Kết hôn với người Đài Loan mất bao lâu?

0
3037

 

Kết hôn với người Đài Loan mất bao lâu là câu hỏi được khá nhiều bạn có ý định xác lập quan hệ hôn nhân với người Đài Loan quan tâm và tìm hiểu.

Một điểm đặc thù trong kết hôn với người Đài Loan là cặp đôi chỉ có thể thực hiện việc đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam tại Việt Nam. Cho dù cả hai bên nam và nữ có đang sinh sống tại Đài Loan đi chăng nữa thì vẫn sẽ phải thu xếp thời gian, công việc để về Việt Nam làm thủ tục đăng ký kết hôn.

Khi đã có được Giấy chứng nhận kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp thì cặp đôi sẽ thực hiện thủ tục ghi chú kết hôn tại Đài Loan. Kết thúc quá trình ghi chú kết hôn thì quan hệ hôn nhân của người Việt và người Đài mới được pháp luật của hai nước công nhận và đây là tiền đề cho việc bảo lãnh định cư người Việt sang Đài Loan định cư.

Thế nhưng, với những ai đã từng đi thực hiện các thủ tục hành chính tại Việt Nam thì đều phải công nhận rằng các thủ tục hành chính của Việt Nam vẫn còn nhiều phức tạp và đặc biệt là thời gian giải quyết thường kéo dài. Và câu hỏi mà các bạn thường hay đặt ra và đi tìm câu trả lời đó chính là kết hôn với người Đài Loan mất bao lâu?

1. Giải đáp kết hôn với người Đài Loan mất bao lâu

Kết hôn với người Đài Loan chỉ có thể đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam tại Việt Nam. Theo quy định của Luật Hộ tịch 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì để kết hôn với người Đài Loan tại Việt Nam cặp đôi sẽ phải chuẩn bị hồ sơ và có mặt tại UBND cấp huyện, nơi người Việt cư trú để đăng ký.

Để giải đáp cho câu hỏi kết hôn với người Đài Loan mất bao lâu, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những nội dung sau:

  • Quy định của pháp luật về kết hôn với người Đài Loan mất bao lâu?;
  • Thực tiễn kết hôn với người Đài Loan mất bao lâu?;
  • Giải pháp làm đăng ký kết hôn với người Đài Loan nhanh.

1.1. Quy định của pháp luật kết hôn với người Đài Loan mất bao lâu

Để biết kết hôn với người Đài Loan mất bao lâu thì chúng ta cần phải biết quy định của pháp luật về quy trình đăng ký kết hôn với người Đài Loan. Trong quy trình đăng ký kết hôn với người Đài Loan hay bất kỳ thủ tục hành chính nào cũng sẽ có quy định về thời hạn giải quyết.

Khi đã biết quy trình đăng ký kết hôn với người Đài Loan, trong đó có nội dung thời hạn giải quyết đăng ký kết hôn với người Đài Loan thì chúng ta mới giải đáp được câu hỏi kết hôn với người Đài Loan mất bao lâu.

Quy trình đăng ký kết hôn với người Đài Loan được quy định tại Khoản 2, 3, 4, Điều 38 Luật Hộ tịch 2014, được hướng dẫn bởi Điều 31, 32, Nghị định 123/2015/NĐ-CP. Chi tiết như sau:


“Điều 38. Thủ tục đăng ký kết hôn

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, công chức làm công tác hộ tịch có trách nhiệm xác minh, nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết.

3. Khi đăng ký kết hôn cả hai bên nam, nữ phải có mặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân, công chức làm công tác hộ tịch hỏi ý kiến hai bên nam, nữ, nếu các bên tự nguyện kết hôn thì ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch. Hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

4. Chính phủ quy định bổ sung giấy tờ trong hồ sơ đăng ký kết hôn, việc phỏng vấn, xác minh mục đích kết hôn khi giải quyết yêu cầu đăng ký kết hôn; thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam để kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên.

Điều 31. Trình tự đăng ký kết hôn

Trình tự đăng ký kết hôn được thực hiện theo quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều 38 của Luật Hộ tịch và quy định sau đây:

1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tư pháp tiến hành nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ và xác minh nếu thấy cần thiết. Trưởng phòng Phòng Tư pháp chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra và đề xuất của Phòng Tư pháp trong việc giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn.

2. Nếu hồ sơ hợp lệ, các bên có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, không thuộc trường hợp từ chối kết hôn đăng ký kết hôn theo quy định tại Điều 33 của Nghị định nàythì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký 02 bản chính Giấy chứng nhận kết hôn.

3. Căn cứ tình hình cụ thể, khi cần thiết, Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ quy định bổ sung thủ tục phỏng vấn khi giải quyết yêu cầu đăng ký kết hôn nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên và hiệu quả quản lý Nhà nước.

Điều 32. Tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận kết hôn, Phòng Tư pháp tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

2. Việc trao, nhận Giấy chứng nhận kết hôn được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 38 của Luật Hộ tịch.

Giấy chứng nhận kết hôn có giá trị kể từ ngày được ghi vào sổ và trao cho các bên theo quy định tại Khoản này.

3. Trường hợp một hoặc hai bên nam, nữ không thể có mặt để nhận Giấy chứng nhận kết hôn thì theo đề nghị bằng văn bản của họ, Phòng Tư pháp gia hạn thời gian trao Giấy chứng nhận kết hôn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận kết hôn. Hết 60 ngày mà hai bên nam, nữ không đến nhận Giấy chứng nhận kết hôn thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hủy Giấy chứng nhận kết hôn đã ký.

Nếu sau đó hai bên nam, nữ vẫn muốn kết hôn với nhau thì phải tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn từ đầu.”


Như vậy, đối chiếu với quy định của pháp luật thì thời hạn giải quyết việc đăng ký kết hôn với người nước ngoài, trong đó có kết hôn với người Đài Loan tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam là 13 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần xác minh thì thời gian xác minh không tính vào thời hạn giải quyết việc đăng ký kết hôn.

Tuy nhiên, hết thời hạn giải quyết việc đăng ký kết hôn mà vẫn chưa nhận được kết quả xác minh thì cơ quan có thẩm quyền sẽ cho phép công dân cam đoan về nội dung cần xác minh.

Do đó, thời hạn giải quyết việc đăng ký kết hôn với người Đài Loan là không quá 13 ngày làm việc. Trong đó, 10 ngày làm việc đầu tiên thì Phòng Tư pháp sẽ thẩm tra hồ sơ đăng ký kết hôn của cặp đôi, xác minh điều kiện kết hôn nếu có, trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký Giấy chứng nhận kết hôn. Trong thời hạn 03 ngày làm việc tiếp theo, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm trả kết quả cho công dân.

Như vậy, tổng thời hạn từ lúc nộp hồ sơ cho tới lúc nhận được Giấy chứng nhận kết hôn sẽ là 13 ngày làm việc, kể từ ngày cặp đôi hoàn tất nộp hồ sơ đăng ký kết hôn. Ngày làm việc là các ngày trong tuần không tính thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật.

Tới đây, bạn đã biết quy định của pháp luật về kết hôn với người Đài Loan mất bao lâu.

Kết hôn với người Đài Loan mất bao lâu? | Ảnh minh họa
Kết hôn với người Đài Loan mất bao lâu? | Ảnh minh họa

1.2. Thực tiễn kết hôn với người Đài Loan mất bao lâu

Trong thực tiễn, kết hôn với người Đài Loan sẽ mất những khoảng thời gian như sau:

  • Thời gian chuẩn bị hồ sơ đăng ký kết hôn

Thông thường, giấy tờ của người Đài Loan mang từ Đài Loan sang Việt Nam sẽ cần phải được chứng nhận và hợp pháp hóa lãnh sự tại Văn phòng Kinh tế và văn hóa Đài Bắc, cũng như cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Sau đó, các giấy tờ bằng tiếng Đài phải được dịch sang tiếng Việt, có công chứng hoặc chứng thực bản dịch. Khoảng thời gian để hoàn thành công việc nêu trên vào khoảng 2 tuần.

Như vậy, ngoài thời hạn giải quyết đăng ký kết hôn của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thì các bạn sẽ phải mất thêm khoảng 2 tuần để hoàn thiện các giấy tờ cần thiết trước khi có mặt tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để đăng ký kết hôn.

  • Thời gian đăng ký kết hôn

Mặc dù pháp luật quy định 13 ngày làm việc để giải quyết đăng ký kết hôn cho người Việt và người Đài nhưng trong thực tế thì nhiều địa phương quy định thời gian này là 15 ngày làm việc.

Thêm vào đó, cơ quan có thẩm quyền chỉ trả kết quả đăng ký kết hôn vào ngày làm việc cuối cùng của thời hạn.

Như vậy, tổng thời gian từ lúc bắt đầu chuẩn bị giấy tờ cho tới lúc nhận kết quả là khoảng 5 tuần. Đây là trường hợp không gặp vướng mắc phát sinh. Trong thực tiễn thì cặp đôi có thể sẽ gặp phải những khó khăn trong quá trình thực hiện khiến cho thời gian nhận được kết quả đăng ký kết hôn với người Đài kéo dài thêm.

Với trường hợp người Đài Loan không sinh sống tại Việt Nam thì thời gian nêu trên là quá dài. Việc này khiến người Đài Loan rất khó khăn trong việc sắp xếp thời gian, công việc để sang Việt Nam kết hôn.

Tới đây, bạn đã biết thực tiễn kết hôn với người Đài Loan mất bao lâu.

1.3. Làm đăng ký kết hôn với người Đài Loan nhanh

Để có thể làm đăng ký kết hôn với người Đài Loan nhanh, các bạn có thể tham khảo một trong những giải pháp sau:

  • Người Đài Loan về Việt Nam 2 lần

Người Đài Loan cũng có thể tính tới phương án đi lại nhiều lần. Một lần để chuẩn bị hồ sơ đăng ký kết hôn, nộp hồ sơ đăng ký kết hôn. Sau đó, người Đài sẽ trở về Đài Loan để sinh sống và làm việc. Tới ngày trả kết quả, người Đài sẽ quay trở lại Việt Nam để nhận kết quả.

Phương án này cũng là phương án hợp lý và hiệu quả. Tuy nhiên, nếu hồ sơ của các bạn có vấn đề thì cơ quan có thẩm quyền có thể yêu cầu cặp đôi có mặt để xác minh. Lúc này, có thể người Đài Loan sẽ phải sang Việt Nam thêm một lần nữa.

  • Sử dụng dịch vụ của đơn vị uy tín

Trong thực tiễn, thủ tục kết hôn với người Đài Loan được đánh giá là cực kỳ phức tạp. Bởi lẽ, hồ sơ đăng ký kết hôn không chỉ phục vụ cho mục đích kết hôn mà còn phục vụ cho mục đích phỏng vấn kết hôn Đài Loan.

Chính vì vậy, nếu không am hiểu các bạn dẫn dễ chuẩn bị sai giấy tờ và hậu quả là trượt phỏng vấn kết hôn Đài Loan.

Vì vậy, sử dụng dịch vụ của đơn vị uy tín để được trợ giúp ngay từ đầu la giải pháp mà bạn nên tham khảo. Cách làm này sẽ giúp bạn chuẩn bị đúng, đủ hồ sơ đăng ký kết hôn, đăng ký kết hôn thuận lợi, nhận kết quả trong thời gian sớm nhất và đặc biệt sẽ giúp bạn xây dựng hồ sơ phỏng vấn kết hôn có nhiều tình tiết có lợi, tránh được những rủi ro không đáng có.

Tới đây, bạn đã có giải pháp để làm đăng ký kết hôn sớm. Một trong những nội dung có liên quan tới giải đáp kết hôn với người Đài Loan mất bao lâu.

Giấy tờ độc thân để kết hôn | Kết hôn với người Đài Loan mất bao lâu?
Giấy tờ độc thân để kết hôn | Kết hôn với người Đài Loan mất bao lâu?

2. Kết luận về kết hôn với người Đài Loan mất bao lâu

Như vậy, dựa trên kiến thức pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn thì chúng tôi đã cũng bạn tìm hiểu và giải đáp xong câu hỏi kết hôn với người Đài Loan mất bao lâu.

Như vậy là cặp đôi sẽ phải mất khoảng 5 tuần để hoàn tất thủ tục kết hôn với người Đài Loan. Đây là khoảng thời gian tương đối dài và sẽ khiến cho người Đài khá khó khăn trong việc thu xếp thời gian, công việc. Ngoài ra, nếu chuẩn bị giấy tờ không chính xác và có thiếu sót thì thời gian có thể kéo dài hơn nữa do phải mất công hoàn thiện lại giấy tờ.

Do đó, nếu không am hiểu và không muốn phải mất nhiều thời gian, công sức thì tốt nhất bạn nên tìm tới đơn vị có uy tín, nhiều năm kinh nghiệm để được hỗ trợ. Với đội ngũ chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm và mối quan hệ tốt đẹp với cơ quan có thẩm quyền thì tin rằng chúng tôi hoàn toàn có thể hỗ trợ bạn kết hôn với người Đài Loan trong thời gian nhanh nhất.

Ngoài ra, nếu muốn nhận kết quả sớm hơn, các bạn có thể liên hệ đơn vị uy tín để được hỗ trợ.

Rất mong được đồng hành và hỗ trợ giải đáp bạn kết hôn với người Đài Loan mất bao lâu và giúp bạn nhận kết quả đăng ký kết hôn trong thời gian như mong muốn!

Xem thêm: Thủ tục kết hôn với người Đài Loan

Thủ tục kết hôn với người nước ngoài mới nhất