Kết hôn với người Nhật Bản mất bao lâu?

0
1399

Kết hôn với người Nhật Bản mất bao lâu là nội dung câu hỏi mà nhiều bạn đặt ra khi chuẩn bị cho việc đăng ký kết hôn với người Nhật Bản.

Trong suốt hơn chục năm làm công tác tư vấn, hỗ trợ kết hôn với người nước ngoài, trong đó có kết hôn với người Nhật Bản thì giấy tờ cần chuẩn bị bao giờ cũng là nội dung mà hầu hết các bạn sẽ đưa ra đề nghị tư vấn.

Đúng là giấy tờ cần chuẩn bị là cực kỳ quan trọng khi đăng ký kết hôn với người Nhật Bản dù là kết hôn tại Nhật Bản hay tại Việt Nam. Cặp đôi người Việt và người Nhật có nhận được kết quả đăng ký kết hôn như mong muốn hay không sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào giấy tờ mà cặp đôi nộp cho cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn.

Thế nhưng, có một nội dung nữa cũng cực kỳ quan trọng mà các bạn nên tìm hiểu ngoài nội dung về giấy tờ kết hôn đó chính là kết hôn với người Nhật Bản mất bao lâu.

Vậy theo quy định mới nhất của pháp luật thì thời hạn giải quyết việc đăng ký kết hôn với người Nhật Bản tại Việt Nam là bao ngày và thêm thời gian cặp đôi phải chuẩn bị giấy tờ nữa thì tổng thời gian cho việc kết hôn với người Nhật sẽ là bao nhiêu lâu?

Hay nôm na là kết hôn với người Nhật Bản mất bao lâu?

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ | Kết hôn với người Nhật Bản mất bao lâu?
Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ | Kết hôn với người Nhật Bản mất bao lâu?

1. Tư vấn kết hôn với người Nhật Bản mất bao lâu

Để có lời giải đáp cho câu hỏi kết hôn với người Nhật Bản mất bao lâu, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những nội dung sau:

 • Quy định của pháp luật về quy trình đăng ký kết hôn với người Nhật Bản;
 • Thực tiễn giải quyết đăng ký kết hôn với người Nhật Bản tại các địa phương;
 • Giải đáp câu hỏi kết hôn với người Nhật Bản mất bao lâu?;
 • Làm gì để đăng ký kết hôn với người Nhật Bản nhanh chóng.

1.1. Quy định của pháp luật về quy trình đăng ký kết hôn với người Nhật Bản

Theo quy định của Luật Hộ tịch 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài, trong đó có kết hôn với người Nhật Bản sẽ được thực hiện theo trình tự được quy định tại Khoản 2, 3, 4, Điều 38, Luật Hộ tịch 2014 và được hướng dẫn bởi Điều 31, 32, Nghị định 123/2015/NĐ-CP. Cụ thể như sau:


“Điều 38. Thủ tục đăng ký kết hôn

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, công chức làm công tác hộ tịch có trách nhiệm xác minh, nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết.

3. Khi đăng ký kết hôn cả hai bên nam, nữ phải có mặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân, công chức làm công tác hộ tịch hỏi ý kiến hai bên nam, nữ, nếu các bên tự nguyện kết hôn thì ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch. Hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

4. Chính phủ quy định bổ sung giấy tờ trong hồ sơ đăng ký kết hôn, việc phỏng vấn, xác minh mục đích kết hôn khi giải quyết yêu cầu đăng ký kết hôn; thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam để kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên.

Điều 31. Trình tự đăng ký kết hôn

Trình tự đăng ký kết hôn được thực hiện theo quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều 38 của Luật Hộ tịch và quy định sau đây:

1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tư pháp tiến hành nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ và xác minh nếu thấy cần thiết. Trưởng phòng Phòng Tư pháp chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra và đề xuất của Phòng Tư pháp trong việc giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn.

2. Nếu hồ sơ hợp lệ, các bên có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, không thuộc trường hợp từ chối kết hôn đăng ký kết hôn theo quy định tại Điều 33 của Nghị định nàythì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký 02 bản chính Giấy chứng nhận kết hôn.

3. Căn cứ tình hình cụ thể, khi cần thiết, Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ quy định bổ sung thủ tục phỏng vấn khi giải quyết yêu cầu đăng ký kết hôn nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên và hiệu quả quản lý Nhà nước.

Điều 32. Tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận kết hôn, Phòng Tư pháp tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

2. Việc trao, nhận Giấy chứng nhận kết hôn được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 38 của Luật Hộ tịch.

Giấy chứng nhận kết hôn có giá trị kể từ ngày được ghi vào sổ và trao cho các bên theo quy định tại Khoản này.

3. Trường hợp một hoặc hai bên nam, nữ không thể có mặt để nhận Giấy chứng nhận kết hôn thì theo đề nghị bằng văn bản của họ, Phòng Tư pháp gia hạn thời gian trao Giấy chứng nhận kết hôn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận kết hôn. Hết 60 ngày mà hai bên nam, nữ không đến nhận Giấy chứng nhận kết hôn thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hủy Giấy chứng nhận kết hôn đã ký.

Nếu sau đó hai bên nam, nữ vẫn muốn kết hôn với nhau thì phải tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn từ đầu.”


Ngắn gọn hơn, quy trình này gồm những bước như sau:

 • Bước 1: Cặp đôi người Việt và người Nhật chuẩn bị một bộ hồ sơ đăng ký kết hôn;
 • Bước 2: Cả hai bên nam và nữ có mặt tại UBND cấp huyện, nơi cư trú của một trong hai bên để đăng ký kết hôn;
 • Bước 3: Cặp đôi tìm tới Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính;
 • Bước 4: Nam và nữ xuất trình giấy tờ tùy thân;
 • Bước 5: Nam và nữ nộp hồ sơ đăng ký kết hôn và mình đã chuẩn bị;
 • Bước 6: Cặp đôi nhận phiếu hẹn trả kết quả;
 • Bước 7: Hai bên nam và nữ có mặt để ký và nhận Giấy chứng nhận kết hôn.
Bài viết khác:  Hồ sơ kết hôn với người Nhật Bản

Trường hợp hồ sơ có thiếu sót thì cặp đôi người Việt và người Nhật sẽ sửa chữa, khắc phục và hoàn thiện lại rồi nộp lại hồ sơ đăng ký kết hôn.

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì thời hạn giải quyết đăng ký kết hôn với người Nhật Bản là 15 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.


Kết hôn với người Nhật Bản mất bao lâu? | Ảnh minh họa
Kết hôn với người Nhật Bản mất bao lâu? | Ảnh minh họa

1.2. Thực tiễn giải quyết đăng ký kết hôn với người Nhật Bản tại các địa phương

Trong thực tiễn, các địa phương thường sẽ chỉ trả kết quả đăng ký kết hôn với người Nhật Bản vào ngày làm việc cuối cùng, ghi trong phiếu hẹn.

Thậm chí, có những trường hợp đã được tiếp nhận hồ sơ nhưng quá trình kiểm tra hồ sơ phát hiện có thiếu sót thì thời gian giải quyết lại được tính lại từ ngày cặp đôi khắc phục thiếu sót trong hồ sơ đăng ký kết hôn.

Ngoài ra, cơ quan có thẩm quyền có thể thực hiện thêm quy trình xác minh hồ sơ. Nhiều địa phương không tính thời gian xác minh vào thời hạn giải quyết đăng ký kết hôn. Vì vậy, trong thực tế có thể các bạn sẽ nhận được Giấy chứng nhận kết hôn muộn hơn so với phiếu hẹn.

1.3. Giải đáp câu hỏi kết hôn với người Nhật Bản mất bao lâu

Như vậy, thời hạn giải quyết đăng ký kết hôn với người Nhật Bản là 15 ngày làm việc, kể từ ngày cặp đôi hoàn tất nộp hồ sơ và cơ quan có thẩm quyền đã tiếp nhận.

Bài viết khác:  Giải đáp kết hôn với người Nhật Bản

Đó là còn chưa kể tới thời gian chuẩn bị hồ sơ gồm những giấy tờ cần thiết. Thời gian này nhanh hay chậm tùy thuộc vào cặp đôi. Thông thường, thời gian này sẽ mất từ 03 tới 05 ngày làm việc. Bao gồm dịch thuật công chứng giấy tờ, khám sức khỏe kết hôn và hoàn thiện hồ sơ.

Do đó, tổng thời gian từ khi cặp đôi chuẩn bị giấy tờ tới khi nhận được kết quả đăng ký kết hôn là 20 ngày làm việc.

Tới đây, bạn đã có câu trả lời cho câu hỏi kết hôn với người Nhật Bản mất bao lâu.

2. Làm gì để đăng ký kết hôn với người Nhật Bản nhanh chóng

Như vậy, tổng thời gian tối đa để hoàn tất việc đăng ký kết hôn với người Nhật Bản tại Việt Nam là 20 ngày làm việc.

Đây là khoảng thời gian tương đối dài và với một quốc gia có truyền thống hết mình vì công việc như Nhật Bản thì khả năng người Nhật sắp xếp được công việc để về Việt Nam đăng ký kết hôn và chờ đợi kết quả trong một thời gian dài như vậy là rất khó khả thi.

Ngoài ra, các bạn cũng có thể lựa chọn cách thức nộp hồ sơ rồi người Nhật quay trở về Nhật Bản làm việc và sẽ trở về Việt Nam nhận kết quả trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày Chủ tịch UBND huyện ký Giấy chứng nhận kết hôn và có văn bản đề nghị gia hạn thời gian trao kết quả đăng ký kết hôn của công dân.

Bài viết khác:  Du học sinh kết hôn với người Nhật Bản

Làm gì để đăng ký kết hôn với người Nhật Bản nhanh chóng?

Để có thể đăng ký kết hôn với người Nhật Bản nhanh chóng, các bạn cần làm những việc sau:

– Chuẩn bị đúng, đủ giấy tờ mà pháp luật quy định khi đăng ký kết hôn với người Nhật Bản;

– Nộp hồ sơ đăng ký kết hôn vắng mặt người Nhật Bản;

 • Sử dụng dịch vụ của đơn vị uy tín để lấy kết quả đăng ký kết hôn sớm.

Trường hợp bạn muốn nhận kết quả đăng ký kết hôn sớm hơn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp. Tin rằng, dựa trên những hiểu biết pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn thì chúng tôi hoàn toàn có thể giúp đỡ bạn nhận được kết quả đăng ký kết hôn với người Nhật trong thời gian bạn mong muốn.

Rất mong được đồng hành và hỗ trợ bạn giải đáp câu hỏi kết hôn với người Nhật Bản mất bao lâu cũng như đăng ký kết hôn đạt kết quả tốt nhất, trong thời gian sớm nhất.

Có thể bạn muốn tìm hiểu thêm: Kinh nghiệm kết hôn với người Nhật Bản

Thủ tục kết hôn với người nước ngoài mới nhất