Thứ tự thanh toán tiền thi hành án dân sự

0
1153

Thứ tự thanh toán tiền thi hành án dân sự là nội dung được khá nhiều bạn quan tâm, tìm hiểu.

Khi phán quyết của Tòa án hoặc Trọng tài thương mại hoặc Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh đã có hiệu lực để thi hành thì một việc mà các bên đương sự thường hay quan tâm đó là phán quyết đó sẽ được thi hành như thế nào trong thực tế.

Theo quy định, Tòa án sẽ có trách nhiệm chuyển giao bản án, quyết định cho cơ quan thi hành án dân sự trong khoảng thời hạn nhất định, kể từ thời điểm bản án, quyết định đó có hiệu lực. Căn cứ vào nội dung bản án, quyết định, cơ quan thi hành án dân sự sẽ thụ lý để thi hành án theo quy định của pháp luật.

Lúc này, điều mà người được thi hành án quan tâm là tiền thi hành án sẽ được thanh toán theo thứ tự nào?

1. Tư vấn thứ tự thanh toán tiền thi hành án dân sự

Theo quy định tại Điều 47, Luật Thi hành án dân sự 2008 được sửa đổi, bổ sung một số điều thì thứ tự thanh toán được quy định như sau:

  • Trừ các chi phí thi hành án và khoản tiền phải thuê nhà trong vòng 1 năm trong trường hợp cưỡng chế giao nhà ở duy nhất của người phải thi hành án cho người mua được tài sản bán đấu giá mà người phải thi hành án không còn đủ tiền để thuê nhà hoặc tạo lập nơi ở mới.
  • Tiền cấp dưỡng;

Đây là số tiền mà theo phán quyết của Tòa án, người phải thi hành sẽ phải chi trả hàng tháng/hàng quý/hàng năm cho người được thi hành án.

  • Tền lương, tiền công lao động, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp mất sức lao động;
  • Tiền bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tổn thất về tinh thần.
  • Án phí, lệ phí Tòa án;
  • Các khoản phải thi hành án khác theo bản án, quyết định.

Đây là các quy định chung liên quan tới thứ tự thanh toán tiền thi hành án dân sự.

Dưới đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một số trường hợp đặc biệt.

1.1. Trường hợp nhiều người cùng được thi hành án

Đây là trường hợp trong nội dung bản án, quyết định xác định nhiều người cùng được hưởng quyền, lợi ích từ người phải thi hành án. Lúc này, thứ tự thanh toán sẽ được quy định như sau:

  • Việc thanh toán được thực hiện theo thứ tự như các quy định cung đã nêu ở trên; trường hợp trong cùng một hàng ưu tiên có nhiều người được thi hành án thì việc thanh toán được thực hiện theo tỷ lệ số tiền mà họ được thi hành án.

Ví dụ: A phải có nghĩa vụ bồi thường do xâm phạm tới sức khỏe của B và C tương ứng với số tiền B 50 triệu, C 30 triệu.

Trường hợp số tiền thi hành án thu được từ A là 20 triệu thì xử lý như sau:

Số tiền B được thi hành án là: 20×50/(50+30), số tiền C được thi hành án là: 20×30/(50+30).

  • Số tiền thi hành án thu theo quyết định cưỡng chế thi hành án được thanh toán cho những người được thi hành án tính đến thời điểm có quyết định cưỡng chế đó; số tiền còn lại được thanh toán cho những người được thi hành án theo các quyết định thi hành án khác tính đến thời điểm thanh toán.

Điều này được diễn giải như sau qua ví dụ như sau: A vay B 50 triệu và vay C 30 triệu. B khởi kiện A ra Tòa án, Tòa án tuyên A phải trả cho B 50 triệu. Bản án có hiệu lực thi hành và cơ quan thì hành án ra quyết định thi hành án. Sau đó, C mới khởi kiện A ra Tòa và Tòa án ra phán quyết, cơ quan thi hành án ra quyết định A phải trả cho C 30 triệu.

