Cần làm gì để kết hôn với người Mỹ?

0
75

Cần làm gì để kết hôn với người Mỹ là câu hỏi được nhiều bạn đặt ra và đi tìm câu trả lời.

Thông thường, khi kết hôn với người nước ngoài, các bạn có thể lựa chọn đăng ký kết hôn tại một trong những cơ quan sau:

 • Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam;
 • Cơ quan có thẩm quyền của quốc gia mà người nước ngoài có quốc tịch.

Tuy nhiên, trong thực tiễn khi kết hôn với người Mỹ thì các bạn sẽ lựa chọn đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam tại Việt Nam. Cụ thể, đó là UBND cấp huyện, nơi người Việt đang cư trú mà không lựa chọn sang Mỹ đăng ký kết hôn. Bởi lẽ, chính sách quản lý visa của Mỹ rất khắt khe đối với người Việt. Vì vậy, thủ tục xin visa sang Mỹ rất khó khăn và phức tạp. Trong khi đó, người Mỹ khi sang Việt Nam lại được miễn thị thực.

Vậy câu hỏi đặt ra là cần làm gì để kết hôn với người Mỹ?

Trong nội dung bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và giải đáp cho câu hỏi cần làm gì để kết hôn với người Mỹ, thực hiện tại UBND cấp huyện, nơi người Việt đang cư trú tại Việt Nam. Trường hợp cần tìm hiểu cần làm gì để kết hôn với người Mỹ tại Mỹ, bạn vui lòng liên hệ với cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn của Mỹ để được hướng dẫn.

1. Giải đáp cần làm gì để kết hôn với người Mỹ

Khi kết hôn với người Mỹ, các bạn cần làm những công việc sau:

 • Xác định cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn với người Mỹ;
 • Chuẩn bị giấy tờ cần thiết theo quy định của pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn;
 • Thực hiện đăng ký kết hôn với người Mỹ theo quy trình.

Dựa trên những nội dung nêu trên, chúng ta sẽ cùng phân tích, đánh giá và cuối cùng là kết luận về cần làm gì để kết hôn với người Mỹ đạt kết quả tốt nhất.

1.1. Xác định cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn với người Mỹ

Điều 37, Luật Hộ tịch 2014 đang có hiệu lực thi hành quy định về cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn với người Mỹ nói riêng và người nước ngoài nói chung như sau:


“Điều 37. Thẩm quyền đăng ký kết hôn

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài; giữa công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài; giữa công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với nhau; giữa công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc với người nước ngoài.

2. Trường hợp người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có yêu cầu đăng ký kết hôn tại Việt Nam thì Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của một trong hai bên thực hiện đăng ký kết hôn.”


Như vậy, UBND cấp huyện, nơi người Việt đang cư trú là cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn với người Mỹ.

Bạn lưu ý rằng, ngoài đăng ký kết hôn tại nơi thường trú thì bạn có thể đăng ký kết hôn tại nơi tạm trú hoặc nơi đang sinh sống theo quy định tại Khoản 4, Điều 5, Luật Hộ tịch 2014. Chi tiết như sau:


“Điều 5. Nguyên tắc đăng ký hộ tịch

4. Mỗi sự kiện hộ tịch chỉ được đăng ký tại một cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền theo quy định của Luật này.

Cá nhân có thể được đăng ký hộ tịch tại cơ quan đăng ký hộ tịch nơi thường trú, tạm trú hoặc nơi đang sinh sống. Trường hợp cá nhân không đăng ký tại nơi thường trú thì Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, Cơ quan đại diện nơi đã đăng ký hộ tịch cho cá nhân có trách nhiệm thông báo việc đăng ký hộ tịch đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cá nhân đó thường trú.

…”


Tới đây, bạn đã xác định được cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn để giải đáp câu hỏi cần làm gì để kết hôn với người Mỹ.

Cần làm gì để kết hôn với người Mỹ? | ảnh minh họa
Cần làm gì để kết hôn với người Mỹ? | ảnh minh họa

1.2. Chuẩn bị giấy tờ cần thiết để kết hôn với người Mỹ

1.2.1 Quy định của pháp luật về giấy tờ kết hôn với người Mỹ

Giấy tờ kết hôn với người Mỹ nói riêng và người nước ngoài nói chung được quy định tại Đièu 10, Khoản 1, Điều 38 Luật Hộ tịch 2014 hiện hành, được hướng dẫn thi hành bởi Khoản 3, Điều 2 và Điều 30, Nghị định 123/2015/NĐ-CP. Chi tiết như sau:


Điều 10. Hợp pháp hóa lãnh sự đối với giấy tờ của nước ngoài

Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc xác nhận để sử dụng cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Điều 38. Thủ tục đăng ký kết hôn

1. Hai bên nam, nữ nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài xác nhận người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

Người nước ngoài, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài phải nộp thêm giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân, bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu.

Điều 2. Quy định về xuất trình, nộp giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, cấp bản sao trích lục hộ tịch

3. Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài sử dụng để đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký người dịch theo quy định của pháp luật.

Điều 30. Hồ sơ đăng ký kết hôn

1. Hồ sơ đăng ký kết hôn được lập theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật Hộ tịch và quy định sau đây:

a) Hai bên nam, nữ có thể khai chung vào một Tờ khai đăng ký kết hôn;

b) Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài là giấy do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp còn giá trị sử dụng xác nhận hiện tại người đó không có vợ hoặc không có chồng; trường hợp nước ngoài không cấp xác nhận tình trạng hôn nhân thì thay bằng giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài xác nhận người đó có đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật nước đó.

Nếu giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài không ghi thời hạn sử dụng thì giấy tờ này và giấy xác nhận của tổ chức y tế theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật Hộ tịch chỉ có giá trị 6 tháng, kể từ ngày cấp.

2. Trường hợp người nước ngoài không có hộ chiếu để xuất trình theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này thì có thể xuất trình giấy tờ đi lại quốc tế hoặc thẻ cư trú.

3. Ngoài giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này, nếu bên kết hôn là công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì còn phải nộp bản sao trích lục hộ tịch về việc đã ghi vào sổ việc ly hôn hoặc hủy việc kết hôn theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 của Nghị định này; nếu là công chức, viên chức hoặc đang phục vụ trong lực lượng vũ trang thì phải nộp văn bản của cơ quan, đơn vị quản lý xác nhận việc người đó kết hôn với người nước ngoài không trái với quy định của ngành đó.”


Tới đây, bạn đã tìm hiểu quy định của pháp luật về giấy tờ kết hôn với người Mỹ để giải đáp câu hỏi cần làm gì để kết hôn với người Mỹ.

1.2.2. Kinh nghiệm chuẩn bị giấy tờ kết hôn với người Mỹ

Trong thực tiễn, việc chuẩn bị giấy tờ kết hôn với người Mỹ sẽ có sự khác biệt đôi chút so với quy định của pháp luật. Bởi lẽ, pháp luật của Mỹ có những quy định riêng, đặc thù về việc cấp giấy tờ cho công dân kết hôn tại Việt Nam. Thêm vào đó, việc áp dụng pháp luật tại mỗi địa phương của Việt Nam cũng có sự không đồng nhất.

Thực tiễn, giấy tờ kết hôn với người Mỹ sẽ gồm có:

a) Giấy tờ người Việt Nam cần chuẩn bị
 • Căn cước công dân hoặc hộ chiếu (bản sao kèm bản chính để đối chiếu);
 • Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là độc thân, dùng để đăng ký kết hôn với người Mỹ tại UBND cấp huyện, nơi đang cư trú (bản chính);
 • Giấy khám sức khỏe kết hôn với người Mỹ (bản chính);
 • Giấy xác nhận cư trú của cơ quan công an, nếu kết hôn tại nơi tạm trú (bản chính);
 • Văn bản của đơn vị đang công tác cho phép kết hôn với người Mỹ, nếu đang là cán bộ, công chức, viên chức hoặc người làm việc trong lực lượng vũ trang (bản chính);
 • Tờ khai đăng ký kết hôn với người Mỹ, có dán ảnh nam và nữ (bản chính).

Bạn có thể tải tờ khai tại đây.

