Xác nhận tình trạng hôn nhân trong một số trường hợp đặc biệt

0
1756

Xác nhận tình trạng hôn nhân trong một số trường hợp đặc biệt được pháp luật quy định như thế nào?

Người Việt muốn xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú tại nước ngoài thì làm thế nào?

Đây chính là một trong những trường hợp đặc biệt khi xin xác nhận. Và tất nhiên, việc xác nhận là cực kỳ khó khăn.

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là loại giấy tờ bắt buộc khi kết hôn với người nước ngoài. Thông thường, việc xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không quá khó khăn. Tuy nhiên, với một số trường hợp đặc biệt khác thì không đơn giản, cách giải quyết thế nào? Với bài viết này, ANZLAW sẽ chia sẻ cho các bạn kinh nghiệm xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trong những trường hợp đặc biệt đó.

1. Xác nhận tình trạng hôn nhân trong một số trường hợp đặc biệt

Vì nguyên tắc hôn nhân một vợ – một chồng nên giấy xác nhận tình trạng hôn nhân dùng để đăng ký kết hôn chỉ cấp một lần duy nhất.

Nếu đã từng đăng ký kết hôn và ly hôn. Thì khi xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân lần thứ hai trở đi cần nộp thêm quyết định/bản án ly hôn.

Nếu đã từng đăng ký kết hôn và vợ/chồng trước đã mất. Thì khi xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân lần thứ hai trở đi cần nộp thêm giấy chứng tử/giấy báo tử của vợ/chồng trước.

Bài viết khác:  Trình tự đăng ký kết hôn với người nước ngoài

Nếu đã từng xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân nhưng không sử dụng, và giờ muốn xin lại lần thứ hai cần nộp lại bản đã cấp. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp đã xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài. Nay xin lại giấy xác nhận tình trạng hôn nhân mà không nộp lại được giấy đã được cấp trước đây vì những lý do cá biệt (ví dụ: mất, cơ quan nước ngoài không trả lại hồ sơ…). Trường hợp này cần giải quyết như sau:

Xác nhận tình trạng hôn nhân trong một số trường hợp đặc biệt
Xác nhận tình trạng hôn nhân trong một số trường hợp đặc biệt

1.1. UBND xã có lưu lại thông tin cụ thể của người nước ngoài:

UBND xã gửi công văn tới Sở Tư pháp để đề nghị phía nước ngoài xác minh. Khi đó, UBND sẽ gửi công văn kèm ảnh chụp hồ sơ để xin xác minh. Sau khi có ý kiến trả lời xác minh thì UBND cấp xã mới tiếp tục giải quyết. Thời gian xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trong trường hợp này thường kéo dài khá lâu.

1.2. UBND xã không còn lưu thông tin của người nước ngoài:

UBND xã chủ động xác minh tại địa phương để nắm rõ tình trạng hôn nhân của công dân. Việc xác minh sẽ thông qua tổ trưởng dân phố, trưởng xóm/ấp hoặc các tổ chức khác tại địa phương. Khi nắm rõ tình trạng hôn nhân thực tế của công dân, UBND sẽ yêu cầu công dân có bản cam đoan. Bản cam đoan này thực hiện theo Thông tư 15/2015/TT – BTP.

Bài viết khác:  Xin giấy độc thân để kết hôn

1.3. Không chứng minh được tình trạng hôn nhân trong thời gian ở nước ngoài

Nếu người Việt đã từng có thời gian cư trú tại nước ngoài, nay về thường trú tại Việt Nam. Muốn xin giấy XNTTHN mà không thể chứng minh được TTHN trong thời gian sống tại nước ngoài. Thì UBND xã cho phép người đó lập bản cam kết. Khi lập bản cam kết này, người đó tự chịu trách nhiệm về TTHN của mình và hệ quả pháp lý phát sinh nếu cam kết không đúng sự thật.

2. Kết luận về xác nhận tình trạng hôn nhân trong một số trường hợp đặc biệt

Như vậy, Anzlaw đã giải đáp xong xác nhận tình trạng hôn nhân trong một số trường hợp đặc biệt.

Việc xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trong trường hợp đặc biệt được Anzlaw đánh giá là một trong những thủ tục hành chính tương đối phức tạp. Nếu không đưa ra được căn cứ pháp luật, rất khó thuyết phục cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Rất mong được đồng hành và hỗ trợ bạn xin xác nhận tình trạng hôn nhân trong một số trường hợp đặc biệt!

Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký kết hôn với người nước ngoài mới nhất

Thủ tục kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam