Đăng ký kết hôn với người Anh cần giấy tờ gì?

0
13

Đăng ký kết hôn với người Anh cần giấy tờ gì là nội dung câu hỏi được rất nhiều bạn quan tâm, tìm hiểu khi có ý định kết hôn với người Anh.

Chắc chắn rằng, khi thực hiện bất kỳ thủ tục hành chính nào của Việt Nam hoặc nước ngoài thì chúng ta đều biết sẽ phải chuẩn bị hồ sơ gồm những giấy tờ cần thiết được pháp luật quy định hoặc theo thông lệ áp dụng pháp luật của từng cơ quan có thẩm quyền.

Đăng ký kết hôn với người Anh cũng không phải ngoại lệ khi cặp đôi cũng phải chuẩn bị hồ sơ đăng ký kết hôn gồm những loại giấy tờ mà pháp luật quy định và thông lệ thực tiễn. Có lẽ, có nhiều giấy tờ mà các bạn đã biết phải chuẩn bị như: Giấy chứng nhận độc thân. Thế nhưng, ngoài giấy tờ độc thân thì còn phải chuẩn bị giấy tờ gì nữa không?

Trong nội dung bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu câu trả lời cho câu hỏi đăng ký kết hôn với người Anh cần giấy tờ gì.

1. Giải đáp đăng ký kết hôn với người Anh cần giấy tờ gì

Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, khi chuẩn bị hồ sơ đăng ký kết hôn với người Anh thì các bạn sẽ phải thực hiện theo quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật của từng địa phương.

Vậy chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và làm rõ pháp luật quy định như thế nào về đăng ký kết hôn với người Anh cần giấy tờ gì và thực tiễn chuẩn bị giấy tờ ra sao.

1.1. Quy định của pháp luật về đăng ký kết hôn với người Anh cần giấy tờ gì

Pháp luật về hộ tịch không có quy định riêng về hồ sơ đăng ký kết hôn với người Anh mà chỉ có quy định chung về hồ sơ đăng ký kết hôn với người nước ngoài.

Theo đó, Điều 10, Khoản 1, Điều 38 Luật Hộ tịch 2014 đang có hiệu lực thi hành, được hướng dẫn bởi Điều 30, Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định về hồ sơ đăng ký kết hôn với người nước ngoài, trong đó có đăng ký kết hôn với người Anh như sau:


“Điều 10. Hợp pháp hóa lãnh sự đối với giấy tờ của nước ngoài

Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc xác nhận để sử dụng cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Điều 38. Thủ tục đăng ký kết hôn

1. Hai bên nam, nữ nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài xác nhận người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

Người nước ngoài, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài phải nộp thêm giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân, bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu.

Điều 2. Quy định về xuất trình, nộp giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, cấp bản sao trích lục hộ tịch

3. Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài sử dụng để đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký người dịch theo quy định của pháp luật.

Điu 30. H sơ đăng ký kết hôn

1. Hồ sơ đăng ký kết hôn được lập theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật Hộ tịch và quy định sau đây:

a) Hai bên nam, nữ có thể khai chung vào một Tờ khai đăng ký kết hôn;

b) Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài là giấy do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp còn giá trị sử dụng xác nhận hiện tại người đó không có vợ hoặc không có chồng; trường hợp nước ngoài không cấp xác nhận tình trạng hôn nhân thì thay bằng giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài xác nhận người đó có đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật nước đó.

Nếu giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài không ghi thời hạn sử dụng thì giấy tờ này và giấy xác nhận của tổ chức y tế theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật Hộ tịch chỉ có giá trị 6 tháng, kể từ ngày cấp.

2. Trường hợp người nước ngoài không có hộ chiếu để xuất trình theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này thì có thể xuất trình giấy tờ đi lại quốc tế hoặc thẻ cư trú.

3. Ngoài giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này, nếu bên kết hôn là công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì còn phải nộp bản sao trích lục hộ tịch về việc đã ghi vào sổ việc ly hôn hoặc hủy việc kết hôn theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 của Nghị định này; nếu là công chức, viên chức hoặc đang phục vụ trong lực lượng vũ trang thì phải nộp văn bản của cơ quan, đơn vị quản lý xác nhận việc người đó kết hôn với người nước ngoài không trái với quy định của ngành đó.”


1.2. Thực tiễn đăng ký kết hôn với người Anh cần giấy tờ gì

Trong thực tiễn chuẩn bị hồ sơ đăng ký kết hôn với người Anh sẽ có sự khác biệt so với quy định của pháp luật. Nguyên nhân của sự khác biệt này là do pháp luật của Anh Quốc có những quy định đặc thù, có thể không giống với quy định của pháp luật của Việt Nam.

