Xác nhận tình trạng hôn nhân trong một số trường hợp đặc biệt

0
1861

Xác nhận tình trạng hôn nhân trong một số trường hợp đặc biệt được pháp luật quy định như thế nào là nội dung mà bạn nên tìm hiểu để việc xin giấy tờ này đạt kết quả như mong muốn.

Như các bạn đều biết, để thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn thì người các bên phải cung cấp giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân là độc thân. Giấy tờ này có tên gọi là Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do UBND cấp xã, nơi người Việt thường trú trong nước cấp hoặc do cơ quan đại diện của Việt Nam tại quốc gia mà người Việt cư trú cấp.

Theo quy trình, người có đề nghị xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân sẽ có mặt tại cơ quan có thẩm quyền và nộp hồ sơ. Chuyên viên tư pháp – hộ tịch trong cơ quan có thẩm quyền sẽ tiếp nhận hồ sơ. Nếu đúng và đủ giấy tờ cần thiết thì tiếp nhận và hẹn trả kết quả Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có đề nghị.

Tới lịch trả kết quả, người có đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân sẽ có mặt để nhận.

Đó là các trường hợp thông thường nhưn trong thực tiễn có những trường hợp đặc biệt.

Vậy xác nhận tình trạng hôn nhân trong một số trường hợp đặc biệt như thế nào?

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ cùng bạn tìm hiểu toàn bộ những nội dung có liên quan tới xác nhận tình trạng hôn nhân trong một số trường hợp đặc biệt.

1. Tư vấn xác nhận tình trạng hôn nhân trong một số trường hợp đặc biệt

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là loại giấy tờ bắt buộc khi kết hôn với người nước ngoài. Thông thường, việc xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không quá khó khăn. Tuy nhiên, với một số trường hợp đặc biệt khác thì không đơn giản, cách giải quyết thế nào? Với bài viết này, ANZLAW sẽ chia sẻ cho các bạn kinh nghiệm xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trong những trường hợp đặc biệt đó.

Vì nguyên tắc hôn nhân một vợ – một chồng nên giấy xác nhận tình trạng hôn nhân dùng để đăng ký kết hôn chỉ cấp một lần duy nhất.

Để giúp các bạn dễ hình dung, hiểu rõ và hiểu đúng về xác nhận tình trạng hôn nhân trong một số trường hợp đặc biệt, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số vấn đề sau:

  • Thủ tục xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;
  • Xác nhận tình trạng hôn nhân trong một số trường hợp đặc biệt.
Bài viết khác:  Xin giấy độc thân để kết hôn

1.1. Thủ tục xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Trước khi tìm hiểu về xác nhận tình trạng hôn nhân trong một số trường hợp đặc biệt, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thủ tục xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để các bạn hiểu toàn bộ quy trình xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, qua đó việc nắm bắt xác nhận tình trạng hôn nhân trong một số trường hợp đặc biệt sẽ dễ dàng hơn.

Thủ tục xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được quy định tại Điều 22, Nghị định 123/2015/NĐ-CP. Chi tiết như sau:


“Điều 22. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

1. Người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân nộp Tờ khai theo mẫu quy định. Trường hợp yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân nhằm mục đích kết hôn thì người yêu cầu phải đáp ứng đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình.

2. Trường hợp người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân đã có vợ hoặc chồng nhưng đã ly hôn hoặc người vợ hoặc chồng đã chết thì phải xuất trình hoặc nộp giấy tờ hợp lệ để chứng minh; nếu thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 37 của Nghị định này thì nộp bản sao trích lục hộ tịch tương ứng.

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, công chức tư pháp – hộ tịch kiểm tra, xác minh tình trạng hôn nhân của người có yêu cầu. Nếu người yêu cầu có đủ điều kiện, việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là phù hợp quy định pháp luật thì công chức tư pháp – hộ tịch trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân ký cấp 01 bản Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có yêu cầu. Nội dung Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải ghi đúng tình trạng hôn nhân của người có yêu cầu và mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

4. Trường hợp người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân đã từng đăng ký thường trú tại nhiều nơi khác nhau, người đó có trách nhiệm chứng minh về tình trạng hôn nhân của mình. Trường hợp người đó không chứng minh được thì công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó đã từng đăng ký thường trú tiến hành kiểm tra, xác minh về tình trạng hôn nhân của người đó.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân cấp xã được yêu cầu tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã yêu cầu về tình trạng hôn nhân của người đó trong thời gian thường trú tại địa phương.

5. Ngay trong ngày nhận được văn bản trả lời, nếu thấy đủ cơ sở, Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người yêu cầu theo quy định tại Khoản 3 Điều này.

6. Trường hợp cá nhân yêu cầu cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào mục đích khác hoặc do Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã hết thời hạn sử dụng theo quy định tại Điều 23 của Nghị định này, thì phải nộp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp trước đó.”


1.2. Xác nhận tình trạng hôn nhân trong một số trường hợp đặc biệt

Dựa trên quy định nêu trên và thực tiễn thì xác nhận tình trạng hôn nhân trong một số trường hợp đặc biệt sẽ gồm những trường hợp sau:

  • Nếu đã từng đăng ký kết hôn và ly hôn hoặc vợ/chồng đã chết
Bài viết khác:  Giấy tờ độc thân của người Việt Nam

Trong trường hợp này thì khi xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân lần thứ hai trở đi, người có đề nghị sẽ cần nộp thêm quyết định/bản án ly hôn. Nếu đã từng đăng ký kết hôn và vợ/chồng trước đã chết thì khi xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân lần thứ hai trở đi cần nộp thêm Giấy trích lục khai tử của vợ/chồng trước.

  • Đã từng thường trú tại nhiều địa phương khác nhau

Trong trường hợp này, người có đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải quay trở về từng địa phương đã thường trú để xin xác nhận tình trạng hôn nhân và nộp toàn bộ giấy tờ đó kèm hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Nếu không thể thực hiện theo yêu cầu trên thì cơ quan có thẩm quyền vẫn tiếp nhận hồ sơ và thực hiện việc xác minh với địa phương nơi công dân thường trú trước đây trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày gửi văn bản xác minh.

Quá thời hạn nêu trên mà không nhận được kết quả xác minh thì công dân được làm cam đoan và được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

  • Nếu đã từng xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân nhưng không sử dụng

Trong thực tiễn, có nhiều trường hợp đã xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân nhưng không sử dụng thì xác nhận tình trạng hôn nhân trong một số trường hợp đặc biệt như sau:

Bài viết khác:  Bị từ chối cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Xác nhận tình trạng hôn nhân trong một số trường hợp đặc biệt
Xác nhận tình trạng hôn nhân trong một số trường hợp đặc biệt

– UBND xã có lưu lại thông tin về người dự định kết hôn trước đó

UBND xã gửi công văn tới Sở Tư pháp để đề nghị phía nước ngoài xác minh. Khi đó, UBND sẽ gửi công văn kèm ảnh chụp hồ sơ để xin xác minh. Sau khi có ý kiến trả lời xác minh thì UBND cấp xã mới tiếp tục giải quyết. Thời gian xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trong trường hợp này thường kéo dài khá lâu.

– UBND xã không còn lưu thông tin của người dự định kết hôn trước đó

UBND xã chủ động xác minh tại địa phương để nắm rõ tình trạng hôn nhân của công dân. Việc xác minh sẽ thông qua tổ trưởng dân phố, trưởng xóm/ấp hoặc các tổ chức khác tại địa phương. Khi nắm rõ tình trạng hôn nhân thực tế của công dân, UBND sẽ yêu cầu công dân có bản cam đoan. Bản cam đoan này thực hiện theo Thông tư 15/2015/TT – BTP.

  • Không chứng minh được tình trạng hôn nhân trong thời gian ở nước ngoài

Nếu người Việt đã từng có thời gian cư trú tại nước ngoài, nay về thường trú tại Việt Nam. Muốn xin giấy XNTTHN mà không thể chứng minh được TTHN trong thời gian sống tại nước ngoài. Thì UBND xã cho phép người đó lập bản cam kết. Khi lập bản cam kết này, người đó tự chịu trách nhiệm về TTHN của mình và hệ quả pháp lý phát sinh nếu cam kết không đúng sự thật.

Tới đây, bạn đã được tìm hiểu toàn bộ những nội dung có liên quan tới xác nhận tình trạng hôn nhân trong một số trường hợp đặc biệt.

2. Kết luận về xác nhận tình trạng hôn nhân trong một số trường hợp đặc biệt

Như vậy, Anzlaw đã giải đáp xong xác nhận tình trạng hôn nhân trong một số trường hợp đặc biệt.

Việc xác nhận tình trạng hôn nhân trong một số trường hợp đặc biệt được Anzlaw đánh giá là một trong những thủ tục hành chính tương đối phức tạp. Nếu không đưa ra được căn cứ pháp luật, rất khó thuyết phục cơ quan có thẩm quyền xác nhận tình trạng hôn nhân. Đặc biệt, trong nhiều trường hợp việc chứng minh tình trạng hôn nhân là không hề đơn giản.

Rất mong được đồng hành và hỗ trợ bạn xin xác nhận tình trạng hôn nhân trong một số trường hợp đặc biệt!

Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký kết hôn với người nước ngoài mới nhất

Thủ tục kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam