Thủ tục kết hôn với người Mỹ 2023

0
465

Thủ tục kết hôn với người Mỹ 2023 sẽ được pháp luật quy định như thế nào?

Kết hôn với người Mỹ rồi thông qua sự bảo lãnh của họ để có thể sinh sống, làm việc tại Mỹ là mong muốn của rất nhiều người Việt. Nhất là khi tại Mỹ có hẳn một cộng động người Việt sinh sống tại Mỹ.

Thế nhưng, mong muốn này không phải đơn giản có thể trở thành hiện thực. Bởi lẽ, chính sách quản lý nhập cư của Mỹ được đánh giá là khắt khe nhất trong số những quốc gia phát triển. Không dễ gì để bạn có trong tay tấm visa nhập cư Mỹ diện hôn phu.

Thậm chí, chưa nói tới việc xin visa thì công việc quan trọng không kém các bạn sẽ cần thực hiện đó là đăng ký kết hôn.

Vậy câu hỏi đặt ra là pháp luật quy định về thủ tục kết hôn với người Mỹ 2023 như thế nào?

1. Thủ tục kết hôn với người Mỹ 2023

Để tìm hiểu rõ hơn về thủ tục kết hôn với người Mỹ 2023, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những nội dung sau:

 • Cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn với người Mỹ 2023;
 • Thủ tục kết hôn với người Mỹ 2023;
 • Làm gì để thực hiện thủ tục kết hôn với người Mỹ 2023 đạt kết quả tốt nhất.

1.1. Cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn với người Mỹ 2023

Cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn với người Mỹ 2023 gồm những cơ quan sau:

 • UBND cấp huyện, nơi người Việt hoặc người Mỹ cư trú tại Việt Nam;
 • Cơ quan đại diện của Việt Nam tại Mỹ;
 • Cơ quan có thẩm quyền của Mỹ tại Mỹ.

Khi đăng ký kết hôn với người Mỹ, các bạn sẽ lựa chọn kết hôn tại một trong những cơ quan đã nêu.

Vậy nên lựa chọn kết hôn tại cơ quan nào?

Thông thường, nếu đang cùng cư trú tại Việt Nam thì cặp đôi nên kết hôn tại Việt Nam. Cùng cư trú tại Mỹ thì nên kết hôn tại Mỹ. Nếu mỗi người cư trú tại một quốc gia thì nên kết hôn tại Việt Nam. Bởi lẽ, xin visa sang Mỹ cực kỳ khó khăn, không hề dễ dàng. Trong khi đó, người Mỹ sang Việt Nam thì được miễn thị thực nên thủ tục kết hôn sẽ đơn giản hơn.

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ tập trung vào thủ tục kết hôn với người Mỹ 2023 tại Việt Nam. Trường hợp các bạn mong muốn kết hôn tại Mỹ thì nên tham khảo sự tư vấn của cơ quan tại Mỹ.

Tới đây, bạn đã biết về cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn để thực hiện thủ tục kết hôn với người Mỹ 2023.

Thủ tục kết hôn với người Mỹ 2023
Thủ tục kết hôn với người Mỹ 2023

1.2. Thủ tục kết hôn với người Mỹ 2023 tại Việt Nam

1.2.1. Quy định của pháp luật về thủ tục kết hôn với người Mỹ 2023

So với thời điểm Luật Hộ tịch 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016 thì thủ tục kết hôn với người Mỹ năm 2023 không có điểm gì khác biệt.

Cặp đôi người Việt và người Mỹ sẽ thực hiện đăng ký kết hôn theo quy định tại Điều 10, Khoản 1, Điều 38, Luật Hộ tịch 2014, được hướng dẫn bởi Điều 30, Nghị định 123/2015/NĐ-CP về hồ sơ đăng ký kết hôn và Khoản 2, 3, 4, Điều 38, Luật Hộ tịch 2014, được hướng dẫn bởi Điều 31, 32, Nghị định 123/2015/NĐ-CP về quy trình đăng ký kết hôn. Chi tiết như sau:


Điều 10. Hợp pháp hóa lãnh sự đối với giấy tờ của nước ngoài

Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc xác nhận để sử dụng cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Điều 38. Thủ tục đăng ký kết hôn

1. Hai bên nam, nữ nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài xác nhận người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

Người nước ngoài, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài phải nộp thêm giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân, bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu.

Điều 30. Hồ sơ đăng ký kết hôn

1. Hồ sơ đăng ký kết hôn được lập theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật Hộ tịch và quy định sau đây:

a) Hai bên nam, nữ có thể khai chung vào một Tờ khai đăng ký kết hôn;

b) Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài là giấy do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp còn giá trị sử dụng xác nhận hiện tại người đó không có vợ hoặc không có chồng; trường hợp nước ngoài không cấp xác nhận tình trạng hôn nhân thì thay bằng giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài xác nhận người đó có đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật nước đó.

Nếu giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài không ghi thời hạn sử dụng thì giấy tờ này và giấy xác nhận của tổ chức y tế theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật Hộ tịch chỉ có giá trị 6 tháng, kể từ ngày cấp.

2. Trường hợp người nước ngoài không có hộ chiếu để xuất trình theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này thì có thể xuất trình giấy tờ đi lại quốc tế hoặc thẻ cư trú.

3. Ngoài giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này, nếu bên kết hôn là công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì còn phải nộp bản sao trích lục hộ tịch về việc đã ghi vào sổ việc ly hôn hoặc hủy việc kết hôn theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 của Nghị định này; nếu là công chức, viên chức hoặc đang phục vụ trong lực lượng vũ trang thì phải nộp văn bản của cơ quan, đơn vị quản lý xác nhận việc người đó kết hôn với người nước ngoài không trái với quy định của ngành đó.

Điều 38. Thủ tục đăng ký kết hôn

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, công chức làm công tác hộ tịch có trách nhiệm xác minh, nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết.

3. Khi đăng ký kết hôn cả hai bên nam, nữ phải có mặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân, công chức làm công tác hộ tịch hỏi ý kiến hai bên nam, nữ, nếu các bên tự nguyện kết hôn thì ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch. Hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

4. Chính phủ quy định bổ sung giấy tờ trong hồ sơ đăng ký kết hôn, việc phỏng vấn, xác minh mục đích kết hôn khi giải quyết yêu cầu đăng ký kết hôn; thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam để kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên.

Điều 31. Trình tự đăng ký kết hôn

Trình tự đăng ký kết hôn được thực hiện theo quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều 38 của Luật Hộ tịch và quy định sau đây:

1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tư pháp tiến hành nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ và xác minh nếu thấy cần thiết. Trưởng phòng Phòng Tư pháp chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra và đề xuất của Phòng Tư pháp trong việc giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn.

2. Nếu hồ sơ hợp lệ, các bên có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, không thuộc trường hợp từ chối kết hôn đăng ký kết hôn theo quy định tại Điều 33 của Nghị định nàythì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký 02 bản chính Giấy chứng nhận kết hôn.

3. Căn cứ tình hình cụ thể, khi cần thiết, Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ quy định bổ sung thủ tục phỏng vấn khi giải quyết yêu cầu đăng ký kết hôn nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên và hiệu quả quản lý Nhà nước.

Điều 32. Tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận kết hôn, Phòng Tư pháp tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

2. Việc trao, nhận Giấy chứng nhận kết hôn được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 38 của Luật Hộ tịch.

Giấy chứng nhận kết hôn có giá trị kể từ ngày được ghi vào sổ và trao cho các bên theo quy định tại Khoản này.

3. Trường hợp một hoặc hai bên nam, nữ không thể có mặt để nhận Giấy chứng nhận kết hôn thì theo đề nghị bằng văn bản của họ, Phòng Tư pháp gia hạn thời gian trao Giấy chứng nhận kết hôn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận kết hôn. Hết 60 ngày mà hai bên nam, nữ không đến nhận Giấy chứng nhận kết hôn thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hủy Giấy chứng nhận kết hôn đã ký.

Nếu sau đó hai bên nam, nữ vẫn muốn kết hôn với nhau thì phải tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn từ đầu.”


Tới đây, bạn đã biết quy định của pháp luật về thủ tục kết hôn với người Mỹ 2023.

1.2.2. Kinh nghiệm thực tiễn thực hiện thủ tục kết hôn với người Mỹ 2023

Trong thực tiễn sẽ có đôi chút khác biệt so với quy định của pháp luật về kết hôn với người Mỹ.

Theo đó, để có thể hoàn tất việc đăng ký kết hôn thì cặp đôi vẫn sẽ thực hiện các công việc sau:

 • Chuẩn bị hồ sơ đăng ký kết hôn;
 • Thực hiện quy trình đăng ký kết hôn gồm có:

– Có mặt tại Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để nộp hồ sơ;

– Có mặt để nhận kết quả đăng ký kết hôn.

a) Hồ sơ đăng ký kết hôn
 • Giấy tờ của người Việt Nam

– Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là độc thân và dùng để kết hôn với người Mỹ tại Việt Nam;

– Bản sao căn cước công dân hoặc hộ chiếu;

– Giấy khám sức khỏe kết hôn đủ sức khỏe kết hôn;

– Văn bản của đơn vị đang công tác cho phép kết hôn với người Mỹ, nếu đang là cán bộ, công chức, viên chức hoặc người làm việc trong lực lượng vũ trang;

– Giấy xác nhận cư trú;

– Tờ khai đăng ký kết hôn với người Mỹ theo mẫu.

 • Người Mỹ cần có

– Giấy tuyên thệ độc thân;

– Bản sao hộ chiếu và visa hợp pháp tại Việt Nam;

– Giấy khám sức khỏe kết hôn có kết luận đủ sức khỏe;

– Giấy tờ chứng minh địa chỉ cư trú tại Mỹ.

b) Quy trình thực hiện thủ tục kết hôn với người Mỹ 2023 tại Việt Nam
Bước 1: Có mặt để nộp hồ sơ

The đó, cả hai cùng có mặt tại UBND cấp huyện, nơi người Việt cư trú để nộp hồ sơ đăng ký kết hôn.

Nếu hồ sơ đúng, đủ thì được công chức tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Trường hợp hồ sơ có thiếu sót thì được hướng dẫn để khắc phục.

Bước 2: Nhận kết quả

Thời hạn giải quyết đăng ký kết hôn với người Mỹ là 15 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

Tới ngày trả kết quả, cả hai cùng phải có mặt để nhận Giấy chứng nhận kết hôn.

Chứng nhận lãnh sự | Thủ tục kết hôn với người Mỹ 2023 | Ảnh minh họa
Chứng nhận lãnh sự | Thủ tục kết hôn với người Mỹ 2023 | Ảnh minh họa

1.2.3. Một số vấn đề cần lưu ý

 • Hồ sơ đăng ký kết hôn

Hồ sơ đăng ký kết hôn là vấn đề đầu tiên các bạn cần lưu ý. Việc đăng ký kết hôn có đạt kết quả như mong muốn hay không sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào hồ sơ các bạn đã chuẩn bị.

Hồ sơ đăng ký kết hôn càng trở nên quan trọng nếu như người Việt không sinh sống tại Việt Nam. Các bạn có thể hình dung trường hợp người Mỹ mất rất nhiều thời gian, công sức di chuyển sang Việt Nam để đăng ký kết hôn nhưng lại không được tiếp nhận hồ sơ và phải làm lại hồ sơ từ đầu thì điều này sẽ gây ra sự khó chịu, thậm chí tốn kém về thời gian và tiền bạc như thế nào.

Đặc biệt, đa số các bạn đều biết nền hàn chính công của Việt Nam còn nhiều bất cập. Tình trạng cán bộ, công chức nhũng nhiễu, tìm cách gây khó dễ không phải hiếm gặp.

Vì vậy, việc chuẩn bị hồ sơ đăng ký kết hôn đúng, đủ là điều vô cùng quan trọng.

 • Chứng nhận/hợp pháp hóa lãnh sự

Trong thực tế, một trong những thiếu sót phổ biến của các bạn đó là bỏ qua bước chứng nhận/hợp pháp hóa lãnh sự.

Các bạn cần biết rằng, không phải đương nhiên giấy tờ của nước ngoài có giá trị sử dụng tại Việt Nam mà cần được chứng nhận/hợp pháp hóa lãnh sự. Đây là thủ tục nhằm xác nhận chữ ký, chức danh của người ký và con dấu của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp là đúng.

Chi tiết về thủ tục này, mời bạn xem thêm: Thủ tục chứng nhận lãnh sự giấy tờ.

 • Đăng ký kết hôn online

Ngoài việc trực tiếp có mặt tại cơ quan có thẩm quyền để nộp hồ sơ đăng ký kết hôn thì cặp đôi cũng có thể nộp hồ sơ đăng ký kết hôn online thông qua cổng dịch vụ công quốc gia hoặc cổng dịch vụ công của từng địa phương.

Tới đây, bạn đã hoàn tất thủ tục kết hôn với người Mỹ 2023 tại Việt Nam.

2. Làm gì để thủ tục kết hôn với người Mỹ 2023 đạt kết quả tốt nhất

Như vậy, dựa trên các quy định của pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn thì chúng ta đã tìm hiểu về thủ tục kết hôn với người Mỹ năm 2023.

Theo nhiều bạn nhận xét thì đây vẫn là thủ tục được đánh giá là phức tạp, cần sự tư vấn hỗ trợ từ những đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm và uy tín để đạt được kết quả tốt nhất.

Làm gì để thủ tục kết hôn với người Mỹ 2023 đạt kết quả tốt nhất?

Để thực hiện thủ tục kết hôn với người Mỹ 2023 đạt kết quả tốt nhất, các bạn cần làm tốt những việc sau:

– Tìm hiểu và lựa chọn cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn phù hợp;

– Chuẩn bị đúng, đủ giấy tờ theo quy định và thực tiễn áp dụng;

– Đăng ký kết hôn với người Mỹ theo đúng quy trình;

– Dùng dịch vụ của đơn vị uy tín nếu không am hiểu, không có nhiều thời gian đi lại.

Tin rằng, với hơn chục năm trong nghề, chúng tôi hoàn toàn đủ khả năng hỗ trợ bạn thực hiện thủ tục kết hôn với người Mỹ 2023 kết quả tốt nhất.

Rất mong được đồng hành cùng bạn!

Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký kết hôn với người nước ngoài mới nhất

Thủ tục kết hôn với người nước ngoài mới nhất