Hướng dẫn viết đơn yêu cầu thi hành án dân sự

0
1947

Hướng dẫn viết đơn yêu cầu thi hành án dân sự là nội dung sẽ được chúng tôi hướng dẫn các bạn trong bài viết này.

Đời sống xã hội “muôn hình vạn trạng” và có thể phát sinh vô vàn những tranh chấp. Khi đã phát sinh tranh chấp thì các bên có thể lựa chọn giải quyết theo một trong những cách thứ sau:

 • Thương lượng;
 • Hòa giải;
 • Khởi kiện tại Tòa án;
 • Giải quyết theo thủ tục Trọng tài thương mại.

Mỗi một cách thức giải quyết tranh chấp này có những ưu nhược điểm khác nhau. Nếu như thương lượng đề cao sự thiện chí, tính tự nguyện thi hành của các bên khi giải quyết tranh chấp thì khởi kiện tại Tòa án lại được đánh giá cao bởi khả năng bảo đảm thi hành trong thực tiễn bằng một cơ quan có thẩm quyền, đó chính là cơ quan thi hành án dân sự.

Ngoài các tranh chấp dân sự thì đối với phần dân sự trong các vụ án hình sự đã có hiệu lực thì hành cũng được cơ quan thi hành án dân sự tiến hành thực hiện.

Và một trong những công việc mà người được thi hành án phải thực hiện chính là làm đơn yêu cầu thi hành án gửi tới cơ quan thi hành án.

Vậy câu hỏi đặt ra là có mẫu đơn thi hành án không và viết đơn như thế nào?

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn viết đơn yêu cầu thi hành án dân sự cho các bạn.

1. Hướng dẫn viết đơn yêu cầu thi hành án dân sự

1.1. Quy định về đơn yêu cầu thi hành án dân sự

Theo quy định của Luật Thi hành án dân sự 2008 được sửa đổi, bổ sung một số điều thì đơn yêu cầu thi hành án dân sự phải có những nội dung sau:

a) Tên, địa chỉ của người yêu cầu;

b) Tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu;

c) Tên, địa chỉ của người được thi hành án; người phải thi hành án;

d) Nội dung yêu cầu thi hành án;

đ) Thông tin về tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, nếu có;

Bài viết khác:  Thứ tự thanh toán tiền thi hành án dân sự

e) Ngày, tháng, năm làm đơn;

g) Chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm đơn; trường hợp là pháp nhân thì phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của pháp nhân, nếu có.

Những quy định trên đã được cụ thể hóa bằng mẫu đơn yêu cầu thi hành án dân sự ban hành kèm theo Thông tư 01/2016/TT-BTP (Biểu mẫu D 04-THADS).

Hướng dẫn viết đơn yêu cầu thi hành án dân sự | Ảnh minh họa
Hướng dẫn viết đơn yêu cầu thi hành án dân sự | Ảnh minh họa

1.2. Hướng dẫn viết đơn yêu cầu thi hành án dân sự

Trước tiên, người có yêu cầu cần phải tải mẫu đơn D 04-THADS ban hành kèm theo Thông tư 01 nêu trên hoặc trực tiếp tới Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện gần nhất để đề nghị được hỗ trợ cung cấp mẫu đơn.

Sau khi đã có mẫu đơn này rồi, người có yêu cầu sẽ bắt đầu điền các thông tin như sau:

 • Mục: Kính gửi:  Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự …………………………………

Mục này người có yêu cầu cần xác định thẩm quyền thi hành án đối với bản án hoặc quyết định của Tòa án hoặc quyết định của Trọng tài thương mại hoặc quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh.

Phổ biến nhất, nếu bản án, quyết định là của Tòa án nhân dân cấp huyện thì người yêu cầu

ghi địa danh cấp huyện nơi Tòa án có trụ sở.

Ví dụ: Tòa án nhân dân huyện Đông Anh, TP. Hà Nội ban hành bản án, quyết định thì ghi:

Kính gửi: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đông An, TP. Hà Nội.

Trường hợp bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, quyết định của Trọng tài thương mại hoặc quyết định của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh thì ghi địa danh cấp tỉnh.

Ví dụ: Tòa án nhân dân TP. Hà Nội ban hành quyết định thì ghi: Kính gửi: Cục Thi hành án dân sự TP. Hà Nội.

