Kết hôn với người Hàn Quốc tại Việt Nam

0
13

Kết hôn với người Hàn Quốc tại Việt Nam như thế nào là nội dung mà bạn nên tìm hiểu để việc đăng ký kết hôn tại Việt Nam đạt kết quả tốt nhất.

Trong nhiều bài viết trước đây về kết hôn với người Hàn Quốc, chúng tôi đã chỉ ra rằng cặp đôi có thể lựa chọn đăng ký kết hôn tại một trong hai cơ quan có thẩm quyền sau:

 • Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam tại Việt Nam;
 • Cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc tại Hàn Quốc.

Nếu lựa chọn kết hôn tại Hàn Quốc thì ngoài các giấy tờ mà các bạn chuẩn bị tại Việt Nam sẽ phải xin thêm Giấy đủ điều kiện kết hôn tại Hàn Quốc. Đây là giấy tờ mà pháp luật Việt Nam không quy định nhưng đã thành thông lệ chuẩn bị hồ sơ kết hôn tại Hàn Quốc nên nếu không có giấy tờ này, các bạn sẽ gặp nhiều khó khăn khi đăng ký kết hôn.

Ngoài ra, nếu cặp đôi đang cư trú tại Việt Nam thì nên kết hôn tại Việt Nam. Bởi lẽ, cả hai sẽ dễ dàng cùng nhau chuẩn bị giấy tờ và cùng đi đăng ký kết hôn.

Đó là lý do khiến nhiều bạn lựa chọn kết hôn với người Hàn Quốc tại Việt Nam.

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ cùng bạn tìm hiểu toàn bộ những vấn đề có liên quan tới kết hôn với người Hàn Quốc tại Việt Nam.

1. Tư vấn kết hôn với người Hàn Quốc tại Việt Nam

Tư vấn kết hôn với người Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ gồm những nội dung sau đâu:

 • Cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc tại Việt Nam;
 • Chuẩn bị hồ sơ đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc tại Việt Nam;
 • Thực hiện quy trình thủ tục kết hôn với người Hàn Quốc tại Việt Nam;
 • Ghi chú kết hôn với người Hàn Quốc tại Hàn Quốc.

1.1. Cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc tại Việt Nam

Cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc tại Việt Nam được quy định tại Khoản 1, Điều 37, Luật Hộ tịch 2014 đang có hiệu lực thi hành như sau:


“Điều 37. Thẩm quyền đăng ký kết hôn

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài; giữa công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài; giữa công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với nhau; giữa công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc với người nước ngoài.

…”


Như vậy, cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc tại Việt Nam là UBND cấp huyện, nơi người Việt cư trú trong nước. Cư trú được hiểu là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú hoặc nơi đang sinh sống. Trong thực tiễn, các bạn nên kết hôn tại nơi thường trú thì việc đăng ký kết hôn sẽ dễ dàng và thuận lợi hơn so với đăng ký kết hôn tại nơi tạm trú.

Kết hôn với người Hàn Quốc tại Việt Nam
Kết hôn với người Hàn Quốc tại Việt Nam

1.2. Chuẩn bị hồ sơ đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc tại Việt Nam

Sau khi tìm hiểu xong về cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc tại Việt Nam, các bạn sẽ cần tìm hiểu thêm về chuẩn bị hồ sơ đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc tại Việt Nam.

Hồ sơ đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc tại Việt Nam được thực hiện theo Điều 10, Khoản 1, Điều 38 Luật Hộ tịch 2014, Khoản 3 Điều 2, Điều 30, Nghị định 123/2015/NĐ-CP. Tuy nhiên, các quy định nêu trên áp dụng chung đối với hồ sơ đăng ký kết hôn với người nước ngoài nói chung. Trong khi đó, pháp luật của Hàn Quốc có những quy định riêng khi chuẩn bị hồ sơ đăng ký kết hôn.

Chính vì vậy, ngoài tìm hiểu quy định của pháp luật thì bạn cần tìm hiểu thêm thực tiễn áp dụng.

Kinh nghiệm cho thấy, hồ sơ đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ gồm những loại giấy tờ sau:

a) Người Hàn Quốc cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc cấp, còn hạn sử dụng;
 • Giấy không cản trở kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc cấp;
 • Giấy xác nhận cơ bản do cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc cấp;
 • Giấy xác nhận quan hệ hôn nhân do cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc cấp;
 • Giấy khám sức khỏe kết hôn với người Việt Nam.

b) Người Việt Nam cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Hộ chiếu hoặc căn cước công dân hoặc chứng minh thư còn hạn sử dụng;
 • Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là độc thân, dùng để kết hôn với người Hàn Quốc tại Việt Nam;
 • Giấy tờ ly hôn/Trích lục khai tử, nếu đã từng kết hôn;
 • Giấy khám sức khỏe kết hôn với người Hàn Quốc;
 • Giấy tờ chứng minh nơi cư trú tại Việt Nam;
 • Tờ khai đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc theo mẫu mới nhất (tải tờ khai tại đây).
 • Văn bản của đơn vị đang công tác cho phép kết hôn với người Hàn Quốc, nếu người Việt đang là cán bộ, công chức, viên chức hoặc người làm việc trong lực lượng vũ trang.

c) Lưu ý về chuẩn bị hồ sơ đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc tại Việt Nam

 • Chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự

Các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc cấp phải được chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự. Thủ tục này để xác nhận con dấu, chữ ký và chức danh trên các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc cấp là đúng.

Chi tiết về chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự, mời bạn xem thêm: Hướng dẫn thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự.

 • Dịch thuật giấy tờ sang tiếng Việt

Các giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải được dịch thuật sang tiếng Việt, có công chứng/chứng thực bản dịch theo quy định của pháp luật.

 • Giấy khám sức khỏe kết hôn với người Hàn Quốc

Pháp luật về hộ tịch không có quy định hoặc chỉ định tổ chức y tế để cặp đôi khám sức khỏe kết hôn. Vì vậy, cặp đôi có thể khám sức khỏe tại bất kỳ tổ chức y tế có thẩm quyền. Trong thực tiễn, cặp đôi nên khám sức khỏe kết hôn tại những trung tâm hoặc bệnh viện có kết luận rõ ràng đủ sức khỏe kết hôn.

Chuẩn bị hồ sơ đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc tại Việt Nam
Chuẩn bị hồ sơ đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc tại Việt Nam

1.3. Thực hiện quy trình thủ tục kết hôn với người Hàn Quốc tại Việt Nam

Khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc, cặp đôi sẽ thực hiện quy trình thủ tục kết hôn với người Hàn Quốc tại Việt Nam gồm các bước như sau:

 • Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc tại Việt Nam

Theo quy định, một trong hai bên hoặc cả hai bên phải có mặt tại UBND cấp huyện, nơi người Việt cư trú để nộp hồ sơ đăng ký kết hôn. Ngoài ra, các bạn cũng có thể nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công các địa phương.

Theo quy trình, chuyên viên lĩnh vực tư pháp – hộ tịch sẽ tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra thành phần giấy tờ trong hồ sơ đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc. Nếu giấy tờ đã đúng và đủ thì tiếp nhận và cấp phiếu hẹn trả kết quả cho công dân. Ngược lại, nếu hồ sơ không đầy đủ thì thông báo để công dân hoàn thiện hồ sơ.

 • Bước 2: Nhận kết quả thủ tục kết hôn với người Hàn Quốc tại Việt Nam

Tới lịch trả kết quả, bắt buộc cặp đôi người Hàn và người Việt Nam phải có mặt để ký và nhận Giấy chứng nhận kết hôn.

Trước khi ký và nhận Giấy chứng nhận kết hôn, cặp đôi sẽ phải nộp lệ phí đăng ký kết hôn với người nước ngoài theo mức thu của từng địa phương. Mức thu lệ phí đăng ký kết hôn với người nước ngoài dao động từ 250.000 VNĐ tới 2.000.000 VNĐ.

Lưu ý, cặp đôi cần phải kiểm tra kỹ thông tin trong Giấy chứng nhận kết hôn, trước khi ra về. Nếu phát hiện có sai sót thì thông báo ngay cho chuyên viên để được cấp đổi.

1.4. Ghi chú kết hôn với người Hàn Quốc tại Hàn Quốc

Khi đã hoàn tất đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc tại Việt Nam thì một việc quan trọng mà các bạn phải làm đó là ghi chú kết hôn với người Hàn Quốc tại Hàn Quốc.

Đây là thủ tục để cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc biết và công nhận quan hệ hôn nhân của cặp đôi là hợp pháp tại Hàn Quốc. Sau khi thực hiện xong thủ tục ghi chú kết hôn với người Hàn Quốc tại Hàn Quốc, thông tin của người Việt sẽ được nhập vào hộ khẩu của người Hàn Quốc với tư cách là người vợ hoặc người chồng.

Lúc này, cặp đôi mới hoàn tất việc đăng ký kết hôn và được pháp luật của hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc công nhận.

Chi tiết vê ghi chú kết hôn với người Hàn Quốc, mời bạn xem thêm: Thủ tục ghi chú kết hôn với người Hàn Quốc.

Tới đây, bạn đã được tìm hiểu toàn bộ những vấn đề có liên quan tới kết hôn với người Hàn Quốc tại Việt Nam.

2. Làm gì để kết hôn với người Hàn Quốc tại Việt Nam đạt kết quả tốt nhất?

Như vậy, dựa trên quy định của pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu một nội dung quan trọng liên quan tới kết hôn với người Hàn Quốc. Đó là, kết hôn với người Hàn Quốc tại Việt Nam.

Kết hôn với người Hàn Quốc tại Việt Nam là giải pháp phù hợp cho trường hợp cả hai đang cùng cư trú tại Việt Nam hoặc mối quan hệ hôn nhân của cặp đôi chưa rõ ràng. Việc người Hàn sang Việt Nam kết hôn, chụp ảnh cưới cùng gia đình người Việt sẽ là tình tiết có lợi khi xin visa định cư Hàn Quốc sau khi kết hôn.

Theo nhận xét và đánh giá của nhiều bạn thì thủ tục kết hôn với người Hàn Quốc tại Việt Nam nói riêng và người nước ngoài nói chung vẫn phức tạp.

Làm gì để kết hôn với người Hàn Quốc tại Việt Nam đạt kết quả tốt nhất?

Để kết hôn với người Hàn Quốc tại Việt Nam đạt kết quả tốt nhất, các bạn nên thực hiện những công việc sau:

 • Tham khảo kinh nghiệm từ những bạn đã hoàn tất kết hôn với người Hàn Quốc tại Việt Nam;
 • Tìm hiểu kỹ quy định của pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn để thực hiện việc kết hôn đạt kết quả tốt nhất;
 • Chuẩn bị đúng đủ hồ sơ đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn;
 • Thực hiện quy trình đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc tại Việt Nam đúng quy định;
 • Nếu không am hiểu và không có nhiều thời gian đi lại thì bạn nên sử dụng dịch vụ của đơn vị uy tín, hỗ trợ làm kết hôn với người Hàn Quốc tại Việt Nam.

Tin rằng, với hơn chục năm kinh nghiệm, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn kết hôn với người Hàn Quốc tại Việt Nam đạt kết quả tốt nhất, trong thời gian sớm nhất.

Xem thêm: Thủ tục kết hôn với người Hàn Quốc

Thủ tục xin visa kết hôn Hàn Quốc