, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc tiếp nhận hồ sơ.

Tới đây, các bạn đã hiểu về quy trình cấp giấy độc thân của người Hàn Quốc.

1.3. Một số yêu cầu đối với giấy độc thân của người Hàn Quốc

Sau khi có giấy đủ điều kiện kết hôn, người Hàn sẽ phải thực hiện một số bước sau thì giấy tờ đó mới có giá trị sử dụng tại Việt Nam cho mục đích đăng ký kết hôn.

  • Chứng nhận/hợp pháp hóa lãnh sự

Một bước rất quan trọng để giấy tờ nêu trên có giá trị sử dụng tại Việt Nam cho mục đích kết hôn đó chính là hợp pháp hóa lãnh sự.

Bài viết khác:  Thủ tục kết hôn với người Hàn Quốc 2021

Theo quy định của pháp luật, giấy tờ của người nước ngoài không đương nhiên có giá trị sử dụng tại Việt Nam mà cần được chứng nhận/hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại. Do đó, đương nhiên giấy độc thân của Hàn Quốc cũng cần được hợp pháp hóa lãnh sự trước khi cặp đôi sử dụng để nộp hồ sơ đăng ký kết hôn.

Nội dung của thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự là xác nhận chữ ký, con dấu và chức danh của người ký vào giấy độc thân của người Hàn Quốc là đúng.

Chi tiết về thủ tục hợp pháp hóa mời bạn xem thêm: Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự.

Giấy độc thân của người Hàn Quốc
Giấy độc thân của người Hàn Quốc

  • Dịch thuật giấy độc thân sang tiếng Việt và có công chứng bản dịch

Do giấy độc thân có ngôn ngữ là tiếng Hàn nên cặp đôi sẽ phải dịch sang tiếng Việt và có công chứng hoặc chứng thực chữ ký người dịch.

Theo đó, nếu am hiểu thì bạn có thể tự dịch văn bản nêu trên và có mặt tại Phòng tư pháp để xin chứng thực chữ ký trên bản dịch. Trường hợp không am hiểu thì bạn có thể sử dụng dịch vụ của các trung tâm dịch thuật có uy tín.

Lưu ý, thông tin bản dịch trong tiếng Hàn các bạn có thể để theo phiên âm, không nhất thiết phải dịch theo đúng địa danh của Việt Nam.

Tới đây, giấy độc thân của người Hàn Quốc đã có giá trị sử dụng tại Việt Nam cho mục đích đăng ký kết hôn với công dân Việt Nam tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

  • Thời hạn sử dụng giấy độc thân của người Hàn Quốc

Thời hạn sử dụng giấy độc thân của người Hàn Quốc là 06 tháng, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc cấp.

Trong khoảng thời gian nêu trên, các bạn sẽ phải thực hiện việc đăng ký kết hôn. Nếu quá thời hạn nêu trên mà cặp đôi chưa hoàn tất việc đăng ký kết hôn thì phải nộp lại giấy tờ này cho cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc và xin cấp giấy tờ mới.

  • Một số giấy tờ đi kèm

Pháp luật Hàn Quốc đã quy định Giấy đủ điều kiện kết hôn là giấy tờ duy nhất được cấp cho người Hàn Quốc để kết hôn với công dân Việt Nam.

Bài viết khác:  Thủ tục kết hôn với người Hàn Quốc

Thế nhưng, thực tế giấy tờ này lại đi kèm với giấy xác nhận quan hệ hôn nhân và giấy xác nhận cơ bản. Chính vì vậy, nếu không có đủ 3 loại giấy tờ nêu trên thì các địa phương sẽ không tiếp nhận và yêu cầu công dân phải cung cấp đủ.

Đây là thực tiễn áp dụng pháp luật của Việt Nam.

Do đó, khi chuẩn bị giấy tờ để kết hôn thì người Hàn Quốc cần chuẩn bị đủ 3 loại giấy tờ đã nêu ở trên.

Tới đây, các bạn đã hoàn tất việc chuẩn bị giấy tờ độc thân của người Hàn Quốc.

2. Kết luận giấy độc thân của người Hàn Quốc

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn của Anzlaw về việc xin một trong những giấy tờ quan trọng nhất trong hồ sơ kết hôn với người Hàn Quốc tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. Đó là giấy tờ độc thân của người Hàn Quốc.

Kinh nghiệm hơn chục năm làm công tác tư vấn, hỗ trợ kết hôn với người Hàn Quốc cho thấy khó khăn, vướng mắc phổ biến nhất của cặp đôi khi kết hôn với người Hàn Quốc chính là chuẩn bị giấy tờ của người Hàn Quốc, trong đó có giấy độc thân.

Giấy tờ này sẽ là giấy tờ quan trọng, quyết định tới kết quả đăng ký kết hôn của cặp đôi.

Thế nhưng, do không am hiểu nên các bạn sẽ không biết phải làm gì, tới đâu để chuẩn bị giấy tờ và làm sao để giấy tờ có giá trị sử dụng.

Trường hợp không am hiểu hoặc không có nhiều thời gian đi lại thì tốt nhất bạn nên tìm tới đơn vị uy tín để được hỗ trợ. Tin rằng với kinh nghiệm thực tiễn cùng đội ngũ luật sư và chuyên viên chuyên nghiệp sẽ trợ giúp bạn đạt kết quả tốt nhất.

Vui lòng xem thêm: Thủ tục kết hôn với người Hàn Quốc