Giấy phép lao động trong một số trường hợp đặc biệt

0
3396

Giấy phép lao động trong một số trường hợp đặc biệt được quy định như thế nào?

Các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay sử dụng lao động người nước ngoài ngày càng nhiều do đó bên cạnh những trường hợp cấp giấy phép lao động thông thường, pháp luật Việt Nam quy định về hồ sơ cấp giấy phép cho một số trường hợp đặc biệt. Các trường hợp đặc biệt đó bao gồm những trường hợp nào?

Hồ sơ cấp giấy phép lao động cho từng trường hợp đó ra sao?

1. Giấy phép lao động trong một số trường hợp đặc biệt

1.1. Thay đổi người sử dụng lao động nhưng không thay đổi vị trí công việc

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà làm việc cho người sử dụng khác ở cùng vị trí công việc ghi trong giấy phép lao động theo quy định của pháp luật

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động trong trường hợp này gồm:

– Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và  Xã hội (theo mẫu);

– 02 ảnh màu ( kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

– Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị sử dụng theo quy định của pháp luật;

– Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài (tùy từng trường hợp cụ thể theo quy định: Quyết định bổ nhiệm của công ty mẹ, hợp đồng lao động, công văn chấp thuận sử dụng lao động,…)

– Giấy phép lao động hoặc bản sao chứng thực giấy phép lao động đã được cấp.

1.2. Thay đổi vị trí công việc nhưng không thay đổi chủ sử dụng lao động

Cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấp phép lao đông và đang còn hiệu lực mà làm khác vị trí công việc ghi trong giấy phép lao động theo quy định của pháp luật nhưng không thay đổi người sử dụng lao động

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động trong trường hợp này gồm:

– Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và  Xã hội (theo mẫu);

– Văn bản chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật;

– 02 ảnh màu ( kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

– Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị sử dụng theo quy định của pháp luật;

– Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài (tùy từng trường hợp cụ thể theo quy định: Quyết định bổ nhiệm của công ty mẹ, hợp đồng lao động, công văn chấp thuận sử dụng lao động,…)

– Giấy phép lao động hoặc bản sao chứng thực giấy phép lao động đã được cấp.

Giấy phép lao động trong một số trường hợp đặc biệt
Giấy phép lao động trong một số trường hợp đặc biệt

1.3. Cấp giấy phép lao động cho người đã từng được cấp giấy phép

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động nhưng hết hiệu lực theo quy định của Bộ luật Lao động Việt Nam năm 2019 mà có nhu cầu tiếp tục làm việc cùng vị trí công việc đã ghi trong giấy phép lao động theo quy định của pháp luật

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động trong trường hợp này gồm:

– Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và  Xã hội (theo mẫu);

– Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ;

– Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp. Trường hợp người lao động nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Việt Nam cấp; được cấp không quá 06 tháng, kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ;

– 02 ảnh màu ( kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

– Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị sử dụng theo quy định của pháp luật;

– Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài (tùy từng trường hợp cụ thể theo quy định: Quyết định bổ nhiệm của công ty mẹ, hợp đồng lao động, công văn chấp thuận sử dụng lao động,…)

– Văn bản xác nhận đã thu hồi giấy phép lao động.

1.4. Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài thuộc các trường hợp trên đã được cấp giấy phép lao động

Theo quy định tại Nghị định số 102/2013/NĐ – CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì hồ sơ cần có:

Yêu cầu cần có văn bản chứng minh theo quy định:

– Chuyên gia là người lao động nước ngoài:

+ Có văn bản xác nhận là chuyên gia của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài;

+ Có bằng đại học trở nên hoặc tương đương và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam; trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;

– Nhà quản lý, giám đốc điều hành là người lao động nước ngoài thuộc một trường hợp sau:

+ Nhà quản lý là người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam hoặc người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của cơ quan, tổ chức;

+ Giám đốc điều hành là người đứng đầu và trực tiếp điều hành đơn vị thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

– Lao động kỹ thuật là người được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác ít nhất 01 năm và làm việc ít nhất 03 năm trong chuyên ngành được đào tạo.

2. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động – Giấy phép lao động trong một số trường hợp đặc biệt

Theo quy định của pháp luật thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ có thẩm quyền cấp giấy phép lao động trong trường hợp đặc biệt.

Ngoài ra, Cục Việc làm – Bộ Lao động thương binh và xã hội cũng có thẩm quyền trong một số trường hợp.

3. Kết luận Giấy phép lao động trong một số trường hợp đặc biệt

Để hỗ trợ các doanh nghiệp có sử dụng lao động là người nước ngoài hoàn thiện nhanh chóng giấy phép lao động cho nhân viên, ANZLAW hỗ trợ:

– Tư vấn miễn phí quy định pháp luật về cấp mới giấy phép lao động, các trường hợp người lao động thuộc diện cấp giấy phép lao động; cấp lại Giấy phép lao động, cấp giấy phép lao động trong trường hợp đặc biệt;

– Tư vấn, hỗ trợ chuẩn bị các giấy tờ cần thiết trong bộ hồ sơ xin cấp giấy phép lao động;

– Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động tại cơ quan có thẩm quyền;

– Giải quyết mọi vấn đề vướng mắc, phát sinh;

– Trả giấy phép lao động đúng hạn đã thỏa thuận.

Trân trọng cảm ơn!

Có thể bạn quan tâm: Miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam