Xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ở đâu?

0
1210

Xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ở đâu là cần những giấy tờ gì?

Chắc hẳn phần lớn mọi người đều biết để đăng ký kết hôn thì điều kiện kiên quyết là cả hai bên nam, nữ phải đang trong tình trạng độc thân. Đây là một trong những điều kiện kết hôn mà Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định.

Cụ thể hóa quy định này, Luật Hộ tịch 2014 đã quy định một trong những giấy tờ trong bộ hồ sơ đăng ký kết hôn là giấy xác nhận tình trạng hôn nhân chứng minh hiện tại người đó đang độc thân. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của công dân Việt Nam sẽ thể hiện rõ tình trạng hôn nhân của công dân tại thời điểm cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Câu hỏi mà nhiều bạn quan tâm là xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân này ở đâu?

1. Giải đáp xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ở đâu

Để giải đáp cho câu hỏi xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ở đâu, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những nội dung sau:

– Quy định của pháp luật về Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;

– Xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ở đâu, trong hai trường hợp, bao gồm:

+ Người Việt Nam cư trú trong nước;

+ Người Việt Nam cư trú tại nước ngoài.

– Xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại nơi tạm trú;

– Ủy quyền xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

1.1. Quy định của pháp luật về Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Khoản 2 Điều 2, Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch 2014 quy định về Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân như sau:


“Điều 2. Quy định về xuất trình, nộp giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, cấp bản sao trích lục hộ tịch

1. Người yêu cầu đăng ký hộ tịch, cấp bản sao trích lục hộ tịch xuất trình bản chính một trong các giấy tờ là hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng (sau đây gọi là giấy tờ tùy thân) để chứng minh về nhân thân.

Trong giai đoạn chuyển tiếp, người yêu cầu đăng ký hộ tịch phải xuất trình giấy tờ chứng minh nơi cư trú.

2. Người yêu cầu đăng ký khai sinh phải nộp bản chính Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ thay Giấy chứng sinh theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 của Luật Hộ tịch; đăng ký khai tử phải nộp bản chính Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay Giấy báo tử theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 của Luật Hộ tịch và tại Khoản 2 Điều 4 của Nghị định này; đăng ký kết hôn phải nộp bản chính Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo quy định tại Mục 3 Chương III của Nghị định này.

3. Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài sử dụng để đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký người dịch theo quy định của pháp luật.

4. Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước có chung đường biên giới với Việt Nam (sau đây gọi là nước láng giềng) lập, cấp, xác nhận sử dụng để đăng ký hộ tịch theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 7 của Luật Hộ tịch được miễn hợp pháp hóa lãnh sự; dịch ra tiếng Việt và có cam kết của người dịch về việc dịch đúng nội dung.

5. Bản sao giấy tờ trong hồ sơ đăng ký hộ tịch là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc chứng thực từ bản chính theo quy định của pháp luật; trường hợp người yêu cầu nộp bản sao không được chứng thực thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu.”


Như vậy, Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là giấy tờ mà công dân Việt Nam phải nộp khi đăng ký kết hôn.

Vậy xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ở đâu?

1.2. Giải đáp xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ở đâu

a) Trường hợp công dân Việt Nam cư trú trong nước

Điều 21 Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch 2014 quy định về nội dung này như sau:


“Điều 21. Thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

1. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú của công dân Việt Nam thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Trường hợp công dân Việt Nam không có nơi thường trú, nhưng có đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó đăng ký tạm trú cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

2. Quy định tại Khoản 1 Điều này cũng được áp dụng để cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân nước ngoài và người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam, nếu có yêu cầu.”


Theo nội dung quy định nêu trên, trong trường hợp công dân Việt Nam cư trú trong nước có nhu cầu xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thì sẽ xin giấy tờ này tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi công dân thường trú (nơi có hộ khẩu).

Xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ở đâu?
Xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ở đâu?

b) Trường hợp công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 19, Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BNG-BTP thì cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trong trường hợp này như sau:


“Điều 19. Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

1. Cơ quan đại diện ở khu vực lãnh sự nơi công dân Việt Nam cư trú thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam để sử dụng vào Mục đích kết hôn hoặc Mục đích khác.

…”


Đối chiếu với quy định nêu trên, trong trường hợp công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài thì có thể tới cơ quan đại diện khu vực lãnh sự nơi mình cư trú để xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân khi có nhu cầu.

Ví dụ: Đại sứ quán Việt Nam tại Úc, Lãnh sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

1.3. Xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại nơi tạm trú

Đây là một trong những nội dung mà các bạn có thể tham khảo thêm. Theo đó, nhiều bạn đang tạm trú tại một địa phương nhưng lại thường trú tại một địa phương nên việc quay trở về nơi thường trú để xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân sẽ không được thuận lợi.

Các bạn mong muốn được biết có xin cấp Giấy xác nhận tại nơi tạm trú được không?

Theo đó, quy định của pháp luật về hộ tịch là chỉ có UBND cấp xã, nơi công dân thường trú mới có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp công dân không có nơi thường trú thì UBND cấp xã nơi tạm trú mới có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Trong thực tiễn, công dân không có nơi thường trú thường là trường hợp công dân sinh sống không cố định, trên tàu thuyền tại các khu vực biên giới của Việt Nam hoặc trường hợp người Việt Nam định cư tại nước ngoài nay trở về Việt Nam định cư.

Tới đây, bạn đã biết xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại nơi tạm trú. Qua đó, có thêm thông tin về xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ở đâu.

1.4. Ủy quyền xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Điều 2, Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định về ủy quyền xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân như sau:


“Điều 2. Việc ủy quyền đăng ký hộ tịch

1. Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch, cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, yêu cầu đăng ký các việc hộ tịch theo quy định tại Điều 3 Luật hộ tịch (sau đây gọi là yêu cầu đăng ký hộ tịch) được uỷ quyền cho người khác thực hiện thay; trừ trường hợp đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc kết hôn, đăng ký nhận cha, mẹ, con thì không được ủy quyền cho người khác thực hiện, nhưng một bên có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền, không phải có văn bản ủy quyền của bên còn lại.

Việc ủy quyền phải lập thành văn bản, được chứng thực theo quy định của pháp luật. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực.

2. Trường hợp người đi đăng ký khai sinh cho trẻ em là ông, bà, người thân thích khác theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Luật hộ tịch thì không phải có văn bản ủy quyền của cha, mẹ trẻ em, nhưng phải thống nhất với cha, mẹ trẻ em về các nội dung khai sinh.”


Như vậy, trong trường hợp không có nhiều thời gian đi lại thì các bạn có thể ủy quyền cho ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột hoặc người khác để đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Nếu ủy quyền cho ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực.

Còn nếu ủy quyền cho người khác những người nêu trên thì văn bản ủy quyền phải chứng thực.

Tới đây, bạn đã biết về ủy quyền xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Qua đó, có thêm thông tin về xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ở đâu.

Giấy ủy quyền xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân | Xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ở đâu?
Giấy ủy quyền xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân | Xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ở đâu?

2. Kết luận xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ở đâu

Như vậy, dựa trên quy định của pháp luật và kiến thức pháp lý chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về một trong những nội dung của Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Đó là, xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ở đâu, bao gồm:

  • Quy định của pháp luật về Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;
  • Giải đáp xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ở đâu, trong trường hợp:

+ Người Việt Nam cư trú trong nước;

+ Người Việt Nam cư trú tại nước ngoài;

  • Xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại nơi tạm trú;
  • Ủy quyền xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Trước khi tìm hiểu về thủ tục xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thì các bạn cần tìm hiểu về cơ quan có thẩm quyền cấp giấy tờ này. Trường hợp công dân chỉ thường trú tại một địa phương thì không quá khó để xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân nhưng nếu đã từng thường trú tại nhiều địa phương hoặc từng cư trú ở nước ngoài hoặc đã xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân nhưng không nộp lại được giấy tờ này thì việc xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là điều không hề đơn giản.

Trong trường hợp này bạn có thể liên hệ với đơn vị uy tín để được hỗ trợ.

Vui lòng xem thêm: Mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn với người nước ngoài

Thủ tục xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục kết hôn với người nước ngoài mới nhất