Thời hạn sử dụng giấy độc thân của người nước ngoài

0
156

Thời hạn sử dụng giấy độc thân của người nước ngoài bao nhiêu lâu là câu hỏi được nhiều bạn quan tâm.

Pháp luật về hộ tịch có quy định, hồ sơ đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cần có giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài. Nôm na, mọi người thường gọi giấy tờ này là giấy tờ độc thân của người nước ngoài.

Khi đã có được giấy tờ độc thân, cặp đôi sẽ khám sức khỏe kết hôn để hoàn thiện hồ sơ đăng ký kết hôn. Cuối cùng, cặp đôi sẽ tới cơ quan có thẩm quyền để đăng ký kết hôn.

Thế nhưng, có thể vì những nguyên nhân khác nhau mà ngay sau khi có giấy tờ độc thân của người nước ngoài, cặp đôi chưa thực hiện việc đăng ký kết hôn. Tới khi có nhu cầu sử dụng thì không biết rằng giấy tờ độc thân của người nước ngoài có thời hạn sử dụng trong bao lâu.

Vậy pháp luật quy định như thế nào về thời hạn sử dụng giấy độc thân của người nước ngoài?

1. Thời hạn sử dụng giấy độc thân của người nước ngoài

1.1. Giấy tờ độc thân của người nước ngoài

Điều 38, Luật Hộ tịch 2014 được hướng dẫn bởi Điều 30, Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định về giấy tờ độc thân của người nước ngoài như sau:


Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài là giấy do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp còn giá trị sử dụng xác nhận hiện tại người đó không có vợ hoặc không có chồng; trường hợp nước ngoài không cấp xác nhận tình trạng hôn nhân thì thay bằng giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài xác nhận người đó có đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật nước đó.

Thời hạn sử dụng giấy độc thân của người nước ngoài
Thời hạn sử dụng giấy độc thân của người nước ngoài

1.2. Thời hạn sử dụng giấy độc thân của người nước ngoài

Cũng theo quy định tại Điều 30, Nghị định 123/2015/NĐ-CP thì thời hạn sử dụng giấy độc thân của người nước ngoài được quy định như sau:


Điều 30. Hồ sơ đăng ký kết hôn

Nếu giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài không ghi thời hạn sử dụng thì giấy tờ này chỉ…có giá trị 6 tháng, kể từ ngày cấp.


Như vậy, thời hạn sử dụng giấy độc thân của người nước ngoài sẽ phụ thuộc vào thời hạn được ghi trong giấy độc thân. Nếu trong giấy tờ đó không thi thời hạn sử dụng thì giấy tờ đó có giá trị sử dụng 06 tháng, kể từ ngày cấp.

2. Kết luận thời hạn sử dụng giấy độc thân của người nước ngoài

Như vậy, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về thời hạn sử dụng giấy độc thân của người nước ngoài.

Muốn biết thời hạn sử dụng giấy độc thân của người nước ngoài thì các bạn sẽ kiểm tra nội dung giấy độc thân đó. Nếu trong giấy độc thân có ghi thời hạn sử dụng thì thời hạn sử dụng sẽ áp dụng theo thời hạn ghi trong giấy. Nếu trong giấy độc thân không ghi thời hạn sử dụng thì thời hạn sử dụng được tính là 06 tháng, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền của quốc gia mà người nước ngoài có quốc tịch cấp.

Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn đăng ký kết hôn với người nước ngoài mới nhất