Hướng dẫn điền tờ khai ghi chú kết hôn với người nước ngoài

0
2430

Hướng dẫn điền tờ khai ghi chú kết hôn với người nước ngoài như thế nào?

“Ghi chú kết hôn” là thuật ngữ tương đối khó hiểu, thậm chí ngay cả những người có kiến thức về pháp luật nhưng không làm việc liên quan tới lĩnh vực hộ tịch cũng hiếm khi nghe thấy. Dưới góc độ pháp lý, thuật ngữ này được hiểu là việc công dân thông báo với cơ quan có thẩm quyền về việc đã kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài.

Do đó, nếu việc đăng ký kết hôn với người nước ngoài được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì bạn cần thực hiện thủ tục ghi chú kết hôn. Trong đó, điền tờ khai ghi chú kết hôn là công việc chắc chắn bạn phải thực hiện trước khi cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ ghi chú kết hôn của bạn. Bởi lẽ, tờ khai ghi chú kết hôn chính là một trong những giấy tờ phải có trong hồ sơ ghi chú kết hôn.

Hoàn thiện tờ khai ghi chú kết hôn không phải việc quá khó khăn. Thế nhưng, điều này không phải đúng với tất cả các bạn. Cũng có rất nhiều bạn phải điền đi điền lại nhiều lần mà vẫn không thể hoàn thành tờ khai. Do đó, Anzlaw sẽ cùng bạn tìm hiểu làm sao điền tờ khai cho chính xác.

1. Anzlaw hướng dẫn điền tờ khai ghi chú kết hôn với người nước ngoài

Tờ khai ghi chú kết hôn bạn sẽ được cung cấp khi nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền. Ngoài ra, bạn cũng có thể dễ dàng tải được trên mạng hoặc bạn có thể vào website của Anzlaw chọn mục “biểu mẫu” để tải tờ khai.

Tờ khai ghi chú kết hôn có cấu trúc một trang A4, gồm khá nhiều mục bạn phải điền thông tin. Những mục bạn phải điền thông tin là mục được đánh dấu…

1. Mục đầu tiên: Kính gửi:…

Mục này bạn điền cơ quan có thẩm quyền ghi chú kết hôn. Đó có thể là Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi bạn cư trú nếu bạn cư trú trong nước hoặc Cơ quan đại diện ngoại giao tại quốc gia mà bạn đang cư trú, nếu bạn cư trú ở nước ngoài.

2. Mục: họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ………………………………………………………………………………………….

Thủ tục ghi chú kết hôn bắt buộc do một trong hai bên kết hôn thực hiện nên mục này phải điền thông tin về họ và tên của bạn hoặc vợ/chồng bạn, nếu vợ/chồng bạn là người thực hiện. Ví dụ: Phạm Thị B, Park Chun Song

3. Mục: nơi cư trú:…………………………………………………………..

Phần này bạn điền nơi bạn đang cư trú. Lưu ý, nơi cư trú có thể là nơi thường trú hoặc tạm trú hoặc đang sinh sống. Tuy nhiên, bạn nên nộp hồ sơ tại nơi bạn đang thường trú. Bởi nơi thường trú họ nắm thông tin về hộ tịch của bạn đầy đủ hơn bất cứ cơ quan này.

Ví dụ: phường X, huyện Y, tỉnh Z.

Hướng dẫn điền tờ khai ghi chú kết hôn với người nước ngoài
Hướng dẫn điền tờ khai ghi chú kết hôn với người nước ngoài

4. Tiếp theo, mục: giấy tờ tùy thân:…………………………………………..

Phần này bạn điền giấy tờ tùy thân của bạn. Đó có thể là chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

Ví dụ: Căn cước công dân số 123456789x do công an tỉnh Z cấp ngày 01/01/2011.

Đề nghị cơ quan ghi vào sổ việc kết hôn sau đây:

Họ, chữ đệm, tên bên nữ:

………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………

Dân tộc: …………………. Quốc tịch: ……………….

Nơi cư trú: (2)……………………………………………..

………………………………………………………………..

Giấy tờ tùy thân: (3) ……………………………………

………………………………………………………………..

Họ, chữ đệm, tên bên nam: ……………………….

………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………

Dân tộc: …………………. Quốc tịch: ……………….

Nơi cư trú: (2)……………………………………………..

………………………………………………………………..

Giấy tờ tùy thân: (3) ……………………………………

………………………………………………………………..

 

Phần này bạn điền thông tin nhân thân của bạn và vợ/chồng bạn. Bao gồm: họ và tên, ngày tháng năm sinh, dân tộc, quốc tịch, nơi cư trú và giấy tờ tùy thân. Ở mục này, nếu người nước ngoài không có dân tộc thì bạn ghi “không có” hoặc bỏ trống. Nơi cư trú của người nước ngoài là địa chỉ họ đang tạm trú hoặc thường trú ở nước ngoài. Giấy tờ tùy thân của người nước ngoài thì bạn nên ghi theo thông tin trong hộ chiếu.

Ví dụ:

Bên nữ: Phạm Thị B; ngày tháng năm sinh: 01/01/1992; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; giấy tờ tùy thân: Căn cước công dân số 123456789x do công an tỉnh Z cấp ngày 01/01/2011.

Bên nam: Park Chun Song; ngày tháng năm sinh: 12/12/1987; dân tộc:…; quốc tịch: Hàn Quốc; giấy tờ tùy thân: Hộ chiếu Hàn Quốc số 123456x do Bộ Ngoại giao Hàn quốc cấp ngày 02/02/2015.

5. Mục tiếp theo, đã đăng ký kết hôn tại… số …cấp ngày…….. tháng …… năm…

Phần này, bạn ghi cơ quan đã giải quyết việc kết hôn của bạn ở nước ngoài, số và ngày cấp giấy tờ kết hôn của hai bạn.

Ví dụ: Đã đăng ký kết hôn tại Hàn Quốc, số 12345x, cấp ngày 01/08/2019.

6. Mục: trước khi kết hôn lần này chưa từng kết hôn/đã từng kết hôn nhưng hôn nhân đã chấm dứt…

Mục này, bạn ghi “chưa từng kết hôn” nếu bạn chưa từng kết hôn trước đây. Bạn ghi chính xác căn cứ chấm dứt quan hệ hôn nhân của bạn và chồng cũ (nếu bạn đã từng kết hôn và ly hôn). Trường hợp bạn và vợ/chồng cũ ly hôn thì ghi rõ số văn bản ly hôn, ngày cấp và cơ quan cấp. Nếu vợ/chồng cũ của bạn đã chết thì ghi thông tin theo giấy chứng tử.

Ví dụ:

  • Trước khi kết hôn lần này thì đã từng kết hôn nhưng hôn nhân đã chấm dứt theo bản án ly hôn số 01/BA-ST ngày 01/01/2017 do Tòa án nhân dân huyện Y cấp.
  • Trước khi kết hôn lần này thì đã từng kết hôn nhưng hôn nhân đã chấm dứt theo giấy chứng tử số 01/CT do UBND xã X cấp ngày 01/02/2013.

7. Mục tiếp theo

Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..

 

 

Làm tại: …………………, ngày ……. tháng ……. năm ……..

Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

…………………………………….

 

 

 

Phần này, bạn ghi giấy tờ kết hôn, ký và ghi rõ họ tên của bạn vào nội dung người yêu cầu.

Ví dụ: Tài liệu kèo theo tờ khai: Giấy tờ kết hôn số 12345x, cấp ngày 01/08/2019, do cơ quan đăng ký hộ tịch của Hàn Quốc cấp.

2. Kết luận

Như vậy, Anzlaw đã hướng dẫn bạn điền tờ khai ghi chú kết hôn với người nước ngoài. Nội dung giải đáp có thể còn có sai sót, rất mong nhận được góp ý từ các bạn.

Ghi chú kết hôn không phải nội dung quá khó để thực hiện. Nhưng việc chuẩn bị giấy tờ đòi hỏi phải chính xác. Kết quả ghi chú kết hôn có đạt được hay không phụ thuộc hoàn toàn vào hồ sơ ghi chú. Nếu không am hiểu và không có nhiều thời gian đi lại, bạn nên tìm tới đơn vị uy tín để được trợ giúp.

Cảm ơn đã ghé thăm và mong được đồng hành hỗ trợ bạn điền tờ khai ghi chú kết hôn với người nước ngoài!

Xem thêm: Hướng dẫn kết hôn với người nước ngoài

Chi phí kết hôn với người nước ngoài