Giấy tờ ghi chú kết hôn với người nước ngoài

0
85

Giấy tờ ghi chú kết hôn với người nước ngoài gồm những loại giấy tờ gì là nội dung mà bạn nên tìm hiểu để việc ghi chú kết hôn đạt kết quả tốt nhất.

Trong nhiều bài viết trước đây về kết hôn với người nước ngoài, các bạn đã biết được rằng cặp đôi người Việt và người nước ngoài có thể đăng ký kết hôn tại một trong những cơ quan sau:

 • Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam;
 • Cơ quan có thẩm quyền của quốc gia mà người nước ngoài có quốc tịch;
 • Cơ quan có thẩm quyền của quốc gia thứ ba.

Nếu kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thì các bạn sẽ không phải thực hiện thủ tục nào khác có liên quan. Tuy nhiên, nếu đó là việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì người Việt sẽ phải thực hiện thủ tục thông báo với cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam về việc đã đăng ký kết hôn tại nước ngoài. Thủ tục thông báo này chính là ghi chú kết hôn với người nước ngoài.

Vậy giấy tờ ghi chú kết hôn với người nước ngoài gồm những loại giấy tờ gì?

Giấy tờ ghi chú kết hôn với người nước ngoài | ảnh minh họa
Giấy tờ ghi chú kết hôn với người nước ngoài | ảnh minh họa

1. Tư vấn giấy tờ ghi chú kết hôn với người nước ngoài

Để giúp các bạn hiểu rõ, hiểu đúng về giấy tờ ghi chú kết hôn với người nước ngoài, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các nội dung sau:

 • Quy định của pháp luật về giấy tờ ghi chú kết hôn với người nước ngoài;
 • Thực tiễn giấy tờ ghi chú kết hôn với người nước ngoài;
 • Một số lưu ý giấy tờ ghi chú kết hôn với người nước ngoài.

1.1. Quy định của pháp luật về giấy tờ ghi chú kết hôn với người nước ngoài

Quy định của pháp luật về giấy tờ ghi chú kết hôn với người nước ngoài được tìm thấy tại Khoản 1, Điều 50 Luật Hộ tịch 2014 đang có hiệu lực thi hành, được hướng dẫn bởi Khoản 1, Điều 39, Nghị định 123/2015/NĐ-CP. Chi tiết như sau:


“Điều 50. Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn, ly hôn, hủy việc kết hôn

1. Người yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn, ly hôn, hủy việc kết hôn nộp tờ khai theo mẫu quy định và bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh các việc này đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

Điều 35. Trình tự, thủ tục ghi chú kết hôn

1. Hồ sơ ghi chú kết hôn do một trong hai bên kết hôn nộp tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định tạiKhoản 1 Điều 48 của Luật Hộ tịch, gồm các giấy tờ sau đây:

a) Tờ khai theo mẫu quy định;

b) Bản sao Giấy tờ chứng nhận việc kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp;

c) Ngoài giấy tờ quy định tại Điểm a và b của Khoản này, nếu gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì còn phải nộp bản sao giấy tờ của cả hai bên nam, nữ quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này; nếu là công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì phải nộp trích lục về việc đã ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn hoặc hủy việc kết hôn theo quy định tại Khoản 2 Điều 37 của Nghị định này.

…”


Như vậy, quy định của pháp luật về giấy tờ ghi chú kết hôn với người nước ngoài chỉ gồm có:

 • Tờ khai ghi chú kết hôn với người nước ngoài theo mẫu mới nhất;
 • Bản sao giấy tờ chứng nhận việc kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp;
 • Giấy trích lục về việc đã ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn hoặc hủy việc kết hôn đã được giải quyết tại nước ngoài.

1.2. Thực tiễn giấy tờ ghi chú kết hôn với người nước ngoài

Trong thực tiễn giấy tờ ghi chú kết hôn với người nước ngoài sẽ có sự khác biệt đôi chút so với quy định của pháp luật.

Kinh nghiệm cho thấy, giấy tờ ghi chú kết hôn với người nước ngoài gồm có:

 • Tờ khai ghi chú kết hôn với người nước ngoài theo mẫu mới nhất (tải tờ khai tại đây);
 • Giấy tờ tùy thân của người Việt Nam (bản sao);
 • Hộ chiếu của người nước ngoài (bản dịch kèm bản sao);
 • Giấy tờ chứng minh việc đăng ký kết hôn đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài tại nước ngoài (bản chính kèm bản dịch);
 • Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của người Việt dùng để đăng ký kết hôn tại nước ngoài đã được cấp trước đó.
Giấy xác nhận độc thân đã được cấp trước đó | Giấy tờ ghi chú kết hôn với người nước ngoài
Giấy xác nhận độc thân đã được cấp trước đó | Giấy tờ ghi chú kết hôn với người nước ngoài

1.3. Lưu ý về giấy tờ ghi chú kết hôn với người nước ngoài

Quá trình chuẩn bị hồ sơ để thực hiện thủ tục ghi chú kết hôn với người nước ngoài ,các bạn sẽ phải lưu ý về giấy tờ ghi chú kết hôn với người nước ngoài như sau:

 • Chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự

Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp phải được chứng nhận lãnh sự và được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại.

Đây là thủ tục để xác nhận con dấu, chữ ký, chức danh của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy tờ chứng minh việc kết hôn đã được giải quyết tại nước ngoài là đúng.

 • Mẫu giấy tờ chứng nhận việc kết hôn tại nước ngoài

Mỗi quốc gia lại có hệ thống pháp luật riêng, có thể có sự đồng nhất với pháp luật Việt Nam ở một số văn bản, mẫu giấy tờ nhưng có thể không có sự đồng nhất. Đặc biệt, các quốc gia sử dụng hộ tịch điện tử sẽ không cấp Giấy chứng nhận kết hôn cho công dân khi kết hôn với người Việt Nam như mẫu Giấy chứng nhận kết hôn của Việt Nam.

Chính vì vậy, khi chuẩn bị giấy tờ ghi chú kết hôn với người nước ngoài, các bạn cần lưu ý về mẫu giấy tờ chứng minh việc kết hôn tại nước ngoài chỉ cần là giấy tờ chứng minh việc đã kết hôn tại nước ngoài nhưng trong một số trường hợp cần phải đúng với mẫu do cơ quan có thẩm quyền đã công bố.

 • Tờ khai ghi chú kết hôn với người nước ngoài

Do một số quốc gia không cấp Giấy chứng nhận kết hôn như của Việt Nam nhưng trong tờ khai ghi chú kết hôn của Việt Nam lại yêu cầu phải điền đầy đủ thông tin về giấy tờ tùy thân của cặp đôi nam, nữ, ngày đăng ký kết hôn, cơ quan đăng ký kết hôn, số giấy tờ đăng ký kết hôn nên đôi khi các bạn không biết phải hoàn thiện tờ khai ghi chú kết hôn như thế nào.

Đồng thời, trong quá trình giải quyết ghi chú kết hôn với người nước ngoài, cơ quan có thẩm quyền cũng gặp vướng mắc khi không có thông tin để đủ căn cứ ghi chú kết hôn theo đúng yêu cầu của công dân.

Tới đây, bạn đã được tìm hiểu toàn bộ những nội dung có liên quan tới giấy tờ ghi chú kết hôn với người nước ngoài.

 • Hộ chiếu Trung Quốc đường lưỡi bò

Khi ghi chú kết hôn với người Trung Quốc, các bạn sẽ được yêu cầu phải có bản sao hộ chiếu của người Trung Quốc. Tuy nhiên, do hộ chiếu Trung Quốc đường lưỡi bò không được Việt Nam công nhận nên các bạn sẽ không thể thực hiện sao y hộ chiếu

2. Kết luận giấy tờ ghi chú kết hôn với người nước ngoài

Như vậy, dựa trên quy định của pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn thì chúng tôi đã cùng bạn tìm hiểu và làm rõ giấy tờ ghi chú kết hôn với người nước ngoài.

Chuẩn bị giấy tờ ghi chú kết hôn với người nước ngoài là một trong những công việc quan trọng của thủ tục ghi chú kết hôn với người nước ngoài. Nếu giấy tờ đúng và đủ thì đương nhiên các bạn sẽ hoàn tất được thủ tục ghi chú kết hôn mà không gặp vướng mắc. Thế nhưng, trường hợp giấy tờ không đúng, không đủ thì chắc chắn các bạn sẽ gặp nhiều khó khăn khi thực hiện ghi chú kết hôn. Đặc biệt, nếu là trường hợp ghi chú kết hôn với công dân một số quốc gia dùng hộ tịch điện tử thì các bạn gặp không ít vướng mắc.

Trường hợp không am hiểu và không có nhiều thời gian đi lại thì bạn có thể sử dụng dịch vụ làm giấy tờ ghi chú kết hôn với người nước ngoài của đơn vị uy tín.

Tin rằng, với hơn chục năm trong lĩnh vực, cùng đội ngũ luật sư và chuyên viên chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn ghi chú kết hôn với người nước ngoài đạt kết quả tốt nhất, trong thời gian sớm nhất mà không cần bạn phải có mặt.

Xem thêm: Thủ tục ghi chú kết hôn với người nước ngoài