Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

0
2899

Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được pháp luật quy định như thế nào?

Hiện nay, Việt Nam đang không ngừng hội nhập với thế giới, các công ty nước ngoài tại Việt Nam ngày càng nhiều, nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài tại Việt Nam càng lớn. Người nước ngoài muốn trở thành lao động làm việc hợp pháp tại Việt Nam trước tiến cần có giấy phép lao động.

Vậy thủ tục cấp Giấy phép lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam như thế nào?

Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

1. Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

1.1. Điều kiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Giấy phép lao động cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam khi người đó đáp ứng được các điều kiện sau:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.
 • Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.
 • Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.
 • Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.
 • Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

1.2. Hồ sơ xin cấp mới giấy phép lao động

 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. (theo mẫu)
 • Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ.
 • Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp. Trường hợp người lao động nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Việt Nam cấp; được cấp không quá 06 tháng, kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ.
Bài viết khác:  Giấy phép lao động trong một số trường hợp đặc biệt
Phiếu lý lịch tư pháp
Phiếu lý lịch tư pháp
 • Văn bản chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.
 • 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
 • Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị theo quy định của pháp luật.
 • Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài (tùy từng trường hợp theo quy định: Quyết định bổ nhiệm của công ty mẹ, hợp đồng lao động , công văn chấp thuận sử dụng lao động,…)

Chú ý: Những giấy tờ do cơ quan nước ngoài cấp cần được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch thuật tiếng Việt trước khi nộp hồ sơ.

1.3. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Tùy thuộc vào công ty/doanh nghiệp thuộc quản lý của Sở lao động thương binh và Xã hội hay công ty/doanh nghiệp thuộc sự quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp/khu chế xuất để nộp hồ sơ.

2. Kết luận giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Để hỗ trợ các doanh nghiệp có sử dụng lao động là người nước ngoài hoàn thiện nhanh chóng giấy phép lao động cho nhân viên, ANZLAW hỗ trợ:

 • Tư vấn miễn phí quy định pháp luật về cấp mới giấy phép lao động, các trường hợp người lao động thuộc diện cấp giấy phép lao động;
 • Tư vấn, hỗ trợ chuẩn bị các giấy tờ cần thiết trong bộ hồ sơ xin cấp giấy phép lao động;
 • Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động tại cơ quan có thẩm quyền;
 • Trả giấy phép lao động đúng hạn đã thỏa thuận.
Bài viết khác:  Thay đổi chỗ làm có phải cấp lại giấy phép lao động không?

Trân trọng cảm ơn!

Có thể bạn muốn xem thêm: Giấy phép lao động trong một số trường hợp đặc biệt

Miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam