Xin giấy độc thân để kết hôn với người nước ngoài

0
172

Xin giấy độc thân để kết hôn với người nước ngoài như thế nào là nội dung mà bạn nên quan tâm để việc kết hôn đạt kết quả tốt nhất.

Chắc rằng, đa số các bạn đều biết, dù kết hôn với người Việt Nam hay với người nước ngoài thì điều kiện tiên quyết là cả hai bên nam, nữ phải đang độc thân. Tình trạng hôn nhân độc thân không phải bằng lời nói của đương sự mà phải được thể hiện thông qua giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền.

Theo quy định của pháp luật thì giấy tờ độc thân của người nước ngoài là giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia mà người đó có quốc tịch cấp, xác nhận tình trạng hôn nhân của người nước ngoài là độc thân.

Còn đối với người Việt, giấy tờ độc thân này có tên gọi là Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Giấy tờ này do cơ quan có thẩm quyền cấp và xác nhận tình trạng hôn nhân của công dân ở thời điểm được cấp.

Vậy xin giấy độc thân để kết hôn với người nước ngoài như thế nào?

1. Xin giấy độc thân để kết hôn với người nước ngoài

Để giúp bạn hiểu rõ, hiểu đúng về xin giấy độc thân để kết hôn với người nước ngoài, chúng ta sẽ tìm hiểu về các nội dung sau:

 • Giấy độc thân để kết hôn với người nước ngoài là gì?;
 • Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy độc thân để kết hôn với người nước ngoài;
 • Chuẩn bị giấy tờ cần thiết khi xin giấy độc thân để kết hôn với người nước ngoài;
 • Thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy độc thân để kết hôn với người nước ngoài;
 • Một số lưu ý khi xin giấy độc thân để kết hôn với người nước ngoài.

1.1. Giấy độc thân để kết hôn với người nước ngoài là gì?

Luật Hộ tịch 2014 đang có hiệu lực thi hành và các văn bản hướng dẫn không có định nghĩa, quy định về giấy độc thân để kết hôn với người nước ngoài.

Giấy độc thân để kết hôn với người nước ngoài là một trong những trường hợp của Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Thực tiễn, Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được hiểu là giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, xác nhận tình trạng hôn nhân của công dân tại thời điểm cấp. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị sử dụng trong vòng 06 tháng, kể từ ngày cấp hoặc cho tới khi có sự kiện hộ tịch làm thay đổi tình trạng hôn nhân, tùy thuộc vào thời điểm nào tới trước.

Tình trạng hôn nhân của công dân có thể có những trường hợp sau:

 • Chưa đăng ký kết hôn với ai;
 • Đã đăng ký kết hôn nhưng vợ/chồng đã chết. Hiện tại, đang độc thân.
 • Đã đăng ký kết hôn nhưng đã ly hôn theo Bản án/Quyết định của Tòa án. Hiện tại, đang độc thân;
 • Hiện tại, đang có vợ/chồng.
 • Chung sống như vợ chồng trước ngày 3/1/1987 thì được xác định là có vợ/chồng là ông/bà…

Tới đây, bạn đã hiểu giấy độc thân để kết hôn với người nước ngoài là gì.

1.2. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy độc thân để kết hôn với người nước ngoài

Theo quy định tại khoản 1, Điều 21, Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch 2014 thì UBND cấp xã, nơi công dân Việt Nam thường trú có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Chi tiết như sau:


Điều 21. Thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

1. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú của công dân Việt Nam thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Trường hợp công dân Việt Nam không có nơi thường trú, nhưng có đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó đăng ký tạm trú cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.


Ngoài ra, đối với trường hợp công dân Việt Nam cư trú tại nước ngoài thì cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được xác định theo quy định tại khoản 1, Điều 19, Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BNG-BTP. Chi tiết như sau:


Điều 19. Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

1. Cơ quan đại diện ở khu vực lãnh sự nơi công dân Việt Nam cư trú thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam để sử dụng vào Mục đích kết hôn hoặc Mục đích khác.


Giấy độc thân để kết hôn với người nước ngoài
Giấy độc thân để kết hôn với người nước ngoài

1.3. Chuẩn bị giấy tờ cần thiết xin giấy độc thân để kết hôn với người nước ngoài

Đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là một trong những thủ tục hành chính tương đối dễ dàng thực hiện. Do đó, giấy tờ cần chuẩn bị không nhiều, chủ yếu là giấy tờ tùy thân.

Theo quy định, hồ sơ đề nghị cấp giấy độc thân để kết hôn với người nước ngoài gồm có:

 • Tờ khai đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo mẫu (tải tại đây);
 • CCCD/hộ chiếu;
 • Trường hợp đã từng kết hôn thì cung cấp: Bản án/Quyết định ly hôn của Tòa án hoặc Trích lục khai tử trong trường hợp vợ/chồng đã chết. Trường hợp việc ly hôn hoặc hủy việc kết hôn được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì cần được ghi vào Sổ hộ tịch và cung cấp bản trích lục tương ứng.
 • Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân tại nơi thường trú trước đây, trong trường hợp công dân có nhiều nơi cư trú;
 • Giấy tờ cam đoan trong một số trường hợp.

1.4. Thực hiện thủ tục cấp giấy độc thân để kết hôn với người nước ngoài

Khi đã có đủ giấy tờ, công dân sẽ tới cơ quan có thẩm quyền nêu trên để nộp hồ sơ. Ngoài ra, công dân cũng có thể nộp hồ sơ trực tuyến, thông qua cổng dịch vụ công quốc gia hoặc từng địa phương.

Theo quy trình, công chức tư pháp hộ tịch sẽ tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra thành phần hồ sơ. Nếu giấy tờ đúng và đủ thì sẽ viết phiếu hẹn trả kết quả cho công dân. Thời hạn trả kết quả là 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Trong trường hợp cần xác minh thì thời hạn xác minh không quá 20 ngày, kể từ ngày gửi văn bản đề nghị xác minh. Nếu không nhận được kết quả xác minh thì công dân được cam đoan về tình trạng hôn nhân.

Tới ngày trả kết quả, công dân sẽ quay trở lại để nhận Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

1.5. Một số lưu ý về giấy độc thân để kết hôn với người nước ngoài

 • Yêu cầu cung cấp giấy tờ tùy thân của người nước ngoài dự định kết hôn

Mặc dù theo quy định của pháp luật thì trong thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho mục đích kết hôn với người nước ngoài không phải có giấy tờ tùy thân của ngươi nước ngoài. Thế nhưng, một số địa phương vẫn yêu cầu công dân cung cấp giấy tờ tùy thân của người nước ngoài, thậm chí còn yêu cầu cung cấp giấy tờ độc thân của người nước ngoài.

Yêu cầu này là không có căn cứ, trái quy định của pháp luật và gây khó khăn, trở ngại cho công dân.

 • Kiểm tra kỹ thông tin trong Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Khi nhận được kết quả là Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thì các bạn cần phải kiểm tra thật kỹ thông tin trong giấy tờ này trước khi ra về. Nếu có thiếu sót thì thông báo ngay cho công chức tư pháp để cấp lại.

 • Bổ sung địa chỉ của người nước ngoài nếu kết hôn tại Trung Quốc

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có thể không cần ghi địa chỉ của người nước ngoài. Thế nhưng, nếu bạn kết hôn với người Trung Quốc tại Trung Quốc thì sẽ phải bổ sung địa chỉ này thì cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc mới chấp nhận để xét duyệt hồ sơ và cấp visa cho bạn sang Trung Quốc kết hôn.

 • Không cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để đăng ký kết hôn tại Sứ quán nước ngoài tại Việt Nam

Theo quy định tại Khoản 5, Điều 12, Thông tư 04/2020/TT-BTP thì cơ quan có thẩm quyền từ chối cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân nếu mục đích để đăng ký kết hôn với người cùng giới hoặc kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam. Chi tiết như sau:


Điều 12. Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

5. Trường hợp yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn với người cùng giới tính hoặc kết hôn với người nước ngoài tại Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam thì cơ quan đăng ký hộ tịch từ chối giải quyết.


2. Kết luận xin giấy độc thân để kết hôn với người nước ngoài

Như vậy, dựa trên quy định của pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về một trong những nội dung rất quan trọng khi kết hôn với người nước ngoài. Đó là, xin giấy độc thân để kết hôn với người nước ngoài.

Thực tế, việc xin giấy độc thân để kết hôn với người nước ngoài không quá khó. Các trường hợp gặp vướng mắc chủ yếu do đã từng thường trú tại nhiều địa phương, tại nước ngoài hoặc đã từng xin cấp giấy tờ này nhưng không sử dụng, làm thất lạc và không nộp lại được.

Trường hợp gặp vướng mắc khi xin giấy tờ này, các bạn có thể liên hệ công ty để được trợ giúp. Tin rằng, với bề dầy kinh nghiệm, cùng đội ngũ luật sư và nhân viên chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn đạt kết quả tốt nhất.

Rất vui được tư vấn xin cấp giấy độc thân để kết hôn với người nước ngoài cho bạn và rất mong được đồng hành kết hôn với người nước ngoài cùng bạn.

Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký kết hôn với người nước ngoài mới nhất

Thủ tục kết hôn với người nước ngoài mới nhất