Làm đăng ký kết hôn với người nước ngoài nhanh

0
450

Làm đăng ký kết hôn với người nước ngoài nhanh là vấn đề được khá nhiều bạn quan tâm khi có ý định kết hôn với người nước ngoài.

Theo nhận xét của nhiều người thì thủ tục kết hôn với người nước ngoài được đánh giá là phức tạp. Bởi lẽ, ngoài việc giấy tờ cần chuẩn bị khá nhiều thì thời hạn giải quyết cũng kéo dài.

Theo quy định của Luật Hộ tịch 2014 đang có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016 thì thời hạn giải quyết việc đăng ký kết hôn với người nước ngoài tối đa không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Còn theo quy định của Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch nói trên thì thời hạn giải quyết việc đăng ký kết hôn với người nước ngoài không quá 13 ngày làm việc.

Còn trong thực tiễn thì đa số các địa phương giải quyết việc đăng ký kết hôn với người nước ngoài trong khoảng thời gian 15 ngày làm việc và chỉ trả kết quả vào ngày cuối cùng của thời hạn.

Nếu so với việc đăng ký kết hôn tại Trung Quốc có thể nhận kết quả ngay trong ngày hoặc các nước khác thường kéo dài không quá 05 ngày làm việc thì thời hạn giải quyết việc đăng ký kết hôn tại Việt Nam là quá dài.

Điều này gây ra không ít khó khăn cho cặp đôi nam, nữ và làm phát sinh nhu cầu làm giấy đăng ký kết hôn với người nước ngoài nhanh.

1. Làm đăng ký kết hôn với người nước ngoài nhanh

Để hiểu rõ hơn về làm đăng ký kết hôn với người nước ngoài nhanh, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những nội dung sau:

 • Quy định của pháp luật về thời hạn giải quyết đăng ký kết hôn với người nước ngoài;
 • Thực tiễn thời hạn giải quyết đăng ký kết hôn với người nước ngoài;
 • Tại sao cần làm đăng ký kết hôn với người nước ngoài nhanh;
 • Giải pháp làm đăng ký kết hôn với người nước ngoài nhanh.
Làm đăng ký kết hôn với người nước ngoài nhanh | Ảnh minh họa
Làm đăng ký kết hôn với người nước ngoài nhanh | Ảnh minh họa

1.1. Quy định của pháp luật về thời hạn giải quyết đăng ký kết hôn với người nước ngoài

Quy định của pháp luật về thời hạn giải quyết đăng ký kết hôn với người nước ngoài được quy định tại Khoản 2, 3, 4, Điều 38, Luật Hộ tịch 2014, được hướng dẫn bởi các Điều 31, 32, Nghị định 123/2015/NĐ-CP. Cụ thể như sau:


“Điều 38. Thủ tục đăng ký kết hôn

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, công chức làm công tác hộ tịch có trách nhiệm xác minh, nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết.

3. Khi đăng ký kết hôn cả hai bên nam, nữ phải có mặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân, công chức làm công tác hộ tịch hỏi ý kiến hai bên nam, nữ, nếu các bên tự nguyện kết hôn thì ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch. Hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

4. Chính phủ quy định bổ sung giấy tờ trong hồ sơ đăng ký kết hôn, việc phỏng vấn, xác minh mục đích kết hôn khi giải quyết yêu cầu đăng ký kết hôn; thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam để kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên.

Điều 31. Trình tự đăng ký kết hôn

Trình tự đăng ký kết hôn được thực hiện theo quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều 38 của Luật Hộ tịch và quy định sau đây:

1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tư pháp tiến hành nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ và xác minh nếu thấy cần thiết. Trưởng phòng Phòng Tư pháp chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra và đề xuất của Phòng Tư pháp trong việc giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn.

2. Nếu hồ sơ hợp lệ, các bên có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, không thuộc trường hợp từ chối kết hôn đăng ký kết hôn theo quy định tại Điều 33 của Nghị định nàythì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký 02 bản chính Giấy chứng nhận kết hôn.

3. Căn cứ tình hình cụ thể, khi cần thiết, Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ quy định bổ sung thủ tục phỏng vấn khi giải quyết yêu cầu đăng ký kết hôn nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên và hiệu quả quản lý Nhà nước.

Điều 32. Tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận kết hôn, Phòng Tư pháp tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

2. Việc trao, nhận Giấy chứng nhận kết hôn được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 38 của Luật Hộ tịch.

Giấy chứng nhận kết hôn có giá trị kể từ ngày được ghi vào sổ và trao cho các bên theo quy định tại Khoản này.

3. Trường hợp một hoặc hai bên nam, nữ không thể có mặt để nhận Giấy chứng nhận kết hôn thì theo đề nghị bằng văn bản của họ, Phòng Tư pháp gia hạn thời gian trao Giấy chứng nhận kết hôn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận kết hôn. Hết 60 ngày mà hai bên nam, nữ không đến nhận Giấy chứng nhận kết hôn thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hủy Giấy chứng nhận kết hôn đã ký.

Nếu sau đó hai bên nam, nữ vẫn muốn kết hôn với nhau thì phải tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn từ đầu.”


Như vậy, thời hạn giải quyết đăng ký kết hôn với người nước ngoài được pháp luật về hộ tịch quy định là 13 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

Bài viết khác:  Đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại nơi tạm trú

Tới đây, bạn đã biết quy định của pháp luật về thời hạn giải quyết đăng ký kết hôn với người nước ngoài, để tìm giải pháp làm đăng ký kết hôn với người nước ngoài nhanh.

1.2. Thực tiễn thời hạn giải quyết đăng ký kết hôn với người nước ngoài

Mặc dù pháp luật đã có quy định rõ ràng về thời hạn giải quyết đăng ký kết hôn với người nước ngoài là 13 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Tuy nhiên, trong thực tiễn các địa phương vẫn áp dụng thời hạn 15 ngày làm việc, theo quy định tại Điều 38, Luật Hộ tịch 2014 mà không áp dụng theo văn bản hướng dẫn thi hành.

Thời hạn nêu trên là thời hạn tối đa mà cơ quan có thẩm quyền phải giải quyết đăng ký kết hôn với người nước ngoài và không có quy định về thời gian tối thiểu. Trong thực tiễn, các địa phương chỉ trả kết quả đăng ký kết hôn vào ngày cuối cùng của thời hạn.

Tới đây, bạn đã biết thực hiện về thời hạn giải quyết đăng ký kết hôn với người nước ngoài, để tìm giải pháp làm đăng ký kết hôn với người nước ngoài nhanh.

1.3. Tại sao cần phải làm đăng ký kết hôn với người nước ngoài nhanh

Có nhiều nguyên nhân khiến nam, nữ muốn làm giấy đăng ký kết hôn với người nước ngoài nhanh. Trong đó, có thể kể tới một số nguyên nhân phổ biến sau:

 • Thời hạn visa của người nước ngoài không đủ

Đây là nguyên nhân phổ biến nhất mà cặp đôi mong muốn làm giấy kết hôn nhanh. Bởi lẽ, với những trường hợp người nước ngoài sang Việt Nam để làm thủ tục kết hôn thường sẽ chỉ thu xếp được thời gian và công việc trong khoảng 1 tháng nên sẽ chỉ xin visa nhập cảnh vào Việt Nam có thời hạn dưới 30 ngày hoặc vào Việt Nam diện miễn thị thực 14 ngày.

Bài viết khác:  Làm gì khi bị trả hồ sơ đăng ký kết hôn với người nước ngoài

Trong khi đó, khi nhập cảnh vào Việt Nam rồi thì cặp đôi còn mất thêm thời gian chuẩn bị các giấy tờ cần thiết, khám sức khỏe kết hôn rồi nộp hồ sơ, hoàn thiện lại hồ sơ nếu không được tiếp nhận do có sai sót.

Do đó, thời hạn giải quyết việc đăng ký kết hôn kéo dài tới 15 ngày làm việc, tương đương với 3 tuần lễ sẽ khiến người nước ngoài không đủ visa để ở lại Việt Nam.

Lúc này, cặp đôi cần làm sao nhận được kết quả đăng ký kết hôn trước thời hạn cuối cùng theo visa của người nước ngoài.

Làm đăng ký kết hôn với người nước ngoài nhanh | Ảnh minh họa
Làm đăng ký kết hôn với người nước ngoài nhanh | Ảnh minh họa

 • Người nước ngoài không sắp xếp được thời gian

Đây cũng là lý do khá phổ biến làm phát sinh nhu cầu làm giấy đăng ký kết hôn với người nước ngoài nhanh.

Khi còn đang làm việc cho cơ quan, tổ chức thì việc người nước ngoài xin nghỉ khoảng 3 tuần để sang Việt Nam đăng ký kết hôn là điều không hề đơn giản. Thông thường, người nước ngoài chỉ có thể thu xếp được khoảng thời gian dưới 15 ngày.

Với việc thời hạn giải quyết đăng ký kết hôn với người nước ngoài tối đa 15 ngày làm việc thì rõ ràng người nước ngoài khó có thể thu xếp công việc để xin nghỉ làm việc dài như vậy.

Và tất nhiên, lúc này sẽ phát sinh nhu cầu làm giấy kết hôn nhanh.

 • Cần thực hiện công việc hoặc thủ tục sau khi kết hôn

Sau khi kết hôn, cặp đôi đã tính toán sẽ thực hiện công việc hoặc một thủ tục hành chính nào đó có liên quan. Ví dụ: Mua căn hộ chung cư; đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài; làm giấy khai sinh và quốc tịch cho con chung…

Bài viết khác:  Tư vấn kết hôn với người nước ngoài

Những công việc và thủ tục hành chính này đòi hỏi phải có giấy chứng nhận kết hôn. Và để không ảnh hưởng tới thời gian thực hiện công việc hoặc thủ tục hành chính đó, cặp đôi cần có giấy kết hôn nhanh.

Ngoài ra, còn vô số các lý do khác nữa khiến các bạn có nhu cầu làm đăng ký kết hôn với người nước ngoài nhanh.

Tới đây, bạn đã biết tại sao cần làm đăng ký kết hôn với người nước ngoài nhanh.

1.4. Giải pháp làm đăng ký kết hôn với người nước ngoài nhanh

Để có thể nhận được Giấy chứng nhận kết hôn sớm hơn thời hạn mà pháp luật quy định thì cặp đôi sẽ phải liên hệ với đơn vị uy tín, có nhiều năm kinh nghiệm và có những mối quan hệ có thể giải quyết được nhu cầu của cặp đôi.

Đơn vị uy tín này sẽ biết cách giải quyết nhu cầu của cặp đôi và trong thời hạn nhanh nhất có thể, tùy vào nhu cầu của cặp đôi. Đặc biệt, nếu là đơn vị uy tín thì sẽ chỉ nhận thanh toán khi có kết quả nên các bạn hoàn toàn an tâm khi dùng dịch vụ.

Thêm vào đó, tốt nhất các bạn nên sử dụng dịch vụ của đơn vị uy tín ngay từ đầu. Bởi lẽ, nếu sử dụng dịch vụ ngay từ đầu thì các bạn sẽ được:

– Tư vấn xác định và lựa chọn cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn phù hợp;

– Tư vấn, hỗ trợ chuẩn bị giấy tờ đúng, đủ theo quy định và kinh nghiệm thực tiễn, tránh được những thiếu sót trong hồ sơ đăng ký kết hôn với người nước ngoài;

– Hỗ trợ nộp hồ sơ đăng ký kết hôn thuận lợi và nhận kết quả trong thời gian sớm nhất.

Tới đây, bạn đã có giải pháp làm đăng ký kết hôn với người nước ngoài nhanh.

2. Kết luận làm đăng ký kết hôn với người nước ngoài nhanh

Như vậy, dựa trên các quy định của pháp luật thì chúng ta đã cùng tìm hiểu quy định của pháp luật về thời hạn giải quyết việc đăng ký kết hôn với người nước ngoài và giải pháp để làm đăng ký kết hôn với người nước ngoài nhanh.

Giải pháp để làm đăng ký kết hôn với người nước ngoài nhanh là:

 • Lựa chọn đúng cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn phù hợp với hoàn cảnh của cặp đôi;
 • Chuẩn bị đúng, đủ giấy tờ theo quy định của pháp luật;
 • Thực hiện đăng ký kết hôn theo đúng quy trình;
 • Sử dụng dịch vụ hỗ trợ đăng ký kết hôn với người nước ngoài của đơn vị uy tín.

Tin rằng với bề dày hơn chụ năm trong nghề, cùng mối quan hệ tốt đẹp của chúng tôi thì hoàn toàn có thể giải quyết nhu cầu làm đăng ký kết hôn với người nước ngoài nhanh cho các bạn mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.

Có thể bạn nên quan tâm thêm: Thủ tục kết hôn với người nước ngoài

Video hướng dẫn Thủ tục kết hôn với người nước ngoài mới nhất