Kết hôn với người nước ngoài bao lâu có kết quả?

0
595

Kết hôn với người nước ngoài bao lâu có kết quả là câu hỏi được nhiều cặp đôi nam, nữ tìm hiểu.

Ngoài cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn với người nước ngoài hoặc giấy tờ cần chuẩn bị khi kết hôn với người nước ngoài thì kết hôn với người nước ngoài sau bao lâu có kết quả cũng là nội dung được khá nhiều cặp đôi nam, nữ quan tâm tìm hiểu.

Với trường hợp nam, nữ người Việt và người nước ngoài cùng đang cư trú tại Việt Nam thì đây không phải vấn đề quá phức tạp. Bởi lẽ, cả hai sẽ dễ dàng thu xếp thời gian, công việc để nhận Giấy chứng nhận kết hôn.

Thế nhưng, trường hợp người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam và dự định sẽ chuẩn bị giấy tờ để sang Việt Nam kết hôn thì sau bao lâu có kết quả kết hôn lại là vấn đề mà cặp đôi rất quan tâm.

Vậy pháp luật quy định như thế nào về kết hôn với người nước ngoài bao lâu có kết quả?

1. Giải đáp kết hôn với người nước ngoài bao lâu có kết quả

Theo quy định của pháp luật, khi đăng ký kết hôn với người nước ngoài thì một trong hai bên có thể trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền mà không cần ủy quyền bằng văn bản của bên còn lại. Thế nhưng, việc nộp hồ sơ đăng ký kết hôn vắng mặt người nước ngoài trong thực tiễn vẫn còn nhiều vấn đề bất cập nên thông thường người nước ngoài vẫn phải có mặt tại Việt Nam để cùng người Việt nộp hồ sơ.

Ngoài ra, khi nhận kết quả đăng ký kết hôn thì bắt buộc cả hai bên nam, nữ phải có mặt để cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn và Sổ hộ tịch.

Xuất phát từ những quy định nêu trên nên người nước ngoài rất quan tâm từ thời điểm nộp hồ sơ cho tới lúc nhận được Giấy chứng nhận kết hôn là bao nhiêu ngày để họ sắp xếp thời gian và công việc.

Kết hôn với người nước ngoài bao lâu có kết quả?
Kết hôn với người nước ngoài bao lâu có kết quả?

1.1. Quy định của pháp luật về kết hôn với người nước ngoài bao lâu có kết quả?

Thời hạn giải quyết việc đăng ký kết hôn với người nước ngoài được quy định tại Khoản 2, 3, 4, Điều 38, Luật Hộ tịch 2014 và các Điều 31, 32, Nghị định 123/2015/NĐ-CP. Chi tiết như sau:


“Điều 38. Thủ tục đăng ký kết hôn

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, công chức làm công tác hộ tịch có trách nhiệm xác minh, nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết.

3. Khi đăng ký kết hôn cả hai bên nam, nữ phải có mặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân, công chức làm công tác hộ tịch hỏi ý kiến hai bên nam, nữ, nếu các bên tự nguyện kết hôn thì ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch. Hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

4. Chính phủ quy định bổ sung giấy tờ trong hồ sơ đăng ký kết hôn, việc phỏng vấn, xác minh mục đích kết hôn khi giải quyết yêu cầu đăng ký kết hôn; thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam để kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên.

Điều 31. Trình tự đăng ký kết hôn

Trình tự đăng ký kết hôn được thực hiện theo quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều 38 của Luật Hộ tịch và quy định sau đây:

1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tư pháp tiến hành nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ và xác minh nếu thấy cần thiết. Trưởng phòng Phòng Tư pháp chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra và đề xuất của Phòng Tư pháp trong việc giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn.

2. Nếu hồ sơ hợp lệ, các bên có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, không thuộc trường hợp từ chối kết hôn đăng ký kết hôn theo quy định tại Điều 33 của Nghị định nàythì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký 02 bản chính Giấy chứng nhận kết hôn.

3. Căn cứ tình hình cụ thể, khi cần thiết, Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ quy định bổ sung thủ tục phỏng vấn khi giải quyết yêu cầu đăng ký kết hôn nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên và hiệu quả quản lý Nhà nước.

Điều 32. Tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận kết hôn, Phòng Tư pháp tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

2. Việc trao, nhận Giấy chứng nhận kết hôn được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 38 của Luật Hộ tịch.

Giấy chứng nhận kết hôn có giá trị kể từ ngày được ghi vào sổ và trao cho các bên theo quy định tại Khoản này.

3. Trường hợp một hoặc hai bên nam, nữ không thể có mặt để nhận Giấy chứng nhận kết hôn thì theo đề nghị bằng văn bản của họ, Phòng Tư pháp gia hạn thời gian trao Giấy chứng nhận kết hôn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận kết hôn. Hết 60 ngày mà hai bên nam, nữ không đến nhận Giấy chứng nhận kết hôn thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hủy Giấy chứng nhận kết hôn đã ký.

Nếu sau đó hai bên nam, nữ vẫn muốn kết hôn với nhau thì phải tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn từ đầu.”


 

Bài viết khác:  Kết hôn với người nước ngoài khi đang sinh sống ở nước ngoài

Như vậy, pháp luật quy định sau 13 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ hợp lệ thì cặp đôi sẽ nhận được Giấy chứng nhận kết hôn. Qua đó, giải đáp cho câu hỏi kết hôn với người nước ngoài bao lâu có kết quả.

1.2. Kinh nghiệm thực tiễn kết hôn với người nước ngoài bao lâu có kết quả?

Như vậy, từ thời điểm cặp đôi nam, nữ hoàn tất việc nộp hồ sơ cho tới lúc nhận được kết quả đăng ký kết hôn tối đa không quá 13 ngày làm việc. Trong đó, 10 ngày làm việc đầu tiên sẽ kiểm tra điều kiện kết hôn của nam nữ, trình lãnh đạo UBND cấp huyện ký Giấy chứng nhận kết hôn và 3 ngày làm việc tiếp theo là thời hạn để trao Giấy chứng nhận kết hôn cho cặp đôi nam, nữ.

Quy định nêu trên là thời hạn giải quyết, tức là cơ quan có thẩm quyền có thể giải quyết đăng ký kết hôn sớm, trước thời điểm cuối cùng của thời hạn.

Thực tiễn, các địa phương chỉ trả kết quả vào ngày làm việc cuối cùng của thời gian.

Vì vậy, nếu tính thêm cả thời gian chuẩn bị hồ sơ thì có thể người nước ngoài sẽ phải ở Việt Nam khoảng 1 tháng mới hoàn thiện việc đăng ký kết hôn.

Tới đây, bạn đã biết thêm kinh nghiệm về kết hôn với người nước ngoài bao lâu có kết quả?

Bài viết khác:  Giấy tờ kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam

2. Làm thế nào để làm giấy đăng ký kết hôn với người nước ngoài nhanh

Do thời gian giải quyết đăng ký kết hôn với người nước ngoài, thực hiện tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam kéo dài nên hầu hết người nước ngoài khó có thể thu xếp thời gian, công việc để ở lại Việt Nam trong khoảng thời gian 1 tháng. Thay vào đó, người nước ngoài thường chỉ có thể sang Việt Nam trong khoảng 2 tuần.

Vậy giải pháp để làm giấy kết hôn với người nước ngoài nhanh là gì?

Để làm giấy đăng ký kết hôn với người nước ngoài nhanh, cặp đôi cần làm những việc sau:

  • Chuẩn bị đúng, đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật;
  • Nộp hồ sơ đăng ký kết hôn không cần có mặt của người nước ngoài;
  • Tới khi nhận kết quả, người nước ngoài sẽ vào Việt Nam để ký nhận;
  • Sử dụng dịch vụ làm giấy đăng ký kết hôn nhanh.

Chi tiết về giải pháp này, mời bạn xem thêm: Làm giấy đăng ký kết hôn nhanh.

Tới đây, bạn đã tìm được giải pháp để giải quyết kết quả của câu hỏi kết hôn với người nước ngoài bao lâu có kết quả?

3. Kết luận kết hôn với người nước ngoài bao lâu có kết quả?

Như vậy, dựa trên kiến thức pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn thì chúng tôi đã giải đáp xong câu hỏi kết hôn với người nước ngoài bao lâu có kết quả và giải pháp để làm giấy đăng ký kết hôn nhanh.

Bài viết khác:  Bao nhiêu lâu thì có giấy kết hôn với người nước ngoài?

Với thời hạn giải quyết việc đăng ký kết hôn với người nước ngoài lên tới 13 ngày làm việc, tức không tính ngày nghỉ cuối tuần và ngày nghỉ lễ cũng khiến cho cặp đôi nam, nữ phải đắn đo cân nhắc. Đặc biệt, nếu người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam thì đây lại là vấn đề khiến cặp đôi phải đau đầu, tìm cách nhận được kết quả đăng ký kết hôn sớm nhất có thể.

Trường hợp muốn nhận kết quả sớm hơn thì bạn nên liên hệ với đơn vị cung cấp dịch vụ uy tín để được trợ giúp.

Có thể bạn muốn tìm hiểu thêm: Thủ tục kết hôn với người nước ngoài