Cơ quan thi hành án cưỡng chế thi hành án lần thứ nhất được của A 70 triệu khi chưa có quyết định thi hành án đối với phần của C thì trả số tiền 50 triệu cho A, còn khi có quyết định thi hành án đối với phần của C thì trả cho C 20 triệu.

  • Sau khi thanh toán theo quy định nêu trên số tiền còn lại được trả cho người phải thi hành án.
Thứ tự thanh toán tiền thi hành án dân sự | Ảnh minh họa
Thứ tự thanh toán tiền thi hành án dân sự | Ảnh minh họa

1.2. Trường hợp cầm cố, thế chấp tài sản

Trường hợp xử lý tài sản cầm cố, thế chấp mà bên nhận cầm cố, thế chấp là bên được thi hành án hoặc trường hợp bán tài sản mà bản án, quyết định tuyên kê biên để bảo đảm thi hành một nghĩa vụ cụ thể thì số tiền thu được từ việc bán tài sản cầm cố, thế chấp, bị kê biên được ưu tiên thanh toán cho bên nhận cầm cố, thế chấp hoặc bên có nghĩa vụ được bảo đảm sau khi trừ án phí của bản án, quyết định đó, chi phí cưỡng chế và khoản tiền phải thuê nhà trong vòng 1 năm trong trường hợp cưỡng chế giao nhà ở duy nhất của người phải thi hành án cho người mua được tài sản bán đấu giá mà người phải thi hành án không còn đủ tiền để thuê nhà hoặc tạo lập nơi ở mới.

Trường hợp xử lý tài sản cầm cố, thế chấp mà bên nhận cầm cố, thế chấp không phải là người được thi hành án thì người nhận cầm cố, thế chấp được ưu tiên thanh toán trước khi thanh toán các khoản khác theo quy định.

Ví dụ: A vay ngân hàng 50 triệu và thế chấp bằng Quyền sử dụng đất (sổ đỏ) và tài sản gắn liền với đất. Sau đó, A tiếp tục vay B 100 triệu.

Trường hợp ngân hàng là khởi kiện A và Tòa án đã ra phán quyết kê biên tài sản của A để trả cho ngân hàng tiền gốc 50 triệu và tiền lãi (nếu có) thì cơ quan thi hành án sẽ bán đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất mà A đã mang thế chấp. Sau khi trừ đi án phí, chi phí cưỡng chế và khoản tiền phải thuê nhà trong vòng 1 năm trong trường hợp cưỡng chế giao nhà ở duy nhất của người phải thi hành án cho người mua được tài sản bán đấu giá mà người phải thi hành án không còn đủ tiền để thuê nhà hoặc tạo lập nơi ở mới thì sẽ ưu tiên thanh toán cho ngân hàng.

Nếu B là người khởi kiện và được xác định là người được thi hành án thì thứ tự thi hành án cũng ưu tiên ngân hàng được thanh toán trước.

1.3. Thứ tự thanh toán khi thi hành án về phá sản

Lúc này thứ tự thanh toán sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản.

Đây là nội dung rất dài nên trong bài viết này không thể trình bày hết. Chúng tôi sẽ có bài viết về nội dung này sau.

Các bạn có thể tìm hiểu về các thứ tự được thanh toán theo quy định của Luật Phá sản 2014, tại đây.

2. Kết luận thứ tự thanh toán tiền thi hành án dân sự

Như vậy, dựa trên quy định của pháp luật và kiến thức pháp lý thì chúng tôi đã giải thích cho các bạn hiểu về thứ tự ưu tiên thanh toán tiền thi hành án dân sự.

Có thể nói, vai trò của thi hành án dân sự quan trọng không kém việc giải quyết các tranh chấp tại Tòa án. Bản án, quyết định của Tòa án có được thi hành trong thực tế hay chỉ “nằm trên giấy” phụ thuộc rất nhiều vào việc thi hành án của cơ quan có thẩm quyền.

Nếu không am hiểu thì tốt nhất bạn nên tìm tới đơn vị uy tín để được hỗ trợ.

Vui lòng xem thêm: Hướng dẫn viết đơn yêu cầu thi hàn án dân sự