Tờ khai đăng ký kết hôn với người Mỹ | Cần làm gì để kết hôn với người Mỹ?
Tờ khai đăng ký kết hôn với người Mỹ | Cần làm gì để kết hôn với người Mỹ?

b) Người Mỹ cần có
 • Hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền của Mỹ cấp, còn hạn sử dụng (bản dịch kèm bản chính);
 • Visa hoặc giấy tờ khác cho phép cư trú hợp pháp tại Việt Nam (bản sao kèm bản chính);
 • Giấy tuyên thệ tình trạng hôn nhân là độc thân (bản chính kèm bản dịch);
 • Giấy tờ chứng minh địa chỉ cư trú tại Mỹ (bản dịch);
 • Giấy khám sức khỏe kết hôn.

Lưu ý:

 • Chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự

Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Mỹ cấp cần được chứng nhận/hợp pháp hóa lãnh sự theo đúng quy định của pháp luật.

Chi tiết về thủ tục chứng nhận/hợp pháp hóa lãnh sự, mời bạn xem thêm: Thủ tục chứng nhận lãnh sự giấy tờ.

 • Giấy khám sức khỏe kết hôn

Kinh nghiệm thực tiễn là bạn phải khám tại những tổ chức y tế có kết luận rõ có đủ sức khỏe kết hôn.

 • Giấy tuyên thệ độc thân của người Mỹ

Theo quy định, giấy tờ này phải là giấy tờ do người Mỹ tuyên thệ trước mặt cán bộ của cơ quan có thẩm quyền của Mỹ.

Tới đây, bạn đã tìm hiểu kinh nghiệm chuẩn bị giấy tờ kết hôn với người Mỹ để giải đáp câu hỏi cần làm gì để kết hôn với người Mỹ.

1.3. Quy trình thực hiện thủ tục kết hôn với người Mỹ

Quy trình đăng ký kết hôn với người Mỹ nói chung và người nước ngoài nói riêng được quy định tại Khoản 2, 3, 4 Điều 38 Luật Hộ tịch 2014 đang có hiệu lực thi hành, được hướng dẫn bởi Điều 31 và 32 Nghị định 123/2015/NĐ-CP.

Quy trình nêu trên là quy trình áp dụng cho người đi đăng ký kết hôn và UBND cấp huyện, nơi có thẩm quyền giải quyết đăng ký kết hôn. Dưới góc độ là người đi đăng ký kết hôn thì có thể các bạn không cần quan tâm tới những việc mà cơ quan có thẩm quyền sẽ phải làm mà thay vào đó các bạn chỉ cần quan tâm tới những việc mình phải làm.

Theo đó, cặp đôi sẽ phải làm những việc sau:

 • Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký kết hôn với người Mỹ;
 • Bước 2: Nhận kết quả đăng ký kết hôn với người Mỹ.

a) Nộp hồ sơ đăng ký kết hôn với người Mỹ

Theo quy định thì một trong hai hoặc cả hai bên nam và nữ có mặt tại UBND cấp huyện, nơi người Việt đang cư trú để nộp hồ sơ. Ngoài ra, bạn cũng có thể nộp hồ sơ đăng ký kết hôn online thông qua cổng dịch vụ công các địa phương.

Tại cơ quan này, bạn sẽ tìm tới Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính để nộp hồ sơ đăng ký kết hôn. Khi tới Bộ phận này, bạn sẽ tìm tới cửa Tư pháp – hộ tịch. Sau đó, bạn xuất trình giấy tờ tùy thân kèm hồ sơ đăng ký kết hôn cho chuyên viên bộ phận này.

Theo quy định, chuyên viên sẽ có trách nhiệm kiểm tra toàn bộ hồ sơ mà người đi đăng ký kết hôn nộp. Nếu hồ sơ có thiếu sót thì thông báo để người đi đăng ký kết hôn hoàn thiện. Ngược lại, nếu hồ sơ đúng, đủ thì tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho người đi đăng ký kết hôn.

Trong thực tiễn, có thể bạn gặp phải một số tình huống như sau:

 • Không nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính

Tại một số địa phương có tình trạng, người đi đăng ký kết hôn không nộp hồ sơ tại Bộ phận nêu trên mà sẽ mang hồ sơ qua Phòng Tư pháp để được kiểm tra. Sau khi kiểm tra, chuyên viên của Phòng Tư pháp không tiếp nhận và chỉ thông báo cặp đôi cứ về đi, có gì sẽ thông báo.

Đối chiếu với quy định của pháp luật thì việc tiếp nhận hồ sơ của người đi đăng ký kết hôn như vậy là không đúng, tìm ẩn rủi ro thất lạc hồ sơ của người đi đăng ký kết hôn. Đồng thời, cũng không xác định được thời hạn giải quyết đăng ký kết hôn trong trường hợp này. Dẫn tới tình trạng, hồ sơ để tại Phòng Tư pháp kéo dài nhưng cặp đôi không nhận được kết quả đăng ký kết hôn.

 • Bị từ chối tiếp nhận hồ sơ với lý do không rõ ràng hoặc bị từ chối nhiều lần

Đây cũng là tình trạng diễn ra tại nhiều địa phương. Theo đó, chuyên viên bộ phận tiếp nhận hồ sơ có thể không tiếp nhận hồ sơ đăng ký kết hôn của người đi đăng ký kết hôn nhưng nêu lý do không rõ ràng hoặc yêu cầu người đi đăng ký kết hôn bổ sung giấy tờ mà pháp luật không quy định.

Thêm vào đó, có thể có tình trạng mỗi lần tới nộp hồ sơ thì chuyên viên lại chỉ ra lỗi sai của giấy tờ mà không hướng dẫn chi tiết. Dẫn tới hậu quả là cặp đôi đi lại rất nhiều lần nhưng không được tiếp nhận hồ sơ đăng ký kết hôn.

b) Nhận kết quả đăng ký kết hôn

Nếu đã được tiếp nhận hồ sơ đăng ký kết hôn thì căp đôi sẽ được thông báo ngày và giờ trả kết quả. Theo đúng lịch hẹn trong giấy hẹn, cặp đôi có mặt để nhận Giấy chứng nhận kết hôn.

Cặp đôi lưu ý phải kiểm tra thật kỹ thông tin trong Giấy chứng nhận kết hôn trước khi ra về.

Tới đây, bạn đã tìm hiểu quy định đăng ký kết hôn với người Mỹ để giải đáp câu hỏi cần làm gì để kết hôn với người Mỹ.

Cần làm gì để kết hôn với người Mỹ?
Cần làm gì để kết hôn với người Mỹ?

2. Kết luận cần làm gì để kết hôn với người Mỹ

Như vậy, dựa trên quy định của pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về một trong những nội dung quan trọng của kết hôn với người Mỹ. Đó là, cần làm gì để kết hôn với người Mỹ.

Bạn có thể thấy, quy trình để hoàn tất đăng ký kết hôn với người Mỹ là điều không đơn giản, với nhiều vướng mắc khó khăn. Đặc biệt, nếu là lần đầu thực hiện thì có thể bạn sẽ không tránh được những thiếu sót khi chuẩn bị giấy tờ. Đương nhiên, khi đã có thiếu sót thì bạn sẽ không thể nhận được kết quả đăng ký kết hôn như mong muốn.

Cần làm gì để kết hôn với người Mỹ đạt kết quả tốt nhất?

Để kết hôn với người Mỹ đạt kết quả tốt nhất, các bạn sẽ làm những việc sau:

 • Tìm hiểu kỹ quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật của Mỹ có liên quan tới việc đăng ký kết hôn;
 • Tham khảo kinh nghiệm từ những bạn đã hoàn tất đăng ký kết hôn với người Mỹ;
 • Chuẩn bị đúng, đủ giấy tờ theo quy định của pháp luật và thông lệ của địa phương nơi bạn cư trú;
 • Đăng ký kết hôn theo đúng quy trình;
 • Sử dụng dịch vụ của đơn vị uy tín, nếu không am hiểu và không có nhiều thời gian đi lại.

Tin rằng, với bề dầy kinh nghiệm hơn chục năm trong lĩnh vực hỗ trợ kết hôn với người Mỹ, cùng đội ngũ luật sư và chuyên viên chuyên nghiệp, chúng tôi đủ khả năng giải đáp cho bạn câu hỏi cần làm gì để kết hôn với người Mỹ, cũng như hỗ trợ bạn kết hôn với người Mỹ đạt kết quả tốt nhất.

Xem thêm: Thủ tục kết hôn với người Mỹ tại Mỹ

Video hướng dẫn Thủ tục kết hôn với người nước ngoài mới nhất