Bố mẹ có xin giấy xác nhận độc thân cho con được không?

0
1756

Bố mẹ có xin giấy xác nhận độc thân cho con được không là câu hỏi mà được khá nhiều bạn đặt ra và đi tìm câu trả lời.

Độc thân là một trong những điều kiện kết hôn được pháp luật về hôn nhân và gia đình quy định. Theo đó, để có thể đăng ký kết hôn thì tại thời điểm đăng ký cặp đôi phải đang độc thân.

Từ điều kiện kết hôn này mà Luật Hộ tịch 2014 đã cụ thể hóa thành quy định một trong những giấy tờ cặp đôi phải có trong hồ sơ đăng ký kết hôn, đó chính là Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là đang độc thân.

Cũng theo quy định của Luật Hộ tịch nêu trên thì Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân sẽ do UBND cấp xã nơi công dân thường trú cấp. Trường hợp công dân không có nơi thường trú thì UBND nơi đang tạm trú sẽ cấp giấy tờ này.

Chính vì quy định nêu trên nên nhiều bạn đang sinh sống ở địa phương không phải nơi mình đang thường trú sẽ phải quay trở về UBND cấp xã nơi mình thường trú để xin Giấy xác nận tình trạng hôn nhân.

Trong thực tiễn, nhiều bạn không có nhiều thời gian đi lại hoặc vì những lý do nhất định không thể về địa phương nơi thường trú xin giấy xác nhận độc thân. Câu hỏi đặt ra lúc này là bố mẹ có thể xin giấy độc thân cho con được không?

Bài viết khác:  Mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn với người nước ngoài

1. Giải đáp bố mẹ xin giấy độc thân cho con

Điều 2, Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định về vấn đề này như sau:


Điều 2. Việc ủy quyền đăng ký hộ tịch

  1. Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch, cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, yêu cầu đăng ký các việc hộ tịch theo quy định tại Điều 3 Luật hộ tịch (sau đây gọi là yêu cầu đăng ký hộ tịch) được uỷ quyền cho người khác thực hiện thay; trừ trường hợp đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc kết hôn, đăng ký nhận cha, mẹ, con thì không được ủy quyền cho người khác thực hiện, nhưng một bên có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền, không phải có văn bản ủy quyền của bên còn lại.

Việc ủy quyền phải lập thành văn bản, được chứng thực theo quy định của pháp luật. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực.


Như vậy, theo quy định tại khoản 1, Điều 2, Thông tư 04/2020/TT-BTP có hiệu lực thi hành từ ngày 16/7/2020 thì cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là một trong những việc hộ tịch được ủy quyền cho người khác thực hiện.

Vì vậy, trường hợp không muốn tự mình xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thì công dân có thể ủy quyền cho bố, mẹ thực hiện thay. Văn bản ủy quyền không cần phải chứng thực chữ ký.

Bài viết khác:  Ủy quyền xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Bố mẹ có xin giấy xác nhận độc thân cho con được không?
Bố mẹ có xin giấy xác nhận độc thân cho con được không?

2. Kết luận bố mẹ có xin giấy xác nhận độc thân cho con được không?

Như vậy, chúng ta đã cùng tìm hiểu quy định của pháp luật và khẳng định bố mẹ có thể xin giấy độc thân cho con.

Giấy độc thân là một trong những giấy tờ quan trọng khi đăng ký kết hôn. Đây cũng là một trong những giấy tờ hay bị cán bộ, công chức trong cơ quan có thẩm quyền bắt bẻ. Chính vì vậy, giấy tờ này phải cực kỳ chính xác.

Rất mong được đồng hành và hỗ trợ bạn đăng ký kết hôn.

Xem thêm: Đăng ký kết hôn cần những giấy tờ gì?

Thủ tục kết hôn với người nước ngoài