Giấy tờ độc thân của người Việt Nam định cư ở nước ngoài

0
183

Giấy tờ độc thân của người Việt Nam định cư ở nước ngoài gồm những loại giấy tờ gì?

Chắc rằng, đa số các bạn đều biết để có thể đăng ký kết hôn thì điều kiện tiên quyết là phải đang độc thân. Tình trạng hôn nhân độc thân phải được thể hiện qua các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Kết hôn với người Việt Nam định cư ở nước ngoài không phải ngoại lệ khi mà người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải cung cấp giấy tờ chứng minh hiện tại đang độc thân.

Vậy câu hỏi đặt ra là giấy tờ độc thân của người Việt Nam định cư ở nước ngoài gồm những loại giấy tờ gì và do cơ quan nào cấp.

1. Tư vấn giấy tờ độc thân của người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Trước tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định của pháp luật là người như thế nào?

1.1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Khoản 3, Điều 3, Luật Quốc tịch 2008 được sửa đổi năm 2014 có quy định về người Việt Nam định cư ở nước ngoài như sau:


Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

3. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài.

Bài viết khác:  Kết hôn với người Việt Nam định cư ở nước ngoài ở đâu?

Như vậy, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải thỏa mãn các yếu tố sau:

  • Là công dân Việt Nam hoặc người gốc Việt Nam;
  • Cư trú và sinh sống lâu dài ở nước ngoài.

Vấn đề là công dân Việt Nam hoặc người gốc Việt Nam thì khá dễ hiểu. Thế nhưng, vấn đề cư trú và sinh sống lâu dài ở nước ngoài là thuật ngữ còn nhiều vướng mắc trong áp dụng pháp luật.

Nhiều người cho rằng, cư trú và sinh sống lâu dài ở nước ngoài là những người đã được cấp thẻ thường trú tại nước ngoài. Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng, người Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp thẻ tạm trú có thời hạn là xác định đó là người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Do đó, những trường hợp sang nước ngoài học tập, lao động có thời hạn đều xác định đó là trường hợp định cư ở nước ngoài.

Trong lĩnh vực hộ tịch, cơ quan đăng ký hộ tịch xác định người Việt Nam hoặc gốc Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài cấp giấy tờ tạm trú có thời hạn được xác định là người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Ngoài ra, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được chia là 02 trường hợp, bao gồm:

  • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã có quốc tịch nước ngoài;
  • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa có quốc tịch nước ngoài.
Bài viết khác:  Hồ sơ đăng ký kết hôn với người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Giấy tờ độc thân của người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Giấy tờ độc thân của người Việt Nam định cư ở nước ngoài

1.2. Giấy tờ độc thân của người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Theo nội dung hướng dẫn nghiệp vụ của Bộ Tư pháp, giấy tờ độc thân của người Việt Nam định cư ở nước ngoài là giấy tờ sau:

a) Trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa có quốc tịch nước ngoài

Trong trường hợp này, giấy tờ độc thân của người Việt Nam định cư ở nước ngoài là giấy tờ do cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài cấp.

Ví dụ: Người Việt Nam định cư ở Hàn Quốc và chưa có quốc tịch Hàn Quốc thì giấy tờ độc thân của người Việt Nam định cư ở Hàn Quốc là giấy tờ do Đại sứ quán/Lãnh sự quán Việt Nam tại Hàn Quốc cấp.

b) Trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã có quốc tịch nước ngoài

Nếu rơi vào trường hợp này, ngoài giấy tờ do cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài cấp, người Việt Nam định cư ở nước ngoài còn phải cung cấp giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia mà người Việt Nam định cư cấp chứng nhận đang độc thân.

Ví dụ: Người Việt Nam đang định cư ở Canada, đã có quốc tịch Canada thì giấy tờ độc thân gồm:

  • Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là độc thân do Đại sứ quán/Lãnh sự quán Việt Nam tại Canada cấp;
  • Giấy tờ độc thân do cơ quan có thẩm quyền của Canada cấp.
Bài viết khác:  Giấy tờ kết hôn với người Việt Nam định cư ở nước ngoài

2. Kết luận giấy tờ độc thân của người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Như vậy, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về giấy tờ độc thân của người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Như vậy, so với kết hôn với người nước ngoài thì kết hôn với người Việt Nam định cử ở nước ngoài được đánh giá phức tạp hơn rất nhiều. Bởi lẽ, việc xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài không phải đơn giản. Thậm chí, nếu người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã có quốc tịch nước ngoài thì việc chuẩn bị giấy tờ lại càng trở lên phức tạp.

Ngoài ra, do cách hiểu về người Việt Nam định cư ở nước ngoài khá rộng nên những bạn đang học tập, lao động ở nước ngoài mà muốn kết hôn tại Việt Nam cũng không phải đơn giản.

Rất mong được đồng hành tư vấn, hỗ trợ bạn kết hôn với người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký kết hôn với người nước ngoài mới nhất