 • Mục: Họ tên của người yêu cầu thi hành án

Nếu không ủy quyền cho người khác yêu cầu thì cá nhân, tổ chức điền thông tin bao gồm: Họ, tên và nơi cư trú. Đối với pháp nhân thì ghi tên pháp nhân, địa chỉ nơi pháp nhân có trụ sở theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Bài viết khác:  Chậm thi hành án phải làm sao?

Trường hợp ủy quyền thì người được ủy quyền sẽ điền những thông tin này.

 • Mục: Người được thi hành án

Người được thi hành án là cá nhân, cơ quan, tổ chức hưởng quyền, lợi ích trong nội dung bản án, quyết định được thi hành.

Do đó, nếu không có ủy quyền thì phần này sẽ điền thông tin giống như Mục người yêu cầu thi hành án.

Trường hợp ủy quyền thì phần này sẽ điền thông tin của người được ủy quyền.

 • Mục: Người phải thi hành án

Người phải thi hành án là cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thực hiện nghĩa vụ theo nội dung bản án, quyết định được thi hành.

Do đó, phần này sẽ điền thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thực hiện một nghĩa vụ nào đó đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu thi hành án.

Thông tin bao gồm: Họ và tên, địa chỉ cư trú. Trường hợp là pháp nhân thì điền tên pháp nhân và địa chỉ nơi pháp nhân có trụ sở.

 • Mục: Nội dung thi hành án – Hướng dẫn viết đơn yêu cầu thi hành án dân sự

Phần này người có yêu cầu sẽ ghi phần nội dung bản án, quyết định của Tòa án, quyết định của Trọng tài thương mại hoặc Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh đã có hiệu lực có chứa đựng nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thực hiện.

Ví dụ: Theo nội dung bản án số…./ST-DS đã có hiệu lực thi hành của Tòa án nhân dân TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương, ông Nguyễn Văn A phải có trách nhiệm trả cho tôi số tiền nợ gốc là …. VNĐ và tiền lãi phát sinh là ….VNĐ.

 • Mục: Thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án (nếu có)

Mục này sẽ điền thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành án của người phải thi hành án nếu biết chính xác về các thông tin này.

Bài viết khác:  Thủ tục yêu cầu thi hành án dân sự

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A có căn nhà số…., đường Trần Hưng Đạo, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương và có lương hưu trí hàng tháng.

 • Mục: Các tài liệu kèm theo

Mục này sẽ ghi thông tin về bản án, quyết định có hiệu lực thi hành; tài liệu chứng minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án (nếu có) hoặc các tài liệu khác cần thiết cho việc thi hành án.

Ví dụ: Bản án số …. ngày 1 tháng 9 năm 2020 của Tòa án nhân dân TP. Hải Dương

Tài liệu về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; xác nhận hưởng chế độ hưu trí của UBND TP. Hải Dương.

 • Mục cuối cùng: Điền ngày tháng năm, ký ghi rõ họ và tên.

2. Kết luận hướng dẫn viết đơn yêu cầu thi hành án dân sự

Như vậy, dựa trên quy định của pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn thì chúng tôi đã hướng dẫn viết đơn yêu cầu thi hành án dân sự cho người có yêu cầu để gửi tới Cục/Chi cục thi hành án dân sự để thi hành bản án.

Có thể nói, để có được phán quyết của Tòa án hoặc cơ quan giải quyết tranh chấp đã phức tạp nhưng để có thể thi hành được phán quyết đó trên thực tiễn còn phức tạp hơn. Việc có thi hành được phán quyết hay không cũng phụ thuộc không nhỏ vào kiến thức, am hiểu của người có yêu cầu.

Do đó, nếu không thực sự hiểu biết hoặc không muốn phải đi lại nhiều lần thì tốt nhất bạn nên ủy quyền cho chuyên gia để thay bạn yêu cầu thi hành án dân sự và xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình thi hành án.

Rất mong được đồng hành và hướng dẫn viết đơn yêu cầu thi hành án dân sự cho bạn cũng như hỗ trợ bạn đề nghị cơ quan có thẩm quyền thi hành án.

Vui lòng xem thêm: Hướng dẫn soạn đơn khởi kiện ly hôn chính xác nhất