Làm giấy kết hôn nhanh

0
898

Làm giấy kết hôn nhanh như thế nào là nội dung mà nhiều bạn quan tâm, tìm hiểu.

Khi nói tới thủ tục hành chính của Việt Nam thì phần lớn mọi người đều có thái độ cảm thấy e ngại khi thực hiện. Bởi lẽ, hình ảnh cán bộ, công chức cửa quyền, hách dịch, phiền hà, nhũng nhiễu đã ăn sâu vào trong văn hóa của người Việt.

Do đó, tâm lý của đông đảo người Việt là khi thực hiện các thủ tục hành chính đều muốn phải có kết quả thật sớm. Và khi đăng ký kết hôn cũng vậy, cặp đôi cũng mong muốn làm sao có được Giấy chứng nhận kết hôn thật nhanh.

Tuy nhiên, thủ tục hành chính nào cũng có quy trình để thực hiện và có thời hạn để giải quyết. Kết quả của thủ tục hành chính sẽ được trả trong thời hạn giải quyết đã được pháp luật quy định.

Thời hạn giải quyết chỉ quy định về thời điểm cuối cùng phải trả kết quả mà không quy định thời hạn tối thiểu. Chính vì lý do này nên vẫn có trường hợp hồ sơ được trả kết quả nhanh hay hồ sơ được trả kết quả chậm hơn.

Vậy trong trường hợp nam, nữ muốn làm giấy kết hôn nhanh thì phải làm như thế nào?

1. Tư vấn làm giấy kết hôn nhanh

Theo quy định, thời hạn giải quyết việc đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam cùng cư trú trong nước là 3 ngày làm việc. Tuy nhiên, trong thực tế thì cặp đôi có thể nhận được kết quả đăng ký kết hôn ngay trong ngày làm việc, nếu giấy tờ đã đúng và đủ.

Chính vì vậy, nếu là kết hôn giữa người Việt với người Việt cùng cư trú trong nước thì ít khi các bạn có nhu cầu làm giấy kết hôn nhanh.

Trường hợp đăng ký kết hôn giữa người Việt và người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện tại UBND cấp huyện là 15 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Lưu ý: Ngày làm việc là các ngày trong tuần không tính thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ.

Bởi lẽ, thời gian giải quyết kéo dài nên lúc này cặp đôi sẽ đặt ra vấn đề làm giấy kết hôn nhanh.

Để hiểu rõ hơn về làm giấy kết hôn nhanh, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những nội dung chính sau:

  • Thời hạn và quy trình đăng ký kết hôn với người nước ngoài;
  • Làm sao để làm giấy kết hôn nhanh.
Làm giấy kết hôn nhanh
Làm giấy kết hôn nhanh

1.1. Thời hạn và quy trình đăng ký kết hôn với người nước ngoài

Quy trình và thời hạn giải quyết đăng ký kết hôn với người nước ngoài, thực hiện tại UBND cấp huyện, nơi người Việt cư trú được quy định tại Điều 38, Luật Hộ tịch 2014 và được hướng dẫn bởi Điều 31, 32, Nghị định 123/2015/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

Bài viết khác:  Có kết hôn vắng mặt người nước ngoài được không?

“Điều 38. Thủ tục đăng ký kết hôn

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, công chức làm công tác hộ tịch có trách nhiệm xác minh, nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết.

3. Khi đăng ký kết hôn cả hai bên nam, nữ phải có mặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân, công chức làm công tác hộ tịch hỏi ý kiến hai bên nam, nữ, nếu các bên tự nguyện kết hôn thì ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch. Hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

4. Chính phủ quy định bổ sung giấy tờ trong hồ sơ đăng ký kết hôn, việc phỏng vấn, xác minh mục đích kết hôn khi giải quyết yêu cầu đăng ký kết hôn; thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam để kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên.

Điều 31. Trình tự đăng ký kết hôn

Trình tự đăng ký kết hôn được thực hiện theo quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều 38 của Luật Hộ tịch và quy định sau đây:

1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tư pháp tiến hành nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ và xác minh nếu thấy cần thiết. Trưởng phòng Phòng Tư pháp chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra và đề xuất của Phòng Tư pháp trong việc giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn.

2. Nếu hồ sơ hợp lệ, các bên có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, không thuộc trường hợp từ chối kết hôn đăng ký kết hôn theo quy định tại Điều 33 của Nghị định nàythì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký 02 bản chính Giấy chứng nhận kết hôn.

3. Căn cứ tình hình cụ thể, khi cần thiết, Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ quy định bổ sung thủ tục phỏng vấn khi giải quyết yêu cầu đăng ký kết hôn nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên và hiệu quả quản lý Nhà nước.

Điều 32. Tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận kết hôn, Phòng Tư pháp tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

2. Việc trao, nhận Giấy chứng nhận kết hôn được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 38 của Luật Hộ tịch.

Giấy chứng nhận kết hôn có giá trị kể từ ngày được ghi vào sổ và trao cho các bên theo quy định tại Khoản này.

3. Trường hợp một hoặc hai bên nam, nữ không thể có mặt để nhận Giấy chứng nhận kết hôn thì theo đề nghị bằng văn bản của họ, Phòng Tư pháp gia hạn thời gian trao Giấy chứng nhận kết hôn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận kết hôn. Hết 60 ngày mà hai bên nam, nữ không đến nhận Giấy chứng nhận kết hôn thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hủy Giấy chứng nhận kết hôn đã ký.

Nếu sau đó hai bên nam, nữ vẫn muốn kết hôn với nhau thì phải tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn từ đầu.”


1.2. Làm sao để làm giấy kết hôn nhanh

Để làm giấy kết hôn nhanh, cặp đôi cần làm những công việc sau:

Bài viết khác:  Dịch vụ hỗ trợ kết hôn với người nước ngoài

a) Chuẩn bị hồ sơ đăng ký kết hôn đúng và đủ

Muốn sớm có được Giấy chứng nhận kết hôn thì trước hết hồ sơ mà cặp đôi nộp cho cơ quan có thẩm quyền phải đúng và đủ. Ngay ở bước đầu tiên khi tiếp nhận hồ sơ, nếu phát hiện hồ sơ mà nam, nữ nộp có thiếu sót thì chuyên viên bộ phận tư pháp – hộ tịch sẽ từ chối tiếp nhận và hướng dẫn nam, nữ hoàn thiện lại hồ sơ. Lúc này, cặp đôi lại mất thêm thời gian, công sức để chuẩn bị lại giấy tờ.

Thậm chí, ngay khi đã tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang giai đoạn giải quyết, nếu phát hiện thấy hồ sơ của nam, nữ có sai sót thì cặp đôi vẫn sẽ phải nhận lại hồ sơ để hoàn thiện lại.

Do đó, chuẩn bị đúng và đủ các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký kết hôn là cực kỳ quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp tới việc nhận kết quả nhanh hay chậm khi đăng ký kết hôn.

Với trường hợp đăng ký kết hôn giữa người Việt và người Việt đang cú trú trong nước được thực hiện tại UBND cấp xã thì hồ sơ đăng ký kết hôn không có quá nhiều loại giấy tờ. Tuy nhiên, nếu đó là đăng ký kết hôn với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì bộ hồ sơ đăng ký kết hôn lại bao gồm nhiều loại giấy tờ khác nhau, trong đó có những giấy tờ rất khó chuẩn bị.

b) Thực hiện đúng quy trình

Một trong những nguyên nhân nữa mà cặp đôi thường không nhận được kết quả đúng như quy định, thậm chí bị “ngâm” hồ sơ kéo dài đó là không thực hiện theo quy trình.

Bài viết khác:  Kinh nghiệm kết hôn với người nước ngoài mới nhất

Theo quy định chung về thủ tục hành chính, cặp đôi sẽ phải nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính hay còn gọi là bộ phận một cửa. Sau khi nộp xong hồ sơ, cặp đôi sẽ được cấp phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Trong phiếu biên nhận sẽ ghi rõ các loại giấy tờ mà nam, nữ đã nộp cũng như ngày hẹn trả kết quả.

Nếu không có sự thay đổi, tới đúng ngày hẹn trả kết quả thì cặp đôi có mặt để nhận Giấy chứng nhận kết hôn.

Trong thực tiễn, nhiều cặp đôi không nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa nên không có phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Do đó, hồ sơ sẽ không được giải quyết theo quy trình và tiềm ẩn rủi ro sẽ không nhận được kết quả theo đúng thời hạn mà pháp luật quy định, đồng thời không có căn cứ để khiếu nại, phản ánh.

Làm giấy kết hôn nhanh | Ảnh minh họa
Làm giấy kết hôn nhanh | Ảnh minh họa

c) Sử dụng dịch vụ làm giấy kết hôn nhanh

Ngoài những giải pháp nêu trên thì một trong những giải pháp nữa mà cặp đôi có thể sử dụng để làm giấy kết hôn nhanh như mong muốn đó là sử dụng dịch vụ của một đơn vị uy tín.

Đơn vị này sẽ có tư vấn, hướng dẫn và cũng như có cách thức giải quyết để làm sao cặp đôi có thể nhận được Giấy chứng nhận kết hôn trong thời gian mà cặp đôi mong muốn. Đồng thời, nếu sử dụng dịch vụ này từ đầu thì các bạn sẽ được chuẩn bị đúng, đủ giấy tờ và sẽ nộp hồ sơ đăng ký kết hôn và nhận kết quả không có vướng mắc gì.

Sau cùng, đơn vị này sẽ hỗ trợ bạn lấy kết quả đăng ký kết hôn sớm.

Tới đây, bạn đã biết về giải pháp để làm giấy kết hôn nhanh.

2. Kết luận về làm giấy kết hôn nhanh

Như vậy, dựa trên quy định của pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về 03 giải pháp để cặp đôi có thể nhận làm giấy kết hôn nhanh.

Để có thể nhận được kết quả như mong muốn thì cặp đôi nên thực hiện đồng bộ cả 3 giải pháp. Nếu như việc chuẩn bị đúng và đủ giấy tờ trong hồ sơ sẽ giúp cặp đôi hạn chế rủi ro từ chối tiếp nhận hồ sơ thì việc nộp hồ sơ theo đúng quy trình sẽ giúp cặp đôi tránh gặp phải việc bị kéo dài thời hạn giải quyết mà không có căn cứ để khiếu nại, phản ánh, còn việc sử dụng dịch vụ sẽ giúp cặp đôi nhận được kết quả sớm hơn ngày trả kết quả dự kiến.

Rất mong được đồng hành và hỗ trợ bạn làm giấy kết hôn nhanh!

Xem thêm: Thủ tục kết hôn với người nước ngoài