Giấy tờ độc thân của người Canada

0
1421

Giấy tờ độc thân của người Canada là giấy tờ không thể thiếu trong hồ sơ đăng ký kết hôn với người Canada tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Do việc xin visa sang Canada để đăng ký kết hôn không hề dễ dàng, do đó phần lớn cặp đôi nếu không cùng cư trú tại Canada thì đều lựa chọn đăng ký kết hôn tại Việt Nam.

Sau khi đăng ký kết hôn, nếu có nhu cầu định cư tại Canada thì người Canada sẽ đứng ra bảo lãnh và người Việt sẽ nộp hồ sơ xin visa tại Sứ quán Canada ở Việt Nam. Khi đã được cấp visa, người Việt sẽ nhập cảnh vào Canada để đoàn tụ cùng vợ/chồng.

Theo quy định của pháp luật về hộ tịch, khi thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài nói chung tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thì người nước ngoài phải cung cấp giấy tờ chứng minh hiện tại đang độc thân, hay nói ngắn gọn hơn là giấy độc thân. Vì vậy, khi người Canada đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam tại Việt Nam thì sẽ phải chuẩn bị giấy độc thân.

Vậy giấy tờ độc thân của người Canada có tên gọi là gì và phải làm gì để có thể có được giấy tờ này?

Giấy tờ độc thân của người Canada
Giấy tờ độc thân của người Canada

1. Giấy tờ độc thân của người Canada

Để hiểu rõ hơn về giấy tờ độc thân của người Canada, chúng ta sẽ tìm hiểu 03 nội dung chính:

 • Quy định của pháp luật về giấy tờ độc thân của người Canada;
 • Thực tiễn chuẩn bị giấy tờ độc thân của người Canada;
 • Làm thế nào để có được giấy tờ độc thân của người Canada;
 • Lưu ý về giấy tờ độc thân của người Canada.

1.1. Quy định của pháp luật về giấy tờ độc thân của người Canada

Khoản 1, Điều 38, Luật Hộ tịch 2014 đang có hiệu lực thi hành, được hướng dẫn bởi Điều 30, Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định về giấy tờ độc thân của người nước ngoài nói chung, trong đó có người Canada như sau:


“Điều 38. Thủ tục đăng ký kết hôn

1. Hai bên nam, nữ nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài xác nhận người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

Người nước ngoài, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài phải nộp thêm giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân, bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu.

Điều 30. Hồ sơ đăng ký kết hôn

1. Hồ sơ đăng ký kết hôn được lập theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật Hộ tịch và quy định sau đây:

a) Hai bên nam, nữ có thể khai chung vào một Tờ khai đăng ký kết hôn;

b) Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài là giấy do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp còn giá trị sử dụng xác nhận hiện tại người đó không có vợ hoặc không có chồng; trường hợp nước ngoài không cấp xác nhận tình trạng hôn nhân thì thay bằng giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài xác nhận người đó có đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật nước đó.

Nếu giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài không ghi thời hạn sử dụng thì giấy tờ này và giấy xác nhận của tổ chức y tế theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật Hộ tịch chỉ có giá trị 6 tháng, kể từ ngày cấp.

2. Trường hợp người nước ngoài không có hộ chiếu để xuất trình theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này thì có thể xuất trình giấy tờ đi lại quốc tế hoặc thẻ cư trú.

3. Ngoài giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này, nếu bên kết hôn là công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì còn phải nộp bản sao trích lục hộ tịch về việc đã ghi vào sổ việc ly hôn hoặc hủy việc kết hôn theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 của Nghị định này; nếu là công chức, viên chức hoặc đang phục vụ trong lực lượng vũ trang thì phải nộp văn bản của cơ quan, đơn vị quản lý xác nhận việc người đó kết hôn với người nước ngoài không trái với quy định của ngành đó.”


Như vậy, giấy tờ độc thân của người Canada là giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân, trường hợp nước ngoài không cấp xác nhận tình trạng hôn nhân thì thay bằng giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài xác nhận người đó có đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật nước đó.

Bài viết khác:  Giấy tờ cần chuẩn bị khi kết hôn với người Canada

1.2. Thực tiễn chuẩn bị giấy tờ độc thân của người Canada

Theo quy định mới nhất của cơ quan có thẩm quyền của Canada thì giấy tờ này có tên gọi là Bản tuyên thệ độc thân do cơ quan có thẩm quyền của Canada cấp.

Giấy tuyên thệ có thông tin sau:

 • Thông tin về người tuyên thệ độc thân

Thông tin này gồm có: Họ và tên, địa chỉ cư trú, số giấy tờ tùy thân.

 • Thông tin về người dự định sẽ đăng ký kết hôn

Thông tin này bao gồm: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giấy tờ tùy thân.

Đặc biệt cơ quan có thẩm quyền của Canada không xác nhận nội dung về tình trạng hôn nhân của công dân mà chỉ xác nhận người tuyên thệ đã tuyên thệ trước mặt cán bộ của cơ quan có thẩm quyền.

Giấy tờ này khá giống như giấy độc thân của người Mỹ, người Anh, người Úc dùng để đăng ký kết hôn tại Việt Nam.

Vậy làm sao để có được giấy tờ này?

1.3. Làm thế nào để có giấy tờ độc thân của người Canada

Để có thể có được giấy tờ này, người Canada sẽ thực hiện theo quy trình sau:

 • Chuẩn bị giấy tờ để xin cấp giấy tờ độc thân của người Canada

Trước khi có mặt tại cơ quan có thẩm quyền của Canada để tuyên thệ, người Canada sẽ chuẩn bị giấy tờ tùy thân và giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân trước đó (nếu có) đã chấm dứt.

Bài viết khác:  Thủ tục kết hôn với người Canada

Đối với người Việt thì đó là Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và giấy tờ tùy thân.

Giấy tờ độc thân của người Canada | Ảnh minh họa
Giấy tờ độc thân của người Canada | Ảnh minh họa

 • Đặt lịch hẹn tuyên thệ độc thân

Khi đã chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ nêu trên, người Canada sẽ đặt lịch hẹn với Cơ quan có thẩm quyền bằng cách gọi điện hoặc gửi email. Lịch hẹn thông thường sẽ chỉ được mở trước 1 tuần và thường sẽ nhanh chóng đầy lịch hẹn làm việc.

Do đó, các bạn phải lưu ý về thời gian đặt lịch hẹn, nếu không sẽ không có thể lịch hẹn trống.

 • Có mặt để tuyên thệ độc thân

Theo lịch hẹn với Cơ quan có thẩm quyền, cặp đôi có mặt và thực hiện tuyên thệ dưới sự chứng kiến của người có thẩm quyền. Sau khi hoàn tất việc tuyên thệ, người Canada sẽ thanh toán lệ phí và cuối cùng là nhận Giấy tuyên thệ độc thân.

Giấy tuyên thệ độc thân sẽ được cấp ngay trong ngày tuyên thệ.

1.4. Lưu ý về giấy tờ độc thân của người Canada

 • Giấy tờ độc thân của người Canada phải đúng biểu mẫu

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, giấy tờ độc thân của người Canada dùng để đăng ký kết hôn phải là Bản tuyên thệ độc thân theo đúng biểu mẫu do cơ quan có thẩm quyền của Canada công bố.

Vì vậy, nếu không phải Bản tuyên thệ độc thân nêu trên thì dù giấy tờ của người Canada có chứng minh người Canada đang độc thân thì cũng không sử dụng để kết hôn tại Việt Nam.

 • Chứng nhận/hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ độc thân của người Canada
Bài viết khác:  Kết hôn với người Canada

Để sử dụng tại Việt Nam cho mục đích kết hôn, giấy tờ độc thân của người Canada phải được chứng nhận/hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật.

Theo đó, giấy tờ độc thân của người Canada phải được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam đóng dấu hợp pháp hóa lãnh sự.

 • Dịch thuật giấy tờ độc thân của người Canada sang tiếng Việt

Sau khi đã được chứng nhận/hợp pháp hóa lãnh sự, giấy tờ độc thân của người Canada cần được dịch sang tiếng Việt có công chứng/chứng thực bản dịch.

2. Kết luận về giấy tờ độc thân của người Canada

Như vậy, dựa trên quy định của pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn thì chúng ta đã cũng tìm hiểu về một trong những loại giấy tờ quan trọng của người Canada dùng để kết hôn tại Việt Nam. Đó là, giấy tờ độc thân của người Canada hay còn gọi là Giấy tuyên thệ của người Canada dùng để đăng ký kết hôn tại Việt Nam.

Trong thực tiễn, việc chuẩn bị giấy tờ này cũng khá phức tạp đối với những bạn lần đầu thực hiện. Ngoài vấn đề về giấy độc thân thì một vướng mắc mà cặp đôi hay gặp phải đó là bị gây khó dễ bởi cán bộ tiếp nhận hồ sơ. Có thể, trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, cán bộ, công chức có thể yêu cầu cung cấp thêm giấy tờ mà pháp luật không quy định.

Đây là bất cập của nền hành chính công Việt Nam trong suốt nhiều năm qua mà chưa thể giải quyết dứt điểm, mặc dù đã được cải cách rất nhiều

Rất mong được đồng hành và hỗ trợ bạn xin giấy tờ độc thân của người Canada.

Xem thêm: Dịch vụ làm giấy tờ kết hôn với người nước ngoài