Các trường hợp được cấp thẻ tạm trú

0
1430

Các trường hợp được cấp thẻ tạm trú gồm những trường hợp nào?

Với người nước vào Việt Nam du lịch hoặc công tác trong thời gian ngắn thì xin visa tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước khi nhập cảnh vào Việt Nam là yêu cầu phù hợp. Thế nhưng, nếu đó là người nước ngoài vào Việt Nam để công tác, đầu tư, lao động thì không thể cứ mỗi lần vào Việt Nam lại phải xin visa được.

Do đó, với những trường hợp người nước ngoài có nhu cầu sinh sống tại Việt Nam trong thời gian nhất định thì cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam sẽ cấp cho họ thẻ tạm trú.

Mong muốn được cấp thẻ tạm trú là mong muốn chính đáng của nhiều người nước ngoài, đặc biệt là người nước ngoài có ý định sinh sống dài hạn tại Việt Nam. Thế nhưng, trước khi chuẩn bị giấy tờ để xin cấp thẻ tạm trú, người đề nghị cần biết họ có nằm trong trường hợp được cấp thẻ tạm trú hay không?

1. Tư vấn về các trường hợp được cấp thẻ tạm trú

Khi người nước ngoài có nhu cầu cư trú để học tập, công tác, làm việc tại Việt Nam trong một thời gian nhất định thì họ cần phải đề nghị với cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp thẻ tạm trú.

Khi có thẻ tạm trú này rồi thì họ có thể nhập cảnh vào Việt Nam bao nhiêu lần tùy ý và sinh sống tại Việt Nam trong thời hạn của thẻ mà không cần phải có visa.

Và đúng là, để xin cấp thẻ tạm trú thì trước hết cần xem xét người nước ngoài có nằm trong trường hợp được cấp thẻ hay không.

Vậy pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về vấn đề này?

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có quy định các trường hợp được cấp thẻ trạm trú, gồm 02 nhóm đối tượng.

Các trường hợp được cấp thẻ tạm trú
Các trường hợp được cấp thẻ tạm trú

a) Một là, nhóm đối tượng người nước ngoài cư trú tại Việt Nam với tư cách ngoại giao

Đây là nhóm người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam không vì mục đích cá nhân, mà đại diện cho quốc gia của họ hoặc cho tổ chức quốc tế để đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Thông thường, những người này sẽ cư trú tại Việt Nam theo nhiệm kỳ 4 hoặc 5 năm. Vì vậy, nhóm đối tượng này sẽ được cấp thẻ tạm trú có thời hạn lên tới 5 năm.

Nhóm đối tượng này bao gồm những người sau:

Người nước ngoài là thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, tổ chức liên chính phủ tại Việt Nam và vợ, chồng, con dưới 18 tuổi, người giúp việc cùng đi theo nhiệm kỳ.

b) Hai là, nhóm đối tượng người nước ngoài cư trú dài hạn tại Việt Nam với mục đích cá nhân

Ngoài nhóm người cư trú tại Việt Nam với tư cách đại diện cho quốc gia của họ hoặc cho tổ chức quốc tế, còn một nhóm người nước ngoài khác cư trú dài hạn tại Việt Nam nhưng với tư cách cá nhân.

Đó là những người cư trú tại Việt Nam để làm việc với cơ quan nhà nước Việt Nam, tổ chức chính trị, chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam; học tập; lao động; đầu tư; đoàn tụ cùng người nước ngoài đang cư trú dài hạn tại Việt Nam hoặc đoàn tụ cùng vợ/chồng, bố/mẹ là công dân Việt Nam.

Chi tiết như sau

Người nước ngoài được cấp thị thực có ký hiệu LV1, LV2, ĐT, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ, TT được xét cấp thẻ tạm trú có ký hiệu tương tự ký hiệu thị thực.

Trong đó, thị thực có ký hiệu LV1, LV2 dành cho người nước ngoài vào Việt Nam để làm việc tới cơ quan nhà nước Việt Nam, tổ chức chính trị, chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam.

Thị thực ĐT cấp cho người nước ngoài vào Việt Nam để đầu tư.

Thị thực NN1, NN2 cấp cho người đứng đầu văn phòng đại diện của các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và tổ chức kinh tế, văn hóa, chuyên môn khác của nước ngoài tại Việt Nam.

Thị thực PV1 cấp cho người nước ngoài là phóng viên thường trú tại Việt Nam.

Thị thực LĐ dành cho người nước ngoài vào Việt Nam để lao động.

Cuối cùng, thị thực TT cấp cho người nước ngoài là vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của người nước ngoài được cấp thị thực ký hiệu LV1, LV2, ĐT, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ hoặc người nước ngoài là cha, mẹ, vợ, chồng, con của công dân Việt Nam.

2. Nhận xét về các trường hợp được cấp thẻ tạm trú

Trên đây, bằng kiến thức pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn thì Anzlaw đã giải đáp xong các trường hợp được cấp thẻ trạm trú.

Chúng tôi nhận xét xin cấp thẻ tạm trú là thủ tục tương đối phức tạp mà nếu không nhận được sự tư vấn, hỗ trợ thì rất khó người nước ngoài có thể thực hiện được thủ tục này mà không có sai sót. Tốt nhất, bạn nên tìm tới chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực miễn thị thực, thẻ tạm trú cho người nước ngoài để được trợ giúp.

Rất mong được đồng hành và hỗ trợ bạn xin thẻ tạm trú chồng!

Xem thêm: Thủ tục xin miễn thị thực Việt Nam

  Dịch vụ xin miễn thị thực