Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ ở đâu?

0
557

Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ ở đâu?

Với những thủ tục hành chính không có yếu tố nước ngoài thì hầu hết mọi người sẽ không cần phải quan tâm tới chứng nhận/hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ. Thế nhưng, nếu đó là thủ tục hành chính có yếu tố nước ngoài thì đây lại là nội dung mà người thực hiện thủ tục không thể không quan tâm, tìm hiểu trước khi thực hiện.

Pháp luật Việt Nam quy định giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp cần được chứng nhận/hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại.

Ngược lại, pháp luật của các quốc gia nước ngoài cũng có quy định tương tự. Theo đó, giấy tờ của Việt Nam muốn được sử dụng tại nước ngoài cũng cần được chứng nhận/hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định.

Xuất phát từ quy định này, thủ tục chứng nhận/hợp pháp hóa lãnh sự ra đời.

Vậy câu hỏi đặt ra là hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ ở đâu?

1. Giải đáp hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ ở đâu

Trong thực tiễn sẽ có 02 tình huống hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, bao gồm: Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ để sử dụng tại Việt Nam và hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ để sử dụng ở nước ngoài.

Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ ở đâu?
Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ ở đâu?

1.1. Trường hợp sử dụng tại Việt Nam

Đây là trường hợp giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp và muốn được sử dụng tại Việt Nam.

Lúc này, cơ quan có thẩm quyền hợp pháp hóa lãnh sự sẽ bao gồm:

  • Cơ quan lãnh sự của Việt Nam đặt tại nước ngoài;
  • Cục Lãnh sự – Bộ Ngoại giao Việt Nam;
  • Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Trước khi hợp pháp hóa lãnh sự thì giấy tờ cần được chứng nhận lãnh sự bởi cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

1.2. Trường hợp sử dụng tại nước ngoài

Đây là trường hợp giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và muốn sử dụng tại nước ngoài.

Lúc này, cơ quan có thẩm quyền hợp pháp hóa lãnh sự là cơ quan lãnh sự của nước ngoài đặt tại Việt Nam.

2. Kết luận hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ ở đâu

Như vậy, chúng ta đã cùng nhau giải đáp cơ quan có thẩm quyền hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ.

Chứng nhận/hợp pháp hóa lãnh sự không phải thủ tục quá khó để thực hiện. Tuy nhiên, với nền hành chính công của Việt Nam còn nhiều phức tạp thì đôi lúc và đôi chỗ công dân vẫn gặp phải những trở ngại nhất định.

Rất mong được đồng hành và hỗ trợ bạn hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ.

Có thể bạn muốn xem thêm: Thủ tục kết hôn với người nước ngoài