Thủ tục kết hôn với người Bắc Ailen

0
215

Thủ tục kết hôn với người Bắc Ailen được pháp luật quy định như thế nào?

Kết hôn với người nước ngoài nói chung và người Bắc Ailen nói riêng được mọi người đánh giá là một trong những thủ tục hành chính tương đối phức tạp. Cặp đôi sẽ gặp nhiều khó khăn khi tìm hiểu thông tin, chuẩn bị giấy tờ và giải quyết những vấn đề phát sinh.

Đặc biệt, khi mà hành chính công của Việt Nam vẫn còn bất cập, tình trạng cán bộ, công chức nhũng nhiễu còn phổ biến thì việc cặp đôi tự thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn không phải việc dễ dàng.

Chính vì vậy, để có thể đăng ký kết hôn với người Bắc Ailen đạt kết quả tốt nhất, các bạn cần phải dành thời gian tìm hiểu quy định của pháp luật, kinh nghiệm thực tiễn.

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thực hiện thủ tục kết hôn với người Bắc Ailen theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam, Bắc Ailen và kinh nghiệm thực tiễn.

1. Thủ tục kết hôn với người Bắc Ailen

Để hiểu rõ hơn về thủ tục kết hôn với người Bắc Ailen, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những nội dung chính sau:

 • Cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn với người Bắc Ailen;
 • Thủ tục kết hôn với người Bắc Ailen tại từng cơ quan;
 • Kinh nghiệm thực tiễn thực hiện thủ tục kết hôn với người Bắc Ailen.

1.1. Cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn với người Bắc Ailen

Kinh nghiệm cho thấy, khi đăng ký kết hôn với người Bắc Ailen thì các bạn nên lựa chọn đăng ký kết hôn tại một trong những cơ quan sau:

 • UBND cấp huyện, nơi người Việt thường trú hoặc tạm trú hoặc đang sinh sống tại Việt Nam;
 • Cơ quan có thẩm quyền của Bắc Ailen tại Bắc Ailen.

Đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Bắc Ailen tại Bắc Ailen phù hợp trong trường hợp cả hai đang sinh sống tại Bắc Ailen. Các trường hợp còn lại thì nên đăng ký kết hôn tại UBND cấp huyện tại Việt Nam. Bởi lẽ, việc xin visa sang Bắc Ailen để đăng ký kết hôn là tương đối khó khăn. Trong khi đó, người Bắc Ailen sang Việt Nam thì được miễn thị thực nên sẽ có nhiều thuận lợi khi đăng ký kết hôn tại Việt Nam.

Như vậy, các bạn đã biết về cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn để lựa chọn, trước khi thực hiện thủ tục kết hôn với người Bắc Ailen.

Thủ tục kết hôn với người Bắc Ailen | ảnh minh họa
Thủ tục kết hôn với người Bắc Ailen | ảnh minh họa

1.2. Thủ tục kết hôn với người Bắc Ailen tại Việt Nam

Để các bạn có cái nhìn toàn diện về thủ tục kết hôn với người Bắc Ailen tại Việt Nam, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những nội dung sau:

 • Quy định của pháp luật về thủ tục kết hôn với người Bắc Ailen;
 • Kinh nghiệm thực tiễn thực hiện thủ tục kết hôn với người Bắc Ailen.

1.2.1. Quy định của pháp luật về thủ tục kết hôn với người Bắc Ailen

Thủ tục kết hôn với người Bắc Ailen nói riêng và người nước ngoài nói chung được quy định tại Điều 10, Điều 38, Luật Hộ tịch 2014 đang có hiệu lực thi hành, được hướng dẫn bởi Điều 2, Điều 30, 31, 32, Nghị định 123/2015/NĐ-CP.

Trong đó, thủ tục kết hôn với người Bắc Ailen được chia làm 02 phần, bao gồm hồ sơ đăng ký kết hôn và quy trình thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn với người Bắc Ailen.

Hồ sơ đăng ký kết hôn được quy định tại Điều 10, Khoản 1 Điều 38, Luật Hộ tịch 2014, được hướng dẫn bởi Điều 2, Điều 30, Nghị định 123/2015/NĐ-CP. Phần thực hiện quy trình thủ tục kết hôn với người Bắc Ailen được quy định tại Khoản 2, 3, 4 Điều 38, Luật Hộ tịch 2014, được hướng dẫn bởi Điều 31, 32, Nghị định 123/2015/NĐ-CP. Chi tiết như sau:


Điều 10. Hợp pháp hóa lãnh sự đối với giấy tờ của nước ngoài

Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc xác nhận để sử dụng cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Điều 38. Thủ tục đăng ký kết hôn

1. Hai bên nam, nữ nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài xác nhận người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

Người nước ngoài, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài phải nộp thêm giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân, bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu.

Điều 2. Quy định về xuất trình, nộp giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, cấp bản sao trích lục hộ tịch

3. Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài sử dụng để đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký người dịch theo quy định của pháp luật.

Điều 30. Hồ sơ đăng ký kết hôn

1. Hồ sơ đăng ký kết hôn được lập theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật Hộ tịch và quy định sau đây:

a) Hai bên nam, nữ có thể khai chung vào một Tờ khai đăng ký kết hôn;

b) Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài là giấy do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp còn giá trị sử dụng xác nhận hiện tại người đó không có vợ hoặc không có chồng; trường hợp nước ngoài không cấp xác nhận tình trạng hôn nhân thì thay bằng giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài xác nhận người đó có đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật nước đó.

Nếu giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài không ghi thời hạn sử dụng thì giấy tờ này và giấy xác nhận của tổ chức y tế theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật Hộ tịch chỉ có giá trị 6 tháng, kể từ ngày cấp.

2. Trường hợp người nước ngoài không có hộ chiếu để xuất trình theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này thì có thể xuất trình giấy tờ đi lại quốc tế hoặc thẻ cư trú.

3. Ngoài giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này, nếu bên kết hôn là công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì còn phải nộp bản sao trích lục hộ tịch về việc đã ghi vào sổ việc ly hôn hoặc hủy việc kết hôn theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 của Nghị định này; nếu là công chức, viên chức hoặc đang phục vụ trong lực lượng vũ trang thì phải nộp văn bản của cơ quan, đơn vị quản lý xác nhận việc người đó kết hôn với người nước ngoài không trái với quy định của ngành đó.”

Điều 38. Thủ tục đăng ký kết hôn

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, công chức làm công tác hộ tịch có trách nhiệm xác minh, nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết.

3. Khi đăng ký kết hôn cả hai bên nam, nữ phải có mặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân, công chức làm công tác hộ tịch hỏi ý kiến hai bên nam, nữ, nếu các bên tự nguyện kết hôn thì ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch. Hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

4. Chính phủ quy định bổ sung giấy tờ trong hồ sơ đăng ký kết hôn, việc phỏng vấn, xác minh mục đích kết hôn khi giải quyết yêu cầu đăng ký kết hôn; thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam để kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên.

Điều 31. Trình tự đăng ký kết hôn

Trình tự đăng ký kết hôn được thực hiện theo quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều 38 của Luật Hộ tịch và quy định sau đây:

1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tư pháp tiến hành nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ và xác minh nếu thấy cần thiết. Trưởng phòng Phòng Tư pháp chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra và đề xuất của Phòng Tư pháp trong việc giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn.

2. Nếu hồ sơ hợp lệ, các bên có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, không thuộc trường hợp từ chối kết hôn đăng ký kết hôn theo quy định tại Điều 33 của Nghị định nàythì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký 02 bản chính Giấy chứng nhận kết hôn.

3. Căn cứ tình hình cụ thể, khi cần thiết, Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ quy định bổ sung thủ tục phỏng vấn khi giải quyết yêu cầu đăng ký kết hôn nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên và hiệu quả quản lý Nhà nước.

Điều 32. Tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận kết hôn, Phòng Tư pháp tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

2. Việc trao, nhận Giấy chứng nhận kết hôn được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 38 của Luật Hộ tịch.

Giấy chứng nhận kết hôn có giá trị kể từ ngày được ghi vào sổ và trao cho các bên theo quy định tại Khoản này.

3. Trường hợp một hoặc hai bên nam, nữ không thể có mặt để nhận Giấy chứng nhận kết hôn thì theo đề nghị bằng văn bản của họ, Phòng Tư pháp gia hạn thời gian trao Giấy chứng nhận kết hôn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận kết hôn. Hết 60 ngày mà hai bên nam, nữ không đến nhận Giấy chứng nhận kết hôn thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hủy Giấy chứng nhận kết hôn đã ký.

Nếu sau đó hai bên nam, nữ vẫn muốn kết hôn với nhau thì phải tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn từ đầu.”


Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật Việt Nam về thủ tục kết hôn với người Bắc Ailen tại Việt Nam.

Thủ tục kết hôn với người Bắc Ailen | Tờ khai đăng ký kết hôn
Thủ tục kết hôn với người Bắc Ailen | Tờ khai đăng ký kết hôn

1.2.2. Kinh nghiệm thực hiện thủ tục kết hôn với người Bắc Ailen

Quy định nêu trên là quy định chung để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam. Trong thực tiễn, pháp luật của Bắc Ailen có những quy định riêng, đặc thù liên quan tới giấy tờ cấp cho công dân để kết hôn tại Việt Nam.

Ngoài ra, việc áp dụng pháp luật tại mỗi địa phương của Việt Nam cũng có sự khác biệt đôi chút so với quy định của pháp luật.

Kinh nghiệm cho thấy, để có thể thực hiện thủ tục kết hôn với người Bắc Ailen tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam đạt kết quả tốt nhất, các bạn sẽ thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Chuẩn bị giấy tờ cần thiết;
 • Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký kết hôn và nhận kết quả thủ tục kết hôn với người Bắc Ailen.
a) Chuẩn bị giấy tờ cần thiết kết hôn với người Bắc Ailen

Theo quy định của pháp luật và kinh nghiệm thực tế thì một hồ sơ đăng ký kết hôn với người Bắc Ailen sẽ gồm các loại giấy tờ sau:

 • Giấy tờ của công dân Bắc Ailen

– Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng;

– Visa hoặc giấy tờ cho phép cư trú hợp pháp tại Việt Nam;

– Giấy xác nhận tạm trú;

– Giấy tờ độc thân do cơ quan có thẩm quyền của Bắc Ailen cấp, đã được chứng nhận/hợp pháp hóa lãnh sự (bản chính kèm bản dịch);

– Giấy khám sức khỏe kết hôn có kết luận người Bắc Ailen đủ sức khỏe kết hôn;

– Giấy tờ chứng minh nơi cư trú tại Bắc Ailen;

– Tờ khai đăng ký kết hôn có dán ảnh người Việt và người Bắc Ailen.

 • Giấy tờ của công dân Việt Nam

– CCCD/Hộ chiếu còn hạn sử dụng;

– Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;

– Giấy tờ ly hôn/Trích lục khai tử, trong trường hợp đã từng kết hôn;

– Giấy khám sức khỏe kết hôn;

-Văn bản của đơn vị đang công tác cho phép kết hôn với người Bắc Ailen, nếu đang là cán bộ, công chức, viên chức hoặc người làm việc trong lực lượng vũ trang;

– Tờ khai đăng ký kết hôn.

b) Nộp hồ sơ đăng ký kết hôn và nhận kết quả thủ tục kết hôn với người Bắc Ailen

Khi nam, nữ người Việt và người Bắc Ailen đã chuẩn bị đủ giấy tờ thì sẽ thực hiện việc nộp hồ sơ đăng ký kết hôn và nhận kết quả theo quy trình sau:

 • Bước 1: Có mặt để nộp hồ sơ

Theo quy định của pháp luật về hộ tịch thì một trong hai bên hoặc cả hai bên nam, nữ sẽ có mặt để nộp hồ sơ đăng ký kết hôn. Nếu được, tốt nhất cả hai bên nam, nữ cùng có mặt là tốt nhất. Bởi lẽ, nếu có thiếu sót về giấy tờ thì cả hai cùng trao đổi để tìm phương án khắc phục.

Cả hai sẽ tới UBND cấp huyện, nơi người Việt cư trú và tìm tới Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính. Tiếp đó, cả hai sẽ xuất trình giấy tờ tùy thân và nộp những giấy tờ đã chuẩn bị cho công chức tư pháp – hộ tịch.

Công chức này sẽ có trách nhiệm kiểm tra thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ đúng và đủ thì tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả. Ngược lại, trường hợp hồ sơ có thiếu sót thì thông báo để cặp đôi hoàn thiện lại.

Thời hạn giải quyết việc đăng ký kết hôn với người nước ngoài là 15 ngày làm việc, tính từ ngày cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ.

Ngoài việc trực tiếp tới cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn thì các bạn cũng có thể nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến.

Nộp hồ sơ | Thủ tục kết hôn với người Bắc Ailen
Nộp hồ sơ | Thủ tục kết hôn với người Bắc Ailen

 • Bước 2: Nhận kết quả

Tới lịch trả kết quả, cả hai sẽ có mặt để nhận Giấy chứng nhận kết hôn. Trước khi ký nhận giấy tờ đó, cặp đôi sẽ thanh toán lệ phí. Mức lệ phí mỗi địa phương sẽ khác nhau. Thông thường sẽ dao động từ 1.000.000 tới 2.000.000 VNĐ.

Tới đây, cặp đôi đã hoàn thành thủ tục kết hôn với người Bắc Ailen tại Việt Nam.

1.3. Thủ tục kết hôn với người Bắc Ailen tại Bắc Ailen

Để thực hiện thủ tục kết hôn với người Bắc Ailen tại Bắc Ailen, các bạn sẽ làm theo những bước sau:

 • Bước 1: Liên hệ với cơ quan có thẩm quyền của Bắc Ailen đề nghị được hướng dẫn thủ tục kết hôn với người Bắc Ailen tại Bắc Ailen;
 • Bước 2: Cặp đôi trao đổi thông tin, cùng nhau chuẩn bị những giấy tờ cần thiết;
 • Bước 3: Cặp đôi thực hiện thủ tục kết hôn với người Bắc Ailen tại Bắc Ailen và nhận kết quả;
 • Bước 4: Người Việt ghi chú kết hôn với người Bắc Ailen tại Việt Nam.

Ghi chú kết hôn là thủ tục nhằm để pháp luật Việt Nam và Bắc Ailen cùng công nhận quan hệ hôn nhân của cặp đôi và cũng là tiền đề để thực hiện việc bảo lãnh đoàn tụ.

Chi tiết về ghi chú kết hôn, mời bạn xem thêm: Thủ tục ghi chú kết hôn với người nước ngoài.

2. Làm gì để thủ tục kết hôn với người Bắc Ailen đạt kết quả tốt nhất

Dựa trên kinh nghiệm hơn chục năm trong nghề tư vấn, hỗ trợ kết hôn với người nước ngoài thì chúng tôi đã hướng dẫn bạn thực hiện thủ tục kết hôn với người Bắc Ailen.

Khó khăn mà các bạn kết hôn với người Bắc Ailen thường gặp phải là do chuẩn bị sai hoặc không đầy đủ các giấy tờ. Ngoài ra, thời gian giải quyết đăng ký kết hôn với người nước ngoài kéo dài tới 3 tuần, chưa kể thời gian chuẩn bị khồ sơ cũng khiến rất nhiều bạn băn khoăn không biết rằng liệu visa của người Bắc Ailen có đủ thời gian ở Việt Nam kết hôn hay không. Đó là còn chưa kể tới trở ngại, khó khăn có thể do bị cán bộ, công chức gây khó khăn.

Làm gì để thủ tục kết hôn với người Bắc Ailen đạt kết quả tốt nhất?

Để thực hiện thủ tục kết hôn với người Bắc Ailen đạt kết quả tốt nhất, các bạn cần làm những công việc sau:

– Nên tham khảo kinh nghiệm từ những bạn đã hoàn tất thủ tục kết hôn với người Bắc Ailen để tìm hiểu thông tin, những vướng mắc phát sinh nếu có;

– Chủ động trao đổi thông tin với người Bắc Ailen để lựa chọn cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn phù hợp;

– Chuẩn bị hồ sơ đăng ký kết hôn đúng, đủ và đăng ký kết hôn theo quy trình;

– Sử dụng dịch vụ của đơn vị uy tín, nếu không am hiểu và không có nhiều thời gian đi lại.

Lời khuyên của hầu hết các bạn là nếu không am hiểu và không muốn phải đi lại nhiều lần thì nên tìm tới đơn vị uy tín, có nhiều năm kinh nghiệm để được trợ giúp.

Tin rằng, với bề dầy kinh nghiệm và phương pháp hỗ trợ chỉ thu phí khi có kết quả sẽ giúp bạn các bạn am tâm khi kết hôn với người Bắc Ailen.

Rất mong được tư vấn và hỗ trợ bạn thực hiện thủ tục kết hôn với người Bắc Ailen.

Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký kết hôn với người nước ngoài mới nhất

Thủ tục kết hôn với người nước ngoài mới nhất