Chính vì vậy, nếu chỉ đọc các quy định của pháp luật và chuẩn bị giấy tờ là không đủ.

Thực tiễn, đăng ký kết hôn với người Anh cần giấy tờ gì thì sẽ cần những giấy tờ sau:

a) Người Việt Nam cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

 • Căn cước công dân hoặc hộ chiếu do cơ quan của Việt Nam cấp, còn hạn sử dụng (bản chính kèm bản sao);
 • Giấy tờ chứng minh nơi cư trú (bản sao kèm bản chính);
 • Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là độc thân, dùng để đăng ký kết hôn với người Anh, tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. Giấy này do UBND cấp xã nơi thường trú cấp.
 • Giấy khám sức khỏe kết hôn có kết luận rõ ràng đủ sức khỏe kết hôn với người nước ngoài;
 • Văn bản của đơn vị đang công tác cho phép kết hôn với người nước ngoài, nếu người Việt đang là cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan nhà nước hoặc lực lượng vũ trang;
 • Tờ khai đăng ký kết hôn với người nước ngoài theo mẫu mới nhất.

b) Người Anh cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

 • Hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền của Anh cấp, còn hạn sử dụng (bản sao kèm bản dịch);
 • Thị thực hoặc giấy tờ khác cho phép người Anh cư trú hợp pháp tại Việt Nam (bản sao kèm bản chính);
 • Giấy tờ chứng minh địa chỉ cư trú tại Anh (bản dịch);
 • Giấy tuyên thệ độc thân do cơ quan có thẩm quyền của Anh cấp, dùng để kết hôn với người Việt Nam tại Việt Nam (bản dịch kèm bản chính);
 • Giấy khám sức khỏe kết hôn do tổ chức y tế có thẩm quyền cấp, xác nhận người Anh đủ sức khỏe kết hôn (bản chính);

Lưu ý, khi chuẩn bị hồ sơ đăng ký kết hôn với người Anh, cặp đôi cần chú ý những vấn đề sau:

 • Chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự

Theo đó, giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Anh cấp không đương nhiên có giá trị sử dụng để đăng ký kết hôn tại Việt Nam mà cần được chứng nhận lãnh sự bởi cơ quan có thẩm quyền của Anh và hợp pháp hóa lãnh sự bởi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

 • Dịch thuật sang tiếng Việt

Các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp phải được dịch thuật sang tiếng Việt có công chứng/chứng thực bản dịch.

 • Giấy tờ độc thân của người Anh

Theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền thì giấy tờ độc thân của người Anh phải là Giấy tuyên thệ độc thân do cơ quan có thẩm quyền của Anh cấp và theo biểu mẫu được công bố. Giấy tờ này chỉ xác nhận người Anh tuyên thệ độc thân trước mặt cán bộ của cơ quan có thẩm quyền của Anh mà không xác nhận nội dung người Anh đang độc thân.

 • Giấy khám sức khỏe kết hôn

Pháp luật về hộ tịch không có quy định về biểu mẫu giấy khám sức khỏe kết hôn nhưng theo kinh nghiệm thực tiễn thì bạn nên khám sức khỏe tại tổ chức y tế có thẩm quyền có kết luận rõ ràng đủ sức khỏe kết hôn.

Tới đây, bạn đã được tìm hiểu và làm rõ câu trả lời cho câu hỏi đăng ký kết hôn với người Anh cần giấy tờ gì.

2. Kết luận

Như vậy, dựa trên quy định của pháp luật về hộ tịch và kinh nghiệm thực tiễn thì chúng ta đã cùng nhau viện dẫn quy định của pháp luật, thực tiễn để trả lời cho câu hỏi đăng ký kết hôn với người Anh cần giấy tờ gì.

Kết quả đăng ký kết hôn với người Anh phụ thuộc hoàn toàn vào giấy tờ mà cặp đôi đã chuẩn bị. Tuy nhiên, trong thực tiễn đa số các bạn kết hôn với người Anh đều là lần đầu thực hiện nên khó tránh được thiếu sót khi chuẩn bị giấy tờ.

Nếu không am hiểu và không có nhiều thời gian đi lại hoặc sợ sai sót trong giấy tờ khiến người Anh phải đi lại nhiều lần thì bạn nên sử dụng dịch vụ của đơn vị uy tín. Rất mong được đồng hành cùng bạn.

Xem thêm: Thủ tục kết hôn với người Anh