Hồ sơ kết hôn với người Mỹ

0
182

Hồ sơ kết hôn với người Mỹ gồm những loại giấy tờ gì và cần lưu ý gì khi chuẩn bị những giấy tờ đó?

Khi kết hôn với người Mỹ thì chắc chắn hồ sơ kết hôn gồm những giấy tờ cần thiết là nội dung mà các bạn sẽ phải quan tâm đầu tiên, trước khi có mặt tại cơ quan có thẩm quyền để đăng ký kết hôn.

Do kết hôn với người Mỹ, các bạn có thể lựa chọn đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc tại cơ quan có thẩm quyền của Mỹ nên các bạn cần lưu ý khi chuẩn bị giấy tờ. Bởi lẽ, mỗi một cơ quan này sẽ quy định khác nhau về hồ sơ đăng ký kết hôn.

Nội dung bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hồ sơ kết hôn với người Mỹ thực hiện tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. Trường hợp, các bạn mong muốn kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Mỹ thì cần tìm hiểu thêm pháp luật của Mỹ để chuẩn bị hồ sơ cho đúng và đủ.

1. Hồ sơ kết hôn với người Mỹ

Để giúp các bạn hiểu rõ và hiểu đúng về hồ sơ kết hôn với người Mỹ, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những nội dung sau:

 • Cơ sở pháp lý hồ sơ kết hôn với người Mỹ;
 • Quy định của pháp luật về hồ sơ kết hôn với người Mỹ;
 • Thực tiễn chuẩn bị hồ sơ kết hôn với người Mỹ;
 • Làm gì để chuẩn bị hồ sơ kết hôn với người Mỹ đạt kết quả tốt nhất.

1.1. Cơ sở pháp lý hồ sơ kết hôn với người Mỹ

Cơ sở pháp lý hồ sơ kết hôn với người Mỹ gồm có:

a) Luật hiện hành

Hồ sơ kết hôn với người Mỹ và quy trình đăng ký kết hôn với người Mỹ được quy định tại Luật Hộ tịch 2014 đang có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016.

b) Văn bản hướng dẫn thi hành

Văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch 2014 gồm có:

 • Nghị định 123/2015/NĐ-CP;
 • Thông tư 04/2020/TT-BTP.

1.2. Quy định của pháp luật về hồ sơ kết hôn với người Mỹ

Hồ sơ kết hôn với người Mỹ nói riêng và với người nước ngoài nói chung được quy định tại Khoản 1, Điều 38 Luật Hộ tịch 2014 và được hướng dẫn bởi Điều 30, Nghị định 123/2015/NĐ-CP. Chi tiết như sau:


Điều 38. Thủ tục đăng ký kết hôn

1. Hai bên nam, nữ nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài xác nhận người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

Người nước ngoài, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài phải nộp thêm giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân, bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu.


Điều 30. Hồ sơ đăng ký kết hôn

1. Hồ sơ đăng ký kết hôn được lập theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật Hộ tịch và quy định sau đây:

a) Hai bên nam, nữ có thể khai chung vào một Tờ khai đăng ký kết hôn;

b) Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài là giấy do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp còn giá trị sử dụng xác nhận hiện tại người đó không có vợ hoặc không có chồng; trường hợp nước ngoài không cấp xác nhận tình trạng hôn nhân thì thay bằng giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài xác nhận người đó có đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật nước đó.

Nếu giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài không ghi thời hạn sử dụng thì giấy tờ này và giấy xác nhận của tổ chức y tế theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật Hộ tịch chỉ có giá trị 6 tháng, kể từ ngày cấp.

2. Trường hợp người nước ngoài không có hộ chiếu để xuất trình theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này thì có thể xuất trình giấy tờ đi lại quốc tế hoặc thẻ cư trú.

3. Ngoài giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này, nếu bên kết hôn là công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì còn phải nộp bản sao trích lục hộ tịch về việc đã ghi vào sổ việc ly hôn hoặc hủy việc kết hôn theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 của Nghị định này; nếu là công chức, viên chức hoặc đang phục vụ trong lực lượng vũ trang thì phải nộp văn bản của cơ quan, đơn vị quản lý xác nhận việc người đó kết hôn với người nước ngoài không trái với quy định của ngành đó.


Trên đây, các bạn đã được tìm hiểu quy định của pháp luật về hồ sơ kết hôn với người Mỹ.

1.3. Thực tiễn chuẩn bị hồ sơ kết hôn với người Mỹ

Nếu đọc quy định tại các điều nêu trên, các bạn sẽ thấy hồ sơ kết hôn với người Mỹ khá đơn giản. Tuy nhiên, trong thực tế nếu chỉ chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật thì đa số các bạn sẽ không được tiếp nhận hồ sơ.

Đây là thực tiễn áp dụng pháp luật của đa số các địa phương và đặc thù của pháp luật Mỹ.

Kinh nghiệm cho thấy một bộ hồ sơ kết hôn với người Mỹ gồm có:

a) Người Mỹ cần có

 • Hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền của Mỹ cấp (bản sao và bản dịch);
 • Visa hoặc giấy tờ cho phép người Mỹ cư trú hợp pháp tại Việt Nam (bản sao);
 • Giấy tuyên thệ độc thân do cơ quan có thẩm quyền của Mỹ cấp (bản chính và bản dịch);
 • Giấy tờ ly hôn/Giấy khai tử, nếu đã từng kết hôn (bản dịch kèm bản chính);
 • Giấy khám sức khỏe kết hôn (bản chính);
 • Giấy tờ chứng minh địa chỉ cư trú ở Mỹ (bản dịch kèm bản chính);
 • Giấy tờ tạm trú tại Việt Nam (bản chính);
 • Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu;
Giấy độc thân của người Mỹ | Hồ sơ kết hôn với người Mỹ
Giấy độc thân của người Mỹ | Hồ sơ kết hôn với người Mỹ

b) Người Việt Nam cần có

 • Căn cước công dân hoặc hộ chiếu (bản sao);
 • Giấy tờ chứng minh nơi cư trú trong trường hợp đăng ký kết hôn tại nơi đang tạm trú;
 • Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là độc thân dùng để kết hôn với người Mỹ tại Việt Nam (bản chính);
 • Giấy tờ ly hôn/trích lục khai tử nếu đã từng kết hôn (bản sao);
 • Giấy khám sức khỏe kết hôn (bản chính);
 • Văn của của đơn vị đang công tác cho phép kết hôn với người Mỹ, nếu đang là cán bộ, công chức, viên chức hoặc người làm việc trong lực lượng vũ trang (bản chính);
 • Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu mới nhất (tải tại đây).

c) Một số vấn đề cần lưu ý

 • Giấy tờ của người Mỹ phải được chứng nhận/hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt

Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp muốn sử dụng tại Việt Nam phải được chứng nhận/hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại.

Hiện nay, giữa Việt Nam và Mỹ không có Điều ước hoặc nguyên tắc có đi có lại nào cho phép miễn hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ dùng cho mục đích kết hôn.

Vì vậy, giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Mỹ cấp để đăng ký kết hôn tại Việt Nam phải được chứng nhận/hợp pháp hóa lãnh sự và dịch thuật sang tiếng Việt.

Chi tiết về chứng nhận/hợp pháp hóa lãnh sự, mời bạn tìm hiểu: Thủ tục chứng nhận lãnh sự giấy tờ.

 • Giấy tuyên thệ độc thân của người Mỹ phải đúng biểu mẫu do cơ quan có thẩm quyền công bố

Giấy tờ độc thân của người Mỹ có tên gọi Giấy tuyên thệ độc thân. Giấy tờ này do cơ quan có thẩm quyền của Mỹ cấp và theo đúng biểu mẫu đã công bố. Đây là điểm rất đặc thù đối với giấy tờ độc thân của người nước ngoài.

Theo đó, trong khi đa số các quốc gia trên thế giới đều cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhận của công dân là độc thân hoặc giấy đủ điều kiện kết hôn thì giấy tờ độc thân của người Mỹ dùng để kết hôn lại là giấy tuyên thệ độc thân. Cơ quan có thẩm quyền không xác nhận tình trạng hôn nhân của người tuyên thệ mà chỉ xác nhận người tuyên thệ đã tuyên thệ trước mặt cán bộ của cơ quan đó.

Chi tiết về giấy tờ này, mời bạn xem thêm: Giấy độc thân của người Mỹ.

 • Cặp đôi nên khám sức khỏe tại tổ chức y tế có kết luận đủ sức khỏe kết hôn.

Đây là vấn đề tưởng đơn giản nhưng trong thực tế đôi khi lại rất phức tạp. Pháp luật hiện hành không quy định cặp đôi phải khám sức khỏe tại đâu. Bệnh viện cấp huyện, cấp tỉnh hay cấp trung ương hoặc phòng khám đa khoa có được chấp nhận hay không là những câu hỏi nhiều bạn quan tâm

Chính vì pháp luật không có quy định nên các bạn được tùy nghi thực hiện. Tuy nhiên, lời khuyên là các bạn nên khám tại những bệnh viện hoặc trung tâm có chức năng khám sức khỏe tâm thần và có kết luận đủ sức khỏe kết hôn. Có kết luận như vậy thì sẽ không ai có thể bắt bẻ giấy tờ của các bạn.

Tới đây, các bạn đã có thể chuẩn bị đúng, đủ hồ sơ kết hôn với người Mỹ.

Hồ sơ kết hôn với người Mỹ | ảnh minh họa
Hồ sơ kết hôn với người Mỹ | ảnh minh họa

2. Làm gì để chuẩn bị hồ sơ kết hôn với người Mỹ đạt kết quả tốt nhất

Như vậy, dựa trên các quy định của pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn, chúng ta đã tìm hiểu hồ sơ kết hôn với người Mỹ.

Trong quá trình đăng ký kết hôn với người Mỹ thì chuẩn bị hồ sơ bao giờ cũng là quan trọng nhất. Kết quả đăng ký kết hôn có được như mong muốn của nam, nữ hay không sẽ phụ thuộc vào việc chuẩn bị giấy tờ cần thiết.

Nếu giấy tờ đã đúng và đủ thì gần như cặp đôi sẽ nhận được kết quả đăng ký kết hôn như mong muốn. Thậm chí, nếu có vướng mắc do cán bộ, công chức gây khó dễ thì cũng dễ dàng xử lý. Thế nhưng, khi giấy tờ đã có thiếu sót thì chắc chắn các bạn sẽ phải hoàn thiện lại hồ sơ mà không có cách nào khác.

Làm gì để chuẩn bị hồ sơ kết hôn với người Mỹ đạt kết quả tốt nhất?

Để chuẩn bị hồ sơ kết hôn với người Mỹ đạt kết quả tốt nhất, các bạn cần làm những việc sau:

 • Tham khảo kinh nghiệm từ những bạn đã hoàn tất chuẩn bị hồ sơ kết hôn với người Mỹ và đăng ký kết hôn thành công;
 • Tìm hiểu kỹ quy định của pháp luật Việt Nam và Mỹ về hồ sơ kết hôn với người Mỹ;
 • Sử dụng dịch vụ của đơn vị uy tín, nếu không am hiểu, không có nhiều thời gian đi lại.

Rất mong được hỗ trợ bạn chuẩn bị hồ sơ kết hôn với người Mỹ.

Xem thêm: Thủ tục kết hôn với người Mỹ