Thủ tục đăng ký lại khai tử

0
149

Thủ tục đăng ký lại khai tử được pháp luật quy định như thế nào là nội dung mà bạn nên tham khảo để việc đăng ký lại khai tử đạt kết quả tốt nhất.

Đa số mọi người đều biết, khi một người chết đi thì sẽ phải thực hiện thủ tục khai tử. Vợ hoặc chồng hoặc người thân thích khác của người chết hoặc người có liên quan có trách nhiệm thực hiện đăng ký khai tử cho người chết, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày người đó chết.

Sau khi thực hiện việc khai tử, cơ quan có thẩm quyền sẽ ghi vào sổ hộ tịch sự kiện người đó chết và cấp Trích lục khai tử cho người đi đăng ký khai tử. Giấy tờ này là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền giải quyết các vấn đề có liên quan tới quyền nhân thân và quyền tài sản của người đã chết. Ví dụ: Chia di sản thừa kế, cấp giấy độc thân cho người là vợ hoặc chồng của người chết.

Trong đời sống xã hội có trường hợp người thân của người chết không còn giữ được giấy Trích lục khai tử đã được cấp. Do đó, khi thực hiện các thủ tụ hành chính có liên quan hoặc vụ việc nào đó tại Tòa án thì không xuất trình được giấy tờ Trích lục khai tử để cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Vậy trong trường hợp này phải làm gì?

Nếu rơi vào trường hợp nêu trên, các bạn sẽ phải thực hiện một trong hai thủ tục, trong đó có đăng ký lại khai tử.

1. Tư vấn thủ tục đăng ký lại khai tử

Pháp luật về hộ tịch có quy định trong trường hợp làm mất giấy Trích lục khai tử thì người thân thích của người chết cần thực hiện một trong hai thủ tục hành chính sau để có thể có được giấy tờ này.

  • Đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao Trích lục khai tử

Đây là trường hợp người thân thích của người chết đã được cấp Trích lục khai tử bản gốc nhưng quá trình lưu giữ làm thất lạc, không tìm thấy giấy tờ này. Đồng thời, cơ quan đăng ký hộ tịch còn lưu giữ Sổ hộ tịch có ghi thông tin về việc đăng ký khai tử.

  • Đề nghị cơ quan có thẩm quyền đăng ký lại khai tử

Áp dụng trong trường hợp người thân thích của người chết đã làm mất Giấy trích lục khai tử bản chính, đồng thời cơ quan đăng ký khai tử trước đó không còn lưu giữ Sổ hộ tịch có thông tin về việc đăng ký khai tử.

Thủ tục đăng ký lại khai tử | ảnh minh họa
Thủ tục đăng ký lại khai tử | ảnh minh họa

1.1. Quy định của pháp luật về thủ tục đăng ký lại khai tử

a) Điều kiện đăng ký lại khai tử

Khoản 1, Điều 24, Nghị định 123/2015/NĐ-CP đang có hiệu lực thi hành quy định về điều kiện khai tử lại như sau:


Điều 24. Điều kiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử

1. Việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại.


Như vậy, đăng ký lại khai tử gồm những điều kiện sau:

– Việc đăng ký khai tử trước đó được thực hiện trước ngày 01/01/2016;

– Người được cấp Trích lục khai tử làm mất bản chính giấy tờ này;

– Cơ quan thực hiện khai tử trước đây không còn lưu giữ Sổ Hộ tịch có thông tin về việc đăng ký khai tử trước đó hoặc lưu giữ nhưng không có thông tin về việc khai tử.

b) Cơ quan có thẩm quyền đăng ký lại khai tử

  • Trường hợp người được khai tử là công dân Việt Nam cư trú trong nước

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 25, Nghị định 123 nêu trên thì thẩm quyền đăng ký lại khai tử thuộc về UBND cấp xã, nơi đã đăng ký khai tử trước đây. Chi tiết như sau:


Điều 25. Thẩm quyền đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử

2. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký khai tử trước đây thực hiện đăng ký lại khai tử.


  • Trường hợp người được khai tử là người Việt Nam định cư tại nước ngoài hoặc người nước ngoài

Theo quy định tại Điều 41, Nghị định 123 thì cơ quan có thẩm quyền đăng ký lại khai tử được xác định như sau:


Điều 41. Thẩm quyền đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi đã đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử trước đây thực hiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai t.

2. Trường hợp khai sinh, kết hôn, khai tử trước đây được đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì việc đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trên thực hiện.

3. Trường hợp khai sinh, kết hôn, khai tử trước đây được đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp tnh hoặc Sở Tư pháp thì việc đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử do Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người yêu cầu thực hiện; nếu người đó không cư trú tại Việt Nam thì do Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có trụ sở hiện nay của Sở Tư pháp thực hiện.


c) Thủ tục đăng ký lại khai tử

Thủ tục đăng ký lại khai tử được quy định tại Điều 28, Nghị định 123 nêu trên. Chi tiết như sau:


Điều 28. Thủ tục đăng ký lại khai tử

1. Hồ sơ đăng ký lại khai tử gồm các giấy tờ sau đây:

a) Tờ khai theo mẫu quy định;

b) Bản sao Giấy chứng t trước đây được cấp hợp lệ. Nếu không có bn sao Giấy chứng tử hợp lệ thì nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ liên quan có nội dung chứng minh sự kiện chết.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp – hộ tịch kiểm tra hồ sơ. Nếu xét thấy các thông tin là đầy đủ, chính xác và việc đăng ký lại khai tử là đúng pháp luật thì báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký cấp bản chính trích lục hộ tịch cho người có yêu cầu; ghi nội dung đăng ký lại khai tử vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu khai tử ký, ghi rõ họ tên vào Sổ hộ tịch.

Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày làm việc.


Trong thực tiễn, các bạn sẽ thực hiện thủ tục đăng ký lại khai tử theo quy trình như sau:

  • Chuẩn bị giấy tờ cần thiết

Giấy tờ để thực hiện thủ tục đăng ký lại khai tử gồm có:

– Tờ khai đăng ký lại khai tử theo mẫu mới nhất (tải tại đây);

– Bản sao, bản chụp Giấy trích lục khai tử/Giấy chứng tử đã được cấp trước đó;

Nếu không có bn sao Giấy chứng tử hợp lệ thì nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ liên quan có nội dung chứng minh sự kiện chết như ảnh chụp bia mộ…

  • Thực hiện quy trình thủ tục đăng ký lại khai tử

Sau khi có đủ giấy tờ cần thiết nêu trên, người đi đăng ký lại khai tử sẽ có mặt tại cơ quan có thẩm quyền nêu trên để nộp hồ sơ và nhận kết quả.

Tới đây, các bạn đã hoàn thành toàn bộ quy trình của thủ tục đăng ký lại khai tử.

Tờ khai đăng ký khai tử | Thủ tục đăng ký lại khai tử
Tờ khai đăng ký khai tử | Thủ tục đăng ký lại khai tử

2. Kết luận thủ tục đăng ký lại khai tử

Như vậy, dựa trên quy định của pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về một trong những thủ tục hộ tịch được đánh giá cực kỳ quan trọng, đó là thủ tục đăng ký lại khai tử.

Trích lục khai tử là một trong những giấy tờ cực kỳ quan trọng và hay được sử dụng khi giải quyết chia di sản thừa kế. Thế nhưng, đa số mọi người lại không ý thức được tầm quan trọng, chính vì vậy thường chủ quan khi lưu giữ giấy tờ này. Chính vì vậy, giấy tờ này thường hay bị thất lạc.

Trong khi đó, thủ tục đăng ký lại khai tử đôi khi cũng không dễ dàng để thực hiện.

Rất vui được tư vấn thủ tục đăng ký lại khai tử cho bạn!

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ hotline 0988 619 259 để được tư vấn, hỗ trợ.

Xem thêm: Thủ tục đăng ký khai tử cho người nước ngoài