Đăng ký kết hôn vắng mặt được không?

0
110

Đăng ký kết hôn vắng mặt được không là nội dung câu hỏi được nhiều bạn quan tâm, tìm câu trả lời.

Trong thực tế, kết hôn giữa người Việt với người Việt cùng cư trú trong nước thì ít khi các bạn đặt ra câu hỏi đăng ký kết hôn vắng mặt được không. Bởi lẽ, kết quả đăng ký kết hôn của cặp đôi nam, nữ sẽ nhận được ngay trong ngày làm việc. Trừ trường hợp nhận hồ sơ sau 15h00 mà không kịp giải quyết thì nam, nữ sẽ nhận kết quả vào ngày làm việc tiếp theo.

Do đó, cho dù bận công việc hay việc cá nhân tới đâu thì chắc chắn hai bên nam, nữ cũng sẽ thu xếp được thời gian và công việc để cùng có mặt tại cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn và nhận Giấy chứng nhận kết hôn ngay trong ngày.

Thế nhưng, nếu đó là kết hôn giữa người Việt và người Việt Nam định cư tại nước ngoài hoặc người nước ngoài thì lại khác. Bởi lẽ, thời hạn giải quyết đăng ký kết hôn kéo dài tới 15 ngày làm việc, đó là còn chưa tính thời gian cặp đôi chuẩn bị giấy tờ. Vì vậy, việc người nước ngoài sang Việt Nam và chờ đợi trong 1 khoảng thời gian dài như vậy là điều không hề dễ dàng.

Chính vì vậy, nhiều cặp đôi mong muốn đăng ký kết hôn vắng mặt người nước ngoài.

Vậy pháp luật có cho phép đăng ký kết hôn vắng mặt không?

1. Giải đáp đăng ký kết hôn vắng mặt được không

1.1. Quy định của pháp luật về đăng ký kết hôn vắng mặt

Đăng ký kết hôn vắng mặt được quy định tại Khoản 1, Điều 2 và Khoản 5, Điều 3, Thông tư 04/2020/TT-BTP đang có hiệu lực thi hành hướng dẫn Nghị định 123/2015/NĐ-CP và Luật Hộ tịch 2013. Chi tiết như sau:


“Điều 2. Việc ủy quyền đăng ký hộ tịch

1. Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch, cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, yêu cầu đăng ký các việc hộ tịch theo quy định tại Điều 3 Luật hộ tịch (sau đây gọi là yêu cầu đăng ký hộ tịch) được uỷ quyền cho người khác thực hiện thay; trừ trường hợp đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc kết hôn, đăng ký nhận cha, mẹ, con thì không được ủy quyền cho người khác thực hiện, nhưng một bên có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền, không phải có văn bản ủy quyền của bên còn lại.

Việc ủy quyền phải lập thành văn bản, được chứng thực theo quy định của pháp luật. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực.

2. Trường hợp người đi đăng ký khai sinh cho trẻ em là ông, bà, người thân thích khác theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Luật hộ tịch thì không phải có văn bản ủy quyền của cha, mẹ trẻ em, nhưng phải thống nhất với cha, mẹ trẻ em về các nội dung khai sinh.

Điều 3. Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đăng ký hộ tịch

1. Người tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra toàn bộ hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn ngay để người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định.

Trường hợp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ngay thì người tiếp nhận phải lập văn bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, tên của người tiếp nhận.

2. Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch theo quy định của pháp luật hộ tịch, không được yêu cầu người đăng ký hộ tịch nộp thêm giấy tờ mà pháp luật hộ tịch không quy định phải nộp.

3. Người yêu cầu đăng ký hộ tịch có thể nộp bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc (sau đây gọi là bản sao) hoặc bản chụp kèm theo bản chính giấy tờ để đối chiếu. Trường hợp người yêu cầu nộp bản chụp kèm theo bản chính giấy tờ thì người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký xác nhận, không được yêu cầu nộp bản sao giấy tờ đó.

Đối với giấy tờ xuất trình khi đăng ký hộ tịch, người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu với thông tin trong tờ khai, chụp lại hoặc ghi lại thông tin để lưu trong hồ sơ và trả lại cho người xuất trình, không được yêu cầu nộp bản sao hoặc bản chụp giấy tờ đó.

4. Khi trả kết quả đăng ký hộ tịch, người trả kết quả có trách nhiệm hướng dẫn người yêu cầu đăng ký hộ tịch kiểm tra nội dung giấy tờ hộ tịch và Sổ hộ tịch.

Nếu người yêu cầu đăng ký hộ tịch thấy nội dung đúng, phù hợp với hồ sơ đăng ký hộ tịch thì ký, ghi rõ họ, tên trong Sổ hộ tịch theo hướng dẫn của người trả kết quả.

5. Khi trả kết quả đăng ký kết hôn, đăng ký lại kết hôn, cả hai bên nam, nữ phải có mặt; khi trả kết quả đăng ký nhận cha, mẹ, con, cả bên nhận và bên được nhận là cha, mẹ, con đều phải có mặt.”


Đối chiếu với quy định nêu trên thì khi nộp hồ sơ đăng ký kết hôn, một trong hai bên nam nữ có thể nộp hồ sơ mà không cần sự có mặt của bên còn lại và cũng không cần văn bản ủy quyền.

Thế nhưng, khi nhận kết quả đăng ký kết hôn là Giấy chứng nhận kết hôn thì bắt buộc hai bên nam, nữ phải có mặt.

Đăng ký kết hôn vắng mặt
Đăng ký kết hôn vắng mặt

1.2. Thực tiễn đăng ký kết hôn vắng mặt

a) Nộp hồ sơ đăng ký kết hôn vắng mặt

Mặc dù pháp luật có quy định rõ ràng là một trong hai bên nam, nữ có thể nộp hồ sơ đăng ký kết hôn mà không cần sự có mặt của bên còn lại và cũng không cần có văn bản ủy quyền. Tuy nhiên, trong thực tế không phải lúc nào các bạn cũng có thể nộp hồ sơ đăng ký kết hôn vắng mặt được thuận lơi.

Điều này phụ thuộc rất nhiều vào trình độ, chuyên môn của công chức tư pháp tiếp nhận hồ sơ.

Trong thực tế, không ít địa phương không cho phép công dân nộp hồ sơ đăng ký kết hôn vắng mặt. Thậm chí, cùng địa phương cấp tỉnh nhưng công chức tư pháp tiếp nhận hồ sơ có thể có những áp dụng khác nhau. Có nơi thì cho phép nộp hồ sơ vắng mặt nhưng có nơi thì không.

Có vô vàn những lý do để công chức tư pháp từ chối tiếp nhận hồ sơ vắng mặt như: Kiểm tra xem chữ ký của nam, nữ trên Tờ khai đăng ký kết hôn có đúng không? Yêu cầu có mặt để còn hỏi thông tin về mối quan hệ…

Tất nhiên, đối chiếu với quy định của pháp luật thì những lý do nêu trên đều không phù hợp. Bởi lẽ, khi nhận kết quả cả hai bên nam, nữ phải có mặt nên đủ để thể hiện ý chí mong muốn đăng ký kết hôn của nam, nữ.

b) Cần làm gì để nộp hồ sơ vắng mặt

Nếu vì những lý do nhất định mà một trong hai bên nam, nữ không thể có mặt để nộp hồ sơ đăng ký kết hôn thì bên còn lại cần làm những việc sau để việc nộp hồ sơ được thuận lợi.

  • Chuẩn bị đúng và đủ hồ sơ đăng ký kết hôn

Đây là một trong những việc quan trọng mà bên nộp hồ sơ cần phải lưu ý, nếu muốn nộp hồ sơ đăng ký kết hôn vắng mặt bên còn lại.

Nền hành chính công của Việt Nam vẫn còn nhiều bất cập. Tình trạng cán bộ, công chức gây khó khăn, nhũng nhiễu cho công dân khi thực hiện thủ tục hành chính vẫn phổ biến, mặc dù đã có sự chuyển biến. Chình vì vậy, chỉ cần một lỗi sai nhỏ trong hồ sơ đăng ký kết hôn cũng có thể khiến bạn bị từ chối tiếp nhận và phải mất thêm thời gian khắc phục lại hồ sơ.

Do đó, các bạn lưu ý phải làm sao chuẩn bị hồ sơ đăng ký kết hôn đúng, đủ các giấy tờ cần thiết.

Chi tiết về hồ sơ đăng ký kết hôn, mời bạn xem thêm: Hồ sơ đăng ký kết hôn với người nước ngoài.

  • Chuẩn bị quy định của pháp luật để trao đổi

Nếu không được tiếp nhận hồ sơ đăng ký kết hôn vắng mặt bên còn lại, các bạn cần phải bình tĩnh. Sau đó, các bạn sẽ viện dẫn quy định của pháp luật và trao đổi với công chức tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp công chức tư pháp tiếp nhận hồ sơ vẫn từ chối thì bạn đề nghị có văn bản trả lời nêu rõ lý do không tiếp nhận hồ sơ. Khi đã có văn bản trả lời, bạn có thể phản ánh, kiến nghị hoặc khiếu nại, tố cáo để buộc công chức tư pháp phải tiếp nhận hồ sơ.

  • Nộp hồ sơ đăng ký kết hôn qua cổng dịch vụ công

Ngoài trực tiếp có mặt để nộp hồ sơ đăng ký kết hôn thì các bạn cũng có thể nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công của từng địa phương.

Tuy nhiên, nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công cũng có những ưu và nhược điểm. Ưu điểm là hạn chế phải đi lại, tiếp xúc với cán bộ, công chức, hạn chế tiêu cực. Nhược điểm là đôi khi có những thiếu sót trong hồ sơ thì việc hướng dẫn công dân qua điện thoại gặp nhiều khó khăn. Và nếu là trường hợp không am hiểu thì rất khó để công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn công dân khắc phục thiếu sót qua điện thoại.

Như vậy, tới đây bạn đã có lời giải đáp cho câu hỏi đăng ký kết hôn vắng mặt được không.

2. Kết luận đăng ký kết hôn vắng mặt được không

Như vậy, dựa trên quy định của pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn nhiều năm công tác trong lĩnh vực, chúng tôi đã giải đáp cho bạn câu hỏi đăng ký kết hôn vắng mặt được không và những việc phải làm để nộp đăng ký kết hôn vắng mặt.

Từ quy định của pháp luật tới thực tiễn đôi khi vẫn còn một khoảng cách tương đối xa. Đôi lúc và đôi chỗ vẫn còn tình trạng địa phương thực hiện không đúng, đủ quy định của pháp luật, gây ra những khó khăn cho công dân.

Đặc biệt, nếu đó là kết hôn có yếu tố nước ngoài thì việc thực hiện đăng ký kết hôn vắng mặt người nước ngoài là tương đối khó khăn. Thậm chí, không ít trường hợp cặp đôi gặp nhiều vướng mắc dẫn tới không thể hoàn tất đăng ký kết hôn.

Trong trường hợp như vậy, các bạn có thể cân nhắc sử dụng dịch vụ của đơn vị uy tín. Những đơn vị như vậy sẽ biết cách hỗ trợ bạn đăng ký kết hôn đạt kết quả tốt nhất và trong thời gian ngắn nhất.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ hotline để được hỗ trợ.

Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký kết hôn với người nước ngoài mới nhất