Mẫu giấy cam đoan về việc sinh

0
141

Mẫu giấy cam đoan về việc sinh như thế nào để được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận và đăng ký khai sinh cho trẻ em.

Chắc rằng đa số các bạn đều biết, khi đi đăng ký khai sinh thì cha hoặc mẹ hoặc người thân thích khác của trẻ phải chuẩn bị hồ sơ đăng ký khai sinh. Thành phần hồ sơ đăng ký khai sinh không thể không có giấy chứng sinh.

Trong thực tiễn, có trường hợp trẻ không sinh tại tổ chức y tế có thẩm quyền nên không được cấp giấy chứng sinh. Với những trường hợp như vậy, pháp luật về hộ tịch đã dự liệu và cho phép thay thế giấy chứng sinh bằng văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh. Thế nhưng, nếu trẻ em không sinh ra tại tổ chức y tế có thẩm quyền, cũng không có người làm chứng về việc sinh thì phải làm như thế nào?

Đối với trường hợp nêu trên, pháp luật về hộ tịch cho phép người sinh trẻ được lập giấy cam đoan về việc sinh.

Trong nội dung bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu quy định của pháp luật về giấy cam đoan về việc sinh và tham khảo mẫu giấy cam đoan về việc sinh được đa số cơ quan có thẩm quyền chấp nhận.

1. Tư vấn mẫu giấy cam đoan về việc sinh

1.1. Quy định của pháp luật về giấy cam đoan về việc sinh

Giấy cam đoan về việc sinh được quy định tại Khoản 1, Điều 16, Luật Hộ tịch 2014 đang có hiệu lực thi hành. Chi tiết như sau:


“Điều 16. Thủ tục đăng ký khai sinh

1. Người đi đăng ký khai sinh nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy chứng sinh cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp không có giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh; trường hợp khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi phải có biên bản xác nhận việc trẻ bị bỏ rơi do cơ quan có thẩm quyền lập; trường hợp khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ phải có văn bản chứng minh việc mang thai hộ theo quy định pháp luật.

2. Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy thông tin khai sinh đầy đủ và phù hợp, công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung khai sinh theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật nàyvào Sổ hộ tịch; cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lấy Số định danh cá nhân.

Công chức tư pháp – hộ tịch và người đi đăng ký khai sinh cùng ký tên vào Sổ hộ tịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy khai sinh cho người được đăng ký khai sinh.

3. Chính phủ quy định chi tiết việc đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em chưa xác định được cha, mẹ, trẻ em sinh ra do mang thai hộ; việc xác định quê quán của trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em chưa xác định được cha, mẹ.”


Trách nhiệm và hệ quả của việc cam đoan không đúng sự thật được quy định tại Điều 5, Thông tư 04/2020/TT-BTP. Chi tiết như sau:

Bài viết khác:  Thủ tục khai sinh cho con khi là mẹ đơn thân

“Điều 5. Trách nhiệm, hệ quả của việc cam đoan không đúng sự thật

1. Trường hợp cho phép người yêu cầu đăng ký hộ tịch lập văn bản cam đoan về nội dung yêu cầu đăng ký hộ tịch thì cơ quan đăng ký hộ tịch phải giải thích rõ cho người lập văn bản cam đoan về trách nhiệm, hệ quả pháp lý của việc cam đoan không đúng sự thật.

2. Cơ quan đăng ký hộ tịch từ chối giải quyết hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ kết quả đăng ký hộ tịch, nếu có cơ sở xác định nội dung cam đoan không đúng sự thật.”


Đối chiếu với quy định nêu trên thì người đi đăng ký khai sinh nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy chứng sinh cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp không có giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh.

Khi cho người đi đăng ký khai sinh lập giấy cam đoan về việc sinh thì cơ quan đăng ký hộ tịch phải giải thích rõ về trách nhiệm, hệ quả pháp lý của việc cam đoan không đúng sự thật.

Trường hợp có căn cứ xác định nội dung cam đoan là sai sự thật thì cơ quan đăng ký hộ tịch từ chối giải quyết đăng ký khai sinh cho trẻ em hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền đã đăng ký khai sinh cho trẻ hủy kết quả đăng ký khai sinh.

Bài viết khác:  Không có giấy chứng sinh có khai sinh được không?
Mẫu giấy cam đoan về việc sinh
Mẫu giấy cam đoan về việc sinh

1.2. Mẫu giấy cam đoan về việc sinh

Hiện nay, cơ quan có thẩm quyền không công bố mẫu giấy cam đoan về việc sinh, áp dụng cho tất cả các trường hợp và các địa phương. Do đó, người đi đăng ký khai sinh và cơ quan có thẩm quyền đăng ký khai sinh được tùy nghi áp dụng pháp luật.

Trong thực tiễn, có địa phương có sẵn mẫu và người đi đăng ký khai sinh chỉ việc điền thông tin vào mẫu sẵn có. Tuy nhiên, hầu hết các địa phương đều không có mẫu sẵn và người đi đăng ký khai sinh phải tự lập mẫu.

Thậm chí, có mẫu giấy cam đoan về việc sinh được địa phương này chấp nhận nhưng tại địa phương khác lại yêu cầu chỉnh sửa. Thậm chí, với cán bộ này đồng ý nhưng với cán bộ khác thì lại yêu cầu phải sửa lại.

Một mẫu giấy cam đoan về việc sinh phù hợp với hầu hết cơ quan đăng ký hộ tịch phải có những nội dung sau:

  • Quốc hiệu và tiêu ngữ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  • Tiêu đề: GIẤY CAM ĐOAN VỀ VIỆC SINH
  • Kính gửi: Tên cơ quan có thẩm quyền đăng ký hộ tịch
  • Thông tin nhân thân của người cam đoan, bao gồm: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giấy tờ tùy thân, địa chỉ cư trú;
  • Nội dung cam đoan
  • Mục đích cam đoan;
  • Phần nội dung cam đoan chịu trách nhiệm nếu thông tin sai sự thật;
  • Địa danh, ngày tháng năm và người cam đoan ký tên.
Bài viết khác:  Có bị phạt khi đăng ký khai sinh muộn không?

Các bạn có thể tham khảo mẫu giấy cam đoan về việc sinh dưới đây.

Mẫu giấy cam đoan về việc sinh.

Mẫu giấy cam đoan về việc sinh | ảnh minh họa
Mẫu giấy cam đoan về việc sinh | ảnh minh họa

2. Kết luận mẫu giấy cam đoan về việc sinh

Như vậy, dựa trên quy định của pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về một trong những nội dung quan trọng của đăng ký khai sinh khi không có giấy chứng sinh. Đó là, mẫu giấy cam đoan về việc sinh.

Hiện nay, phần lớn trẻ em đều được sinh ra tại các tổ chức y tế có thẩm quyền. Tất nhiên, khi đã sinh tại tổ chức y tế thì trẻ sẽ được cấp Giấy chứng sinh và người thân thích của trẻ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày trẻ được sinh ra.

Các trường hợp trẻ em sinh ra mà không có giấy chứng sinh là rất hãn hữu. Thông thường, đó là trường hợp người mẹ chuyển dạ sinh con khi chưa kịp tới tổ chức y tế có thẩm quyền. Trẻ được sinh ra tại những vùng xa xôi, biên giới, hải đảo mà không có cơ hội tiếp cận với các dịch vụ y tế. Trong các trường hợp này thì người làm chứng về việc sinh của trẻ sẽ lập văn bản cam đoan về việc sinh. Trường hợp, trẻ em không sinh tại tổ chức y tế và không có người làm chứng là cực kỳ hãn hữu.

Tuy nhiên, đặc thù của lĩnh vực hộ tịch là muôn hình vạn trạng. Bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra. Nếu là trường hợp trẻ em sinh ra mà không có giấy chứng sinh, không có người làm chứng thì mẹ của trẻ có thể tham khảo mẫu giấy cam đoan về việc sinh của chúng tôi.

Rất vui được tư vấn pháp luật và cung cấp mẫu giấy cam đoan về việc sinh cho bạn!

Bạn có thể Xem thêm: Thủ tục đăng ký khai sinh

Không có giấy chứng sinh có khai sinh được không?