Thủ tục ghi chú kết hôn với người Hàn Quốc

0
3224

Thủ tục ghi chú kết hôn với người Hàn Quốc cũng là nội dung mà bạn nên quan tâm, tìm hiểu khi chuẩn bị “về chung một nhà” với người Hàn.

Trong nhiều bài viết trước đây chúng tôi đã chỉ ra rằng khi kết hôn với người Hàn thì cặp đôi người Việt và người Hàn có thể lựa chọn đăng ký kết hôn tại Hàn Quốc hoặc tại Việt Nam.

Thủ tục kết hôn tại Hàn Quốc đơn giản hơn tại Việt Nam khi mà người Hàn có thể thực hiện thủ tục này mà không cần sự có mặt của người Việt. Do đó, người Việt chỉ cần chuẩn bị các giấy tờ mà cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc yêu cầu rồi gửi sang Hàn Quốc cho người Hàn rồi người Hàn tự đi đăng ký kết hôn.

Tuy nhiên, người Việt sẽ phải chuẩn bị nhiều giấy tờ hơn so với kết hôn tại Việt Nam. Đồng thời, ngoài các giấy tờ mà phía Việt Nam các bạn đã chuẩn bị thì người Hàn phải tới cơ quan đại diện của Việt Nam tại Hàn Quốc để xin thêm Giấy đủ điều kiện kết hôn cho người Việt.

Thủ tục đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc tại Việt Nam thì đơn giản hơn cho người Việt nhưng người Hàn sẽ phải có mặt tại Việt Nam thì mới thực hiện được thủ tục này.

Vậy khi đã đăng ký kết hôn tại Hàn Quốc hoặc tại Việt Nam xong thì cặp đôi có phải làm gì nữa không?

Câu trả lời là cặp đôi cần phải làm thủ tục ghi chú kết hôn với người Hàn Quốc.

Trong nội dung bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thủ tục ghi chú kết hôn với người Hàn Quốc và những vấn đề có liên quan.

1. Tư vấn thủ tục ghi chú kết hôn với người Hàn Quốc

Quan hệ hôn nhân giữa người Việt và người Hàn là quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài nên ngoài pháp luật của Việt Nam có thể điều chỉnh mối quan hệ này thì pháp luật của Hàn Quốc cũng có thể tham gia điều chỉnh.

Chính vì vậy, quan hệ hôn nhân của cặp đôi người Việt và người Hàn đòi hỏi phải được pháp luật của cả Hàn Quốc và Việt Nam cùng biết và cùng công nhận.

Trong khi đó, nếu chỉ kết hôn tại Hàn Quốc thì cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam không thể biết được người Việt đã kết hôn với người Hàn hay chưa mà chỉ có thông tin duy nhất là đã cấp giấy tờ cho người Việt để kết hôn tại Hàn Quốc. Vì vậy, khi đã hoàn tất việc kết hôn tại Hàn Quốc thì người Việt phải thông báo với cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam về việc đã hoàn thành việc kết hôn tại Hàn Quốc.

Bài viết khác:  Ghi chú kết hôn tại Sứ quán Hàn Quốc

Tương tự như vậy, nếu kết hôn tại Việt Nam thì người Hàn Quốc phải thông báo với cơ quan của Hàn Quốc về việc họ và người Việt đã đăng ký kết hôn tại Việt Nam thành công và đã nhận được Giấy chứng nhận kết hôn.

Việc thông báo này chính là mục đích của thủ tục ghi chú kết hôn với người Hàn Quốc.

Thủ tục ghi chú kết hôn với người Hàn Quốc có thể được chia làm 02 trường hợp như sau:

  • Đâng ký kết hôn tại Hàn Quốc, ghi chú kết hôn tại Việt Nam;
  • Đăng ký kết hôn tại Việt Nam, ghi chú kết hôn tại Hàn Quốc.

Phần nội dung bài viết dưới đây chúng tôi sẽ chia thủ tục ghi chú kết hôn với người Hàn Quốc thành 02 trường hợp, bao gồm:

  • Thủ tục ghi chú kết hôn với người Hàn Quốc tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam;
  • Thủ tục ghi chú kết hôn với người Hàn Quốc tại cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc.
Thủ tục ghi chú kết hôn với người Hàn Quốc | Ảnh minh họa
Thủ tục ghi chú kết hôn với người Hàn Quốc | Ảnh minh họa

1.1. Thủ tục ghi chú kết hôn với người Hàn Quốc tại cơ quan của Việt Nam

Thủ tục ghi chú kết hôn với người Hàn Quốc tại cơ quan của Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Điều 50, Luật Hộ tịch 2014 đang có hiệu lực thi hành, được hướng dẫn bởi Điều  35, Nghị định 123/2015/NĐ-CP. Chi tiết như sau:


“Điều 50. Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn, ly hôn, hủy việc kết hôn

1. Người yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn, ly hôn, hủy việc kết hôn nộp tờ khai theo mẫu quy định và bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh các việc này đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

2. Trong thời hạn 12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều này và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, công chức làm công tác hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch. Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trích lục cho người yêu cầu.

3. Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục và thời gian phối hợp giữa các cơ quan thực hiện Điều này.

Điều 35. Trình tự, thủ tục ghi chú kết hôn

1. Hồ sơ ghi chú kết hôn do một trong hai bên kết hôn nộp tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 1 Điều 48 của Luật Hộ tịch, gồm các giấy tờ sau đây:

a) Tờ khai theo mẫu quy định (tải tờ khai tại đây);

b) Bản sao Giấy tờ chứng nhận việc kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp;

c) Ngoài giấy tờ quy định tại Điểm a và b của Khoản này, nếu gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì còn phải nộp bản sao giấy tờ của cả hai bên nam, nữ quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này; nếu là công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì phải nộp trích lục về việc đã ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn hoặc hủy việc kết hôn theo quy định tại Khoản 2 Điều 37 của Nghị định này.

2. Thời hạn giải quyết ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn là 05 ngày làm việc, kể từ ngày Phòng Tư pháp tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày làm việc.

3. Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 50 của Luật Hộ tịch và quy định sau đây:

a) Nếu thấy yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn là đủ điều kiện theo quy định tại Điều 34 của Nghị định, Trưởng phòng Tư pháp ghi vào sổ và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký cấp bản chính trích lục hộ tịch cho người yêu cầu.

b) Nếu thấy yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 36 của Nghị định này, Trưởng phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện để từ chối.”


Trong thực tiễn, thủ tục ghi chú kết hôn với người Hàn Quốc được thực hiện như sau:

Bài viết khác:  Ghi chú kết hôn tại Sứ quán Hàn Quốc

Sau khi người Việt gửi giấy tờ sang Hàn Quốc cho người Hàn đăng ký kết hôn thì sau khoảng 03 tuần sẽ có kết quả đăng ký kết hôn. Lúc này, người Hàn sẽ chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm các giấy tờ về nhân thân, giấy tờ chứng nhận quan hệ hôn nhân của cặp đôi rồi gửi về Việt Nam cho người Việt.

Việc tiếp theo người Việt cần làm là hoàn thiện thành một bộ hồ sơ ghi chú kết hôn rồi có mặt tại UBND cấp huyện, nơi người Việt đang cư trú để ghi chú kết hôn với người Hàn Quốc.

Một bộ hồ sơ để thực hiện thủ tục ghi chú kết hôn với người Hàn Quốc hoàn chỉnh sẽ bao gồm các giấy tờ sau:

  • Giấy tờ tùy thân của người Việt;
  • Giấy tờ tùy thân của người Hàn;
  • Giấy tờ nơi cư trú của cả hai;
  • Giấy tờ chứng nhận quan hệ hôn nhân của cặp đôi đã chứng nhận/hợp pháp hóa lãnh sự;
  • Tờ khai ghi chú kết hôn với người Hàn Quốc.

Tới đây, bạn đã biết thủ tục ghi chú kết hôn với người Hàn Quốc tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

1.2. Thủ tục ghi chú kết hôn với người Hàn Quốc tại cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc

Với trường hợp này thì người Hàn sẽ chuẩn bị một bộ hồ sơ hoàn chỉnh cũng bao gồm các loại giấy tờ như đã nêu ở trên.

Bài viết khác:  Ghi chú kết hôn tại Sứ quán Hàn Quốc

Sau khi có đầy đủ giấy tờ thì người Hàn có mặt tại cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc rồi thông báo với cơ quan này về việc đã kết hôn tại Việt Nam và mong muốn cơ quan của Hàn Quốc công nhận quan hệ hôn nhân này.

Dựa trên tài liệu và giấy tờ mà người Hàn Quốc cung cấp và căn cứ vào quy định của pháp luật thì cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc sẽ nhập thông tin của người Việt vào thông tin nhân thân của người Hàn với tư cách là vợ hoặc chồng của người Hàn Quốc. Sau khoảng 03 tuần thì người Việt sẽ truy cập vào website quản lý dân cư và tự kiểm tra thông tin. Nếu thấy tại mục quan hệ hôn nhân đã có thông tin người Việt thì việc ghi chú kết hôn đã hoàn tất.

Tới đây, quan hệ hôn nhân của người Việt và người Hàn đã được cả Việt Nam và Hàn Quốc công nhân và đây là tiền đề cho việc bảo lãnh định cư Hàn Quốc hoặc Việt Nam.

Như vậy, bạn đã được tìm hiểu thủ tục ghi chú kết hôn với người Hàn Quốc tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và Hàn Quốc.

Tờ khai để thực hiện thủ tục ghi chú kết hôn với người Hàn Quốc
Tờ khai để thực hiện thủ tục ghi chú kết hôn với người Hàn Quốc

2. Kết luận thủ tục ghi chú kết hôn với người Hàn Quốc

Dựa trên quy định của pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn thì chúng tôi đã cùng bạn tìm hiểu một trong những nội dung quan trọng khi kết hôn với người Hàn Quốc. Đó là, thủ tục ghi chú kết hôn với người Hàn Quốc.

Mọi người nhận xét thủ tục ghi chú kết hôn với người Hàn Quốc này không quá khó để thực hiện nhưng nếu không chuẩn bị chính xác các giấy tờ cần thiết thì nhiều cặp đôi cũng gặp những vướng mắc nhất định, qua đó có thể khiến cho việc bảo lãnh định cư của các bạn gặp nhiều khó khăn.

Khó khăn lớn nhất mà các bạn thường gặp phải khi thực hiện thủ tục ghi chú kết hôn với người Hàn Quốc đó là không hiểu đúng về thủ tục này, thậm chí còn bỡ ngỡ khi được nhắc tới ghi chú kết hôn. Trong khi phần lớn các bạn kết hôn với người Hàn Quốc thì đều là lần đầu thực hiện nên không thể biết hết cần phải làm những gì nên thiếu sót là điều khó tránh khỏi.

Rất mong được đồng hành và hỗ trợ bạn thực hiện thủ tục ghi chú kết hôn với người Hàn Quốc đạt kết quả tốt nhất.

Xem thêm: Thủ tục xin visa kết hôn Hàn Quốc

Thủ tục kết hôn với người Hàn Quốc