Cần giấy tờ gì để kết hôn với người Na Uy?

0
43

Cần giấy tờ gì để kết hôn với người Na Uy là nội dung mà bạn nên tìm hiểu để việc đăng ký kết hôn với người Na Uy đạt kết quả tốt nhất.

Chắc rằng không cần nói thì đa số các bạn đã biết rằng, khi thực hiện bất kỳ thủ tục hành chính nào thì người thực hiện thủ tục phải chuẩn bị hồ sơ gồm những giấy tờ mà pháp luật quy định.

Đăng ký kết hôn với người Na Uy cũng không nằm ngoài thông lệ nêu trên. Cặp đôi người Việt sẽ phải chuẩn bị hồ sơ đăng ký kết hôn gồm những giấy tờ mà pháp luật quy định và theo thông lệ áp dung của địa phương. Sau khi có đủ giấy tờ, cặp đôi mới có mặt tại cơ quan có thẩm quyền để nộp hồ sơ đăng ký kết hôn.

Vậy câu hỏi đặt ra là cần giấy tờ gì để kết hôn với người Na Uy?

1. Tư vấn cần giấy tờ gì để kết hôn với người Na Uy

Để hiểu rõ cần giấy tờ gì để kết hôn với người Na Uy, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các nội dung sau:

 • Quy định của pháp luật về cần giấy tờ gì để kết hôn với người Na Uy;
 • Thực tiễn cần giấy tờ gì để kết hôn với người Na Uy;
 • Lưu ý cần giấy tờ gì để kết hôn với người Na Uy.

1.1. Quy định của pháp luật về cần giấy tờ gì để kết hôn với người Na Uy

Quy định của pháp luật về cần giấy tờ gì để kết hôn với người Na Uy được quy định tại Điều 10, Khoản 1 Điều 38 Luật Hộ tịch 2014 đang có hiệu lực thi hành, được hướng dẫn bởi Khoản 3, Điều 2, Điều 30 Nghị định 123/2015/NĐ-CP. Chi tiết như sau:


“Điều 10. Hợp pháp hóa lãnh sự đối với giấy tờ của nước ngoài

Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc xác nhận để sử dụng cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Điều 38. Thủ tục đăng ký kết hôn

1. Hai bên nam, nữ nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài xác nhận người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

Người nước ngoài, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài phải nộp thêm giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân, bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu.

Điều 2. Quy định về xuất trình, nộp giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, cấp bản sao trích lục hộ tịch

3. Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài sử dụng để đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký người dịch theo quy định của pháp luật.

Điu 30. H sơ đăng ký kết hôn

1. Hồ sơ đăng ký kết hôn được lập theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật Hộ tịch và quy định sau đây:

a) Hai bên nam, nữ có thể khai chung vào một Tờ khai đăng ký kết hôn;

b) Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài là giấy do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp còn giá trị sử dụng xác nhận hiện tại người đó không có vợ hoặc không có chồng; trường hợp nước ngoài không cấp xác nhận tình trạng hôn nhân thì thay bằng giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài xác nhận người đó có đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật nước đó.

Nếu giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài không ghi thời hạn sử dụng thì giấy tờ này và giấy xác nhận của tổ chức y tế theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật Hộ tịch chỉ có giá trị 6 tháng, kể từ ngày cấp.

2. Trường hợp người nước ngoài không có hộ chiếu để xuất trình theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này thì có thể xuất trình giấy tờ đi lại quốc tế hoặc thẻ cư trú.

3. Ngoài giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này, nếu bên kết hôn là công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì còn phải nộp bản sao trích lục hộ tịch về việc đã ghi vào sổ việc ly hôn hoặc hủy việc kết hôn theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 của Nghị định này; nếu là công chức, viên chức hoặc đang phục vụ trong lực lượng vũ trang thì phải nộp văn bản của cơ quan, đơn vị quản lý xác nhận việc người đó kết hôn với người nước ngoài không trái với quy định của ngành đó.”


1.2. Thực tiễn cần giấy tờ gì để kết hôn với người Na Uy

Quy định nêu trên là quy định áp dụng để chuẩn bị giấy tờ kết hôn với người nước ngoài nói chung, trong khi đó giấy tờ của người Na Uy dùng để kết hôn tại Việt Nam có những nét đặc thù riêng. Ngoài ra, thông lệ áp dụng pháp luật của mỗi địa phương có thể có sự khác biệt đôi chút.

Thực tiễn cần giấy tờ gì để kết hôn với người Na Uy sẽ cần những giấy tờ sau:

a) Người Việt Nam cần có

 • Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu mới nhất, có dán ảnh người Việt và người Na Uy, có chữ ký của cả hai (tải tờ khai đăng ký kết hôn tại đây);
 • Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là độc thân, dùng để đăng ký kết hôn với người Na Uy tại UBND cấp huyện, nơi người Việt đang cư trú. Giấy tờ này do UBND cấp xã nơi người Việt thường trú cấp;
 • Nếu người Việt đã từng kết hôn thì cung cấp thêm giấy tờ ly hôn/Giấy trích lục khai tử để chứng minh quan hệ hôn nhân trước đó đã chấm dứt hợp pháp;
 • Giấy khám sức khỏe kết hôn do tổ chức y tế có thẩm quyền xác nhận đủ sức khỏe kết hôn với người nước ngoài;
 • Văn bản đồng ý cho phép kết hôn với người Na Uy, nếu người Việt đang làm việc trong cơ quan nhà nước hoặc trong lực lượng vũ trang.

b) Người Na Uy cần có

 • Hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền của Na Uy cấp, còn hạn sử dụng;
 • Thị thực/thẻ tạm trú hoặc giấy tờ khác cho phép người Na Uy nhập cảnh, cư trú hợp pháp tại Việt Nam để kết hôn;
 • Giấy tờ chứng nhận tình trạng hôn nhân của người Na Uy là độc thân, do cơ quan có thẩm quyền của Na Uy cấp, có hạn sử dụng 06 tháng, kể từ ngày được cơ quan của Na Uy cấp;
 • Giấy tờ chứng minh địa chỉ cư trú tại Na Uy của người Na Uy;
 • Giấy khám sức khỏe kết hôn, có kết luận người Na Uy đủ sức khỏe kết hôn.
Cần giấy tờ gì để kết hôn với người Na Uy?
Cần giấy tờ gì để kết hôn với người Na Uy?

1.3. Lưu ý cần giấy tờ gì để kết hôn với người Na Uy

Khi chuẩn bị giấy tờ kết hôn với người Na Uy, các bạn cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự

Các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Na Uy cấp cần được chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự.

Theo đó, giấy tờ này phải được cơ quan có thẩm quyền của Na Uy chứng nhận con dấu, chữ ký và chức danh của cơ quan cấp giấy tờ cho người Na Uy là đúng và được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hợp pháp hóa lãnh sự để sử dụng tại Việt Nam.

Chi tiết về chứng nhận lãnh sự, mời bạn xem thêm: Thủ tục chứng nhận lãnh sự giấy tờ.

 • Mẫu giấy khám sức khỏe kết hôn với người Na Uy

Pháp luật về hộ tịch không chỉ định hoặc có quy định chi tiết về giấy khám sức khỏe kết hôn với người nước ngoài mà chỉ có quy định là tổ chức y tế có thẩm quyền, xác nhận người được khám không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác dẫn tới mất khả năng nhận thức và làm chủ hành vi.

Kinh nghiệm thực tiễn, bạn nên khám tại những tổ chức y tế có kết luận rõ ràng là đủ sức khỏe kết hôn.

 • Giấy độc thân của người Na Uy

Một điểm đặc biệt khi kết hôn với người nước ngoài đó là giấy tờ độc thân của công dân một số quốc gia phải theo đúng mẫu do cơ quan có thẩm quyền công bố. Nếu không đúng biểu mẫu thì chắc chắn các bạn sẽ không thể nộp hồ sơ đăng ký kết hôn, mặc dù trong giấy tờ đó có xác nhận người nước ngoài đang độc thân.

2. Kết luận cần giấy tờ gì để kết hôn với người Na Uy

Như vậy, dựa trên quy định của pháp luật và kinh nghiệm hơn chục năm trong lĩnh vực tư vấn, hỗ trợ kết hôn với người nước ngoài nói chung và người Na Uy nói riêng thì chúng tôi đã hỗ trợ bạn tìm hiểu và làm rõ cần giấy tờ gì để kết hôn với người Na Uy.

Chuẩn bị giấy tờ để kết hôn với người Na Uy là một trong những công việc quan trọng khi thực hiện thủ tục kết hôn. Bởi lẽ, giấy tờ đúng và đủ thì đương nhiên các bạn có thể nhận được kết quả đăng ký kết hôn như mong muốn. Ngược lại, nếu hồ sơ đăng ký kết hôn có thiếu sót thì đương nhiên các bạn phải sẽ mất thời gian, công sức hoàn thiện lại hồ sơ mà không có giải pháp nào khác. Nếu người Na Uy không cư trú tại Việt Nam mà chỉ sang Việt Nam đăng ký kết hôn nhưng lại phải quay trở lại Na Uy để hoàn thiện lại hồ sơ là việc rất phức tạp.

Thực tiễn đa số các bạn lại là lần đầu kết hôn với người Na Uy nên không thể có kinh nghiệm để mà chuẩn bị đúng, đủ giấy tờ nên thiếu sót là điều khó tránh khỏi.

Tốt nhất, nếu không am hiểu và không có nhiều thời gian đi lại thì bạn nên tìm kiếm đơn vị uy tín để được trợ giúp.

Rất mong được đồng hành cùng bạn!

Xem thêm: Thủ tục kết hôn với người nước ngoài