Mẫu đơn ly hôn đơn phương

0
1712

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————***—————–

ĐƠN LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG

Kính gửi: Tòa án Nhân dân ………………………………………………………

Nguyên đơn: ……………………………….Sinh ngày: ………………………

CMTND số: ……………………. Do …………………. Cấp ngày: …………..

Hộ khẩu thường trú : ……………………………………………………………….

Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………

SĐT cá nhân: …………………………………………………………………………..

Bị đơn: …………………………………….. Sinh ngày: ………………………..

CMTND số: ……………………. Do …………………. Cấp ngày: …………..

Hộ khẩu thường trú : ……………………………………………………………….

Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………

SĐT cá nhân: …………………………………………………………………………..

Lý do ly hôn: Vì hai vợ chồng mâu thuẫn nghiêm trọng, hạnh phúc gia đình không đạt được, không thể tiếp tục chung sống với nhau. Cụ thể như sau:

Ngày … / … /… tôi và anh/chị ……………………….kết hôn, được UBND… .. cấp giấy chứng nhận đăng ký kết hôn ngày… / … / …

Sau khi kết hôn……………………………………………………………….

  • Con chung tên là: ………………………………. Sinh ngày… /… / …
  • Tài sản chung: ……………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này đề nghị Quý Tòa xem xét giải quyết:

  1. Về tình cảm: Ly hôn với anh/chị ……vì xét thấy không có hạnh phúc, mục đích hôn nhân không đạt được;
  2. Về con chung:………………………………………………………..
  3. Về tài sản chung:……………………………………………………

Kính mong Quý Tòa xem xét giải quyết nguyện vọng của tôi theo quy định của pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Ngày … tháng … năm….
Người làm đơn

